Ungdomars involvering i idrott 1973-1974

SND-ID: SND 0003

Alternativ titel

Nordiska idrottsprojektet - Sverige

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ingvar Kinnrell - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Beskrivning

En enkätundersökning i två delar där en riktar sig till skolelever och den andra till deras föräldrar, med syfte att svara på frågor om ungdomarnas engagemang i olika idrottsrelaterade aktiviteter.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Pedagogiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ungdomar, Fritid, turism och sport, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Ungdomars involvering i idrott 1973-1974

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Levin, Göran Patriksson, Ingvar Kinnrell. Göteborgs universitet (1992). Ungdomars involvering i idrott 1973-1974. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/jsp5-q933

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ingvar Kinnrell - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08