50-åringar i Göteborg

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Kurt Svärdsudd - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Catarina Welin - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lennart Welin - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Beskrivning:

Den epidemiologiska studien "1913 års män" påbörjades 1963. En tredjedel av alla manliga femtioåriga göteborgare kallades till en hälsoundersökning med fokus på hjärt-kärlhälsa. 973 män bjöds in, av dessa deltog 855 i studien (88%). Männen födda 1913 har undersökts när de var 50, 54, 60, 67, 75 och 80 år. Kliniska undersökningar har genomförts varje gång och vid varje undersökning har också ett antal enkäter ingått. Ett flertal variabler har undersökts genom åren, som BMI, rökvanor, kolesterol, motionsvanor, blodtryck etc. Vart tionde år har sedan studien fyllts på med nya femtioåringar, och sedan 2003 ingår även kvinnor i studien.
I 1973 var 10% av alla män födda i 1923 inbjudna, varav 77% deltog (226 deltagare). I 1983 och 1993 blev ett slumpmässigt urval på hälften av alla män i Göteborg födda 1933 och 1943 inbjudna, 776 (76%) respektive 798 (55%) deltog. I 2003 var ett slumpmässigt urval på en tredjedel av alla kvinnor (n = 994) och män (n =993) i Göteborg födda 1953 inbjudna. Deltagarfrekvensen var 60% bland männen och 67% bland kvinnorna.
Av de 855 män som ingick i studien från början

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Kurt Svärdsudd - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Catarina Welin - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lennart Welin - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Identifierare:

SND-ID: SND 0010

Syfte:

Att undersöka koronara riskfaktorer och utveckling av kranskärlssjukdom i en grupp svenska urbana män i samma ålder: 50 år. Till undersökningen 2003 inviterades även 50-åriga kvinnor.

Beskrivning:

Den epidemiologiska studien "1913 års män" påbörjades 1963. En tredjedel av alla manliga femtioåriga göteborgare kallades till en hälsoundersökning med fokus på hjärt-kärlhälsa. 973 män bjöds in, av dessa deltog 855 i studien (88%). Männen födda 1913 har undersökts när de var 50, 54, 60, 67, 75 och 80 år. Kliniska undersökningar har genomförts varje gång och vid varje undersökning har också ett antal enkäter ingått. Ett flertal variabler har undersökts genom åren, som BMI, rökvanor, kolesterol, motionsvanor, blodtryck etc. Vart tionde år har sedan studien fyllts på med nya femtioåringar, och sedan 2003 ingår även kvinnor i studien.
I 1973 var 10% av alla män födda i 1923 inbjudna, varav 77% deltog (226 deltagare). I 1983 och 1993 blev ett slumpmässigt urval på hälften av alla män i Göteborg födda 1933 och 1943 inbjudna, 776 (76%) respektive 798 (55%) deltog. I 2003 var ett slumpmässigt urval på en tredjedel av alla kvinnor (n = 994) och män (n =993) i Göteborg födda 1953 inbjudna. Deltagarfrekvensen var 60% bland männen och 67% bland kvinnorna.
Av de 855 män som ingick i studien från början

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1963 — 2004

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Systematiskt representativt urval baserat på födelsedatum, 1963 var alla män födda år 1913 på datum delbart med tre inbjudna.

Kontaktpersoner för frågor om data:

Annika Rosengren

Per-Olof Hansson

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rosengren A, Dotevall A, Eriksson H, Wilhelmsen L. Optimal risk factors in the population: prognosis, prevalence, and secular trends; data from Goteborg population studies. Eur Heart J 2001;22:136-44.

Wilhelmsen L, Wedel H, Tibblin G. Multivariate analysis of risk factors for coronary heart disease. Circulation 1973;48:950-958.

Welin L Wilhelmsen L, Svärdsudd K, Larsson B, Tibblin G.Increasing Mortality from Coronary Heart Disease among Males in Sweden. Cardiology 1985;72:75-80.

Rosengren A, Orth-Gomér K, Wedel H, Wilhelmsen L. Stressful life events, social support, and mortality in men born in 1933. Br Med J 1993;307:1102-05.

Svärdsudd K. High Blood Presure. A longitudinal population study of men born in 1913 with special reference to development and consequences for health. Thesis. Göteborg, Sweden,1978.

Larsson B, Bengtsson C, Björntorp P, Lapidus L, Sjöström L, Svärdsudd K, Tibblin G, Wedel H, Welin L, Wilhelmsen L. Is abdominal body fat distribution a major explanation for the sex difference in the incidence of myocardial infarction? The study of men born in 1913 and the study of women, Göteborg, Sweden. Am J Epidemiol. 1992 Feb 1;135(3):266-73.

