Socialisation till idrott 1974: En tvärnationell studie - Sverige

Skapare/primärforskare:

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Beskrivning:

Detta är den svenska delen av ett internationellt forskningsprojekt där ca femton olika länder deltog. Syftet med projektet som helhet var att göra jämförelser mellan olika kulturer och länder vad gäller socialisation till idrott. I detta syfte ingick bland annat att: a) kartlägga omfattningen och i vilken grad som individer socialiseras till olika samhällens idrottssystem; b) försöka förklara socialisationsprocessen till idrottssystemet så som den gestaltar sig för elitidrottare och folk i allmänhet; c) undersöka om graden av socialisation till idrott varierar mellan olika länder. Det svenska frågeformuläret - en nedbantad version av det kanadensiska originalformuläret - var indelat i tre huvuddelar. Den första delen utgjordes av retrospektiva frågor om idrott och fritidsförhållanden i åldern 7-12 år (grundskolans låg- och mellanstadium). Andra delen av formuläret behandlade individens nuvarande situation (15-16 år) vad gäller idrott och fritid och i den tredje delen fanns en del frågor om attityder till idrott samt frågor som täckte av bakgrundsfaktorer av olika slag. Flera av frågorna i för

... Visa mer..

Ämnesområde:

ungdomar, fritid, turism och sport, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0004

Alternativ titel:

CNP

Beskrivning:

Detta är den svenska delen av ett internationellt forskningsprojekt där ca femton olika länder deltog. Syftet med projektet som helhet var att göra jämförelser mellan olika kulturer och länder vad gäller socialisation till idrott. I detta syfte ingick bland annat att: a) kartlägga omfattningen och i vilken grad som individer socialiseras till olika samhällens idrottssystem; b) försöka förklara socialisationsprocessen till idrottssystemet så som den gestaltar sig för elitidrottare och folk i allmänhet; c) undersöka om graden av socialisation till idrott varierar mellan olika länder. Det svenska frågeformuläret - en nedbantad version av det kanadensiska originalformuläret - var indelat i tre huvuddelar. Den första delen utgjordes av retrospektiva frågor om idrott och fritidsförhållanden i åldern 7-12 år (grundskolans låg- och mellanstadium). Andra delen av formuläret behandlade individens nuvarande situation (15-16 år) vad gäller idrott och fritid och i den tredje delen fanns en del frågor om attityder till idrott samt frågor som täckte av bakgrundsfaktorer av olika slag. Flera av frågorna i för

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974-03-01 — 1974-04-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Finansiering:

Idrottens forskningsråd

Ämnesområde:

ungdomar, fritid, turism och sport, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Socialisation till idrott 1974: En tvärnationell studie - Sverige

Skapare/primärforskare:

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-03-01 — 1974-04-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

809

Antal individer/objekt:

479

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

97%

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08