Gymnastikaktiviteter i skolan 1973-1974

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Bert Aggestedt - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ulla Tebelius - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Beskrivning

Under 1972 planerades och igångsattes ett forskningsprojekt vid Lärarhögskolan i Göteborg. Projektet fick arbetsnamnet GAIS-projektet, Gymnastikaktivitet i skolan. Det hade till syfte att studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Syfte:

Studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Ämnesområde

Barn, Fritid, turism och sport, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Bert Aggestedt - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ulla Tebelius - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0002

Alternativ titel

GAIS-projektet 1973-1974

Beskrivning

Under 1972 planerades och igångsattes ett forskningsprojekt vid Lärarhögskolan i Göteborg. Projektet fick arbetsnamnet GAIS-projektet, Gymnastikaktivitet i skolan. Det hade till syfte att studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Syfte:

Studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Alingsås

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Finansiering

Finansiär: Skolöverstyrelsen

Ämnesområde

Barn, Fritid, turism och sport, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Aggestedt, B. & Tebelius, U. (1977) Barns upplevelser av idrott. Göteborg Studies in Educational Sciences 23. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Gymnastikaktiviteter i skolan 1973-1974

Skapare/primärforskare

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Bert Aggestedt - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ulla Tebelius - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

289

Antal individer/objekt

1359

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08