Rosengren A, Eriksson H, Larsson B, Svärdsudd K, Tibblin G, Welin L, Wilhelmsen L. Secular changes in cardiovascular risk factors over 30 years in Swedish men aged 50: the study of men born in 1913, 1923, 1933 and 1943. J Intern Med. 2000 Jan;247(1):111-8.

Wilhelmsen L, Svärdsudd K, Eriksson H, Rosengren A, Hansson PO, Welin C, Odén A, Welin L. Factors associated with reaching 90 years of age: a study of men born in 1913 in Gothenburg, Sweden. J Intern Med. 2011 Apr;269(4):441-51.

Rosengren A, Eriksson H, Hansson PO, Svärdsudd K, Wilhelmsen L, Johansson S, Welin C, Welin L. Obesity and trends in cardiovascular risk factors over 40 years in Swedish men aged 50. J Intern Med. 2009 Sep;266(3):268-76. Epub 2009 Apr 7.

Wilhelmsen L, Welin L, Svärdsudd K, Wedel H, Eriksson H, Hansson PO, Rosengren A. Secular changes in cardiovascular risk factors and attack rate of myocardial infarction among men aged 50 in Gothenburg, Sweden. Accurate prediction using risk models. J Intern Med. 2008 Jun;263(6):636-43. Epub 2008 Feb 20.

Hjortzberg-Nordlund, Hans. Abuse of alcohol in middle-aged men in Göteborg : a social-psychiatric investigation. Avhandling, Göteborgs universitet, 1968.

Welin, Lennart. Family study on ischaemic heart disease and its risk factors: the study of men born in 1913 and 1923. Avhandling, Göteborgs universitet, 1978.

Larsson, Bo. Obesity: a population study of men, with special reference to development and consequences for the health. Avhandling, Göteborgs universitet, 1978.

Silverbåge Carlsson, Gudrun. Epidemiology of injuries with special regard to head injuries : a study of three male populations. Avhandling, Göteborgs universitet, 1986.

Caidahl, Kenneth. Relation between cardiac dyspnea and left ventricular function: a non-invasive study of 67-year-old men. Avhandling, Göteborgs universitet, 1987.

Eriksson, Henry. Heart failure: an epidemiological study of prevalence, incidence, risk factors and consequences in samples from the general population. Avhandling, Göteborgs universitet, 1987.

Ohlson, Lars-Olof. Diabetes mellitus i Studien 1913 och 1923 års män. Avhandling, Göteborgs universitet, 1987.

Rudin, Rolf. Middle ear disease: a clinical and epidemiological study of otitis media and related factors in samples from the general population. Avhandling, Göteborgs universitet, 1987.

Hansson, Per-Olof. Venous thromboembolism. Epidemiological and clinical aspects of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Avhandling, Göteborgs universitet, 1999.

Welin L, Larsson B, Svärdsudd K, Wilhelmsen L, Tibblin G. Why is the incidence of ischaemic heart disease in Sweden increasing?: study of men born in 1913 and 1923. Lancet. 1983 May 14;1(8333):1087-9.

Hansson PO, Eriksson H, Welin L, Svärdsudd K, Wilhelmsen L. Smoking and abdominal obesity: risk factors for venous thromboembolism among middle-aged men: "the study of men born in 1913". Arch Intern Med. 1999 Sep 13;159(16):1886-90.
Swepub Lärosätets databas

Johansson S, Wilhelmsen L, Welin C, Eriksson H, Welin L, Rosengren A. Obesity, smoking and secular trends in cardiovascular risk factors in middle-aged women: data from population studies in Göteborg from 1980 to 2003. J Intern Med. 2010 Dec;268(6):594-603

Blomstrand A, Björkelund C, Ariai N, Lissner L, Bengtsson C. Effects of leisure-time physical activity on well-being among women: a 32-year perspective. Scand J Public Health 2009;37:706-12.

Schult A, Eriksson H, Wallerstedt S, Kaczynski J. Overweight and hypertriglyceridemia are risk factors for liver cirrhosis in middle-aged Swedish men. Scand J Gastroenterol. 2011 Jun 46; (6):738-44.

Wilhelmsen L, Tibbling G. Tobacco smoking in fifty-year-old men. I. Respiratory symptoms and ventilatory function tests. Scand J Respir Dis 1966;47(2):121-30

Tibblin G, Bergentz SE, Bjure J, Wilhelmsen L. Hematocrit, plasma protein, plasma volume, and viscosity in early hypertensive disease. Am Heart J 1966;72:165-76.

