Gymnastikaktiviteter i skolan 1973-1974

SND-ID: SND 0002

Alternativ titel

GAIS-projektet 1973-1974

Skapare/primärforskare

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Bert Aggestedt - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ulla Tebelius - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Beskrivning

Under 1972 planerades och igångsattes ett forskningsprojekt vid Lärarhögskolan i Göteborg. Projektet fick arbetsnamnet GAIS-projektet, Gymnastikaktivitet i skolan. Det hade till syfte att studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Syfte:

Studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Pedagogiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Skolöverstyrelsen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Alingsås

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Aggestedt, B. & Tebelius, U. (1977) Barns upplevelser av idrott. Göteborg Studies in Educational Sciences 23. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Libris | Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Gymnastikaktiviteter i skolan 1973-1974

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göran Patriksson, Bert Aggestedt, Ulla Tebelius. Göteborgs universitet (1992). Gymnastikaktiviteter i skolan 1973-1974. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/yap4-js96

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Bert Aggestedt - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ulla Tebelius - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Variabler

289

Antal individer/objekt

1359

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08