Ungdomars involvering i idrott 1973-1974

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ingvar Kinnrell - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Beskrivning

En enkätundersökning i två delar där en riktar sig till skolelever och den andra till deras föräldrar, med syfte att svara på frågor om ungdomarnas engagemang i olika idrottsrelaterade aktiviteter.

Ämnesområde

Ungdomar, Fritid, turism och sport, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ingvar Kinnrell - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0003

Alternativ titel

Nordiska idrottsprojektet - Sverige

Beskrivning

En enkätundersökning i två delar där en riktar sig till skolelever och den andra till deras föräldrar, med syfte att svara på frågor om ungdomarnas engagemang i olika idrottsrelaterade aktiviteter.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Ämnesområde

Ungdomar, Fritid, turism och sport, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Ungdomars involvering i idrott 1973-1974

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ingvar Kinnrell - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08