Tibblin G. High blood pressure in men aged 50. A population study of men born in 1913.Acta Med Scand Suppl 1967;470:1-84.

Tibblin G, Vikgren P.Urine osmolality in a population study of hypertension. Bull World Health Organ 1964;31:345-8.

Tibblin G, Aurell E, Hjortzberg-Nordlund H, Paulin S, Risholm L, Sanne H, Wilhelmsen L, Werkoe L. A general health-examination of a random sample of 50-year-old men in Goeteborg. Acta Med Scand 1965;177:739-49.

Tibblin G.A population study of 50-year-old men. An analysis of the non-participation group. Acta Med Scand 1965;178:453-9.

Aurell E, Tibblin G. Hypertensive eye-ground changes in a Swedish population of middle-aged men. Acta Ophthalmol (Copenh) 1965;43:355-61.

Nilsson LA, Ryttinger L, Tibblin G. Distribution of the ABO, MN, Rh, Duffy and Kell blood groups in a random sample of Swedish men aged fifty. Acta Pathol Microbiol Scand 1966;68(1):117-22.

Tibblin G. [Ulcers. 3. The frequency of ulcers among 50-year-old men]. Lakartidningen 1966;63(50):4825-6.

Aurell E, Hjortzberg-Nordlund H, Tibblin G. [Obesity in 50-year old men: somatic aspects]. Lakartidningen 1966;63(6):520-5.

Tibblin G. [Patient material and population studies. Problems of methodology]. Lakartidningen 1966;63:2267-71.

Hallberg L, Tibblin G. [Obesity and overweight: presentation of 2 population studies]. Lakartidningen 1966;63:516-9.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset SND 0010-001

1913 års män

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963 — 1993

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963 — 1993

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983 — 2012

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

2910

Antal individer/objekt:

855

Dataset SND 0010-002

1923 års män

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963 — 2012

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963-01 — 1963-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-01 — 1983-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

2247

Antal individer/objekt:

226

Dataset SND 0010-003

1933 års män

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963-01 — 1963-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-01 — 1967-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-01 — 1983-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

466

Antal individer/objekt:

775

Dataset SND 0010-004

1913 års mäns söner

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-01 — 1967-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973 — 1993

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-01 — 1988-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

263

Dataset SND 0010-005

1943 års män

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973 — 1993

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973 — 1993

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-01 — 1988-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

560

Antal individer/objekt:

798

Dataset SND 0010-006

1953 års män

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973 — 2012

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-01 — 1991-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

201

Antal individer/objekt:

593

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

60%

Dataset SND 0010-007

1953 års kvinnor

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-01 — 1973-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-01 — 1973-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-01 — 1991-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

201

Antal individer/objekt:

667

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

67%

Dataset SND 0010-008

1913 års män, undersökning 1963

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01 — 1980-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01 — 1980-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

177

Antal individer/objekt:

855

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

88%

Dataset SND 0010-009

1913 års män, undersökning 1967

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993 — 2004

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993 — 2004

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

420

Antal individer/objekt:

792

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

92%

Dataset SND 0010-010

1913 års män och deras söner samt 1923 års män, undersökning 1973

Beskrivning:

För 1923 års män var svarsfrekvensen 77%

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993 — 2012

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01 — 1993-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

1123

Antal individer/objekt:

1145

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

84%

Dataset SND 0010-011

1913 och 1923 års män, undersökning 1980

Beskrivning:

1913 års män: 644 deltagare, 79% svarsfrekvens. 1923 års män: 175 deltagare, 68% svarsfrekvens.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983 — 1992

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983 — 1992

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

819

Dataset SND 0010-012

1933 års män, undersökning 1983

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2012

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

171

Antal individer/objekt:

775

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

76%

Dataset SND 0010-013

1913 och 1923 års män, undersökning 1988

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01 — 1993-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01 — 1993-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Dataset SND 0010-014

1933 års män, undersökning 1991

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08 — 2004-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

295

Antal individer/objekt:

602

Dataset SND 0010-015

1913 års män och deras söner samt 1923 och 1943 års män, undersökning 1993

Beskrivning:

1943 års män: 798 deltagare, svarsfrekvens 55%. 1913 års mäns söner: 263 deltagare, svarsfrekvens 56%.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08 — 2004-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08 — 2004-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Dataset SND 0010-016

1943 års män och 1953 års män och kvinnor, undersökning 2004

Beskrivning:

1943: 655 deltagare, 97% svarsfrekvens (av deltagarna 1993). 1953 års kvinnor: 667 deltagare, 67% svarsfrekvens. 1953 års män: 595 deltagare, 60% svarsfrekvens.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08 — 2004-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08 — 2004-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

1917