Gymnastikaktiviteter i skolan 1973-1974

Skapare/primärforskare:

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Bert Aggestedt - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ulla Tebelius - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Beskrivning:

Under 1972 planerades och igångsattes ett forskningsprojekt vid Lärarhögskolan i Göteborg. Projektet fick arbetsnamnet GAIS-projektet, Gymnastikaktivitet i skolan. Det hade till syfte att studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Skapare/primärforskare:

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Bert Aggestedt - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ulla Tebelius - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0002

Alternativ titel:

GAIS-projektet 1973-1974

Syfte:

Studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Beskrivning:

Under 1972 planerades och igångsattes ett forskningsprojekt vid Lärarhögskolan i Göteborg. Projektet fick arbetsnamnet GAIS-projektet, Gymnastikaktivitet i skolan. Det hade till syfte att studera låg- och mellanstadieelevers motoriska förutsättningar, intresse för och kunskap om idrott i relation till deras uppfattning om gymnastikundervisningen samt familjens, kamraternas och det lokala samhällets påverkan.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Alingsås

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Skolöverstyrelsen

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aggestedt, B. & Tebelius, U. (1977) Barns upplevelser av idrott. Göteborg Studies in Educational Sciences 23. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Gymnastikaktiviteter i skolan 1973-1974

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

289

Antal individer/objekt:

1359