Ungdomars involvering i idrott 1973-1974

Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ingvar Kinnrell - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Beskrivning

En enkätundersökning i två delar där en riktar sig till skolelever och den andra till deras föräldrar, med syfte att svara på frågor om ungdomarnas engagemang i olika idrottsrelaterade aktiviteter.

Ämnesområde

Ungdomar, Fritid, turism och sport, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ingvar Kinnrell - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0003

Alternativ titel

Nordiska idrottsprojektet - Sverige

Beskrivning

En enkätundersökning i två delar där en riktar sig till skolelever och den andra till deras föräldrar, med syfte att svara på frågor om ungdomarnas engagemang i olika idrottsrelaterade aktiviteter.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Ungdomar, Fritid, turism och sport, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Ungdomars involvering i idrott 1973-1974

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ingvar Kinnrell - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08