Gymnastikaktiviteter i skolan 1973-1974

Skapare/primärforskare:

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Bert Aggestedt - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ulla Tebelius - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Beskrivning:

Under 1972 planerades och igångsattes ett forskningsprojekt vid Lärarhögskolan i Göteborg. Projektet fick arbetsnamnet GAIS-projektet, Gymnastikaktivitet i skolan. Det hade till syfte att studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Syfte:

Studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Ämnesområde:

barn, fritid, turism och sport, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Bert Aggestedt - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ulla Tebelius - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0002

Alternativ titel:

GAIS-projektet 1973-1974

Beskrivning:

Under 1972 planerades och igångsattes ett forskningsprojekt vid Lärarhögskolan i Göteborg. Projektet fick arbetsnamnet GAIS-projektet, Gymnastikaktivitet i skolan. Det hade till syfte att studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Syfte:

Studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Alingsås

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Skolöverstyrelsen

Ämnesområde:

barn, fritid, turism och sport, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aggestedt, B. & Tebelius, U. (1977) Barns upplevelser av idrott. Göteborg Studies in Educational Sciences 23. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Gymnastikaktiviteter i skolan 1973-1974

Skapare/primärforskare:

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Bert Aggestedt - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ulla Tebelius - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

289

Antal individer/objekt:

1359

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08