50-åringar i Göteborg

SND-ID: SND 0010

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Beskrivning

Den epidemiologiska studien "1913 års män" påbörjades 1963. En tredjedel av alla manliga femtioåriga göteborgare kallades till en hälsoundersökning med fokus på hjärt-kärlhälsa. 973 män bjöds in, av dessa deltog 855 i studien (88%). Männen födda 1913 har undersökts när de var 50, 54, 60, 67, 75 och 80 år. Kliniska undersökningar har genomförts varje gång och vid varje undersökning har också ett antal enkäter ingått. Ett flertal variabler har undersökts genom åren, som BMI, rökvanor, kolesterol, motionsvanor, blodtryck etc. Vart tionde år har sedan studien fyllts på med nya femtioåringar, och sedan 2003 ingår även kvinnor i studien.
I 1973 var 10% av alla män födda i 1923 inbjudna, varav 77% deltog (226 deltagare). I 1983 och 1993 blev ett slumpmässigt urval på hälften av alla män i Göteborg födda 1933 och 1943 inbjudna, 776 (76%) respektive 798 (55%) deltog. I 2003 var ett slumpmässigt urval på en tredjedel av alla kvinnor (n = 994) och män (n =993) i Göteborg födda 1953 inbjudna. Deltagarfrekvensen var 60% bland männen och 67% bland kvinnorna.
Av de 855 män som ingick i studien från början

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Systematiskt representativt urval baserat på födelsedatum, 1963 var alla män födda år 1913 på datum delbart med tre inbjudna.

Tidsperiod(er) som undersökts

1963 – 2004

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tibblin G, Bergentz SE, Bjure J, Wilhelmsen L. Hematocrit, plasma protein, plasma volume, and viscosity in early hypertensive disease. Am Heart J 1966;72:165-76.

Welin L, Larsson B, Svärdsudd K, Wilhelmsen L, Tibblin G. Why is the incidence of ischaemic heart disease in Sweden increasing?: study of men born in 1913 and 1923. Lancet. 1983 May 14;1(8333):1087-9.

Caidahl, Kenneth. Relation between cardiac dyspnea and left ventricular function : a non-invasive study of 67-year-old men. Thesis, University of Gothenburg, 1987.

Hansson, Per-Olof. Venous thromboembolism. Epidemiological and clinical aspects of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Thesis, University of Gothenburg, 1999.

Welin, Lennart. Family study on ischaemic heart disease and its risk factors: the study of men born in 1913 and 1923. Thesis, University of Gothenburg, 1978.

Tibblin G. [Patient material and population studies. Problems of methodology]. Lakartidningen 1966;63:2267-71.

Tibblin G, Vikgren P.Urine osmolality in a population study of hypertension. Bull World Health Organ 1964;31:345-8.

Rosengren A, Wilhelmsen L, Orth-Gomer K. Coronary disease in relation to social support and social class in Swedish men. A 15 year follow-up in the study of men born in 1933. Eur Heart J 2004;25:56-63.

Welin L Wilhelmsen L, Svärdsudd K, Larsson B, Tibblin G.Increasing Mortality from Coronary Heart Disease among Males in Sweden. Cardiology 1985;72:75-80.

Rosengren A, Orth-Gomér K, Wedel H, Wilhelmsen L. Stressful life events, social support, and mortality in men born in 1933. Br Med J 1993;307:1102-05.

Wilhelmsen L, Svärdsudd K, Eriksson H, Rosengren A, Hansson PO, Welin C, Odén A, Welin L. Factors associated with reaching 90 years of age: a study of men born in 1913 in Gothenburg, Sweden. J Intern Med. 2011 Apr;269(4):441-51.

Rosengren A, Eriksson H, Larsson B, Svärdsudd K, Tibblin G, Welin L, Wilhelmsen L. Secular changes in cardiovascular risk factors over 30 years in Swedish men aged 50: the study of men born in 1913, 1923, 1933 and 1943. J Intern Med. 2000 Jan;247(1):111-8.

Svärdsudd, Kurt. High blood pressure : a longitudinal population study of men born in 1913, with special reference to development and consequences for health. Thesis, University of Gothenburg, 1978.

Blomstrand A, Björkelund C, Ariai N, Lissner L, Bengtsson C. Effects of leisure-time physical activity on well-being among women: a 32-year perspective. Scand J Public Health 2009;37:706-12.

Wilhelmsen L, Welin L, Svärdsudd K, Wedel H, Eriksson H, Hansson PO, Rosengren A. Secular changes in cardiovascular risk factors and attack rate of myocardial infarction among men aged 50 in Gothenburg, Sweden. Accurate prediction using risk models. J Intern Med. 2008 Jun;263(6):636-43. Epub 2008 Feb 20.

Wilhelmsen L, Tibbling G. Tobacco smoking in fifty-year-old men. I. Respiratory symptoms and ventilatory function tests. Scand J Respir Dis 1966;47(2):121-30

Tibblin G, Aurell E, Hjortzberg-Nordlund H, Paulin S, Risholm L, Sanne H, Wilhelmsen L, Werkoe L. A general health-examination of a random sample of 50-year-old men in Goeteborg. Acta Med Scand 1965;177:739-49.

Rosengren A, Dotevall A, Eriksson H, Wilhelmsen L. Optimal risk factors in the population: prognosis, prevalence, and secular trends; data from Goteborg population studies. Eur Heart J 2001;22:136-44.

Hjortzberg-Nordlund, Hans. Abuse of alcohol in middle-aged men in Göteborg : a social-psychiatric investigation. Thesis, University of Gothenburg, 1968.

Rosengren A, Eriksson H, Hansson PO, Svärdsudd K, Wilhelmsen L, Johansson S, Welin C, Welin L. Obesity and trends in cardiovascular risk factors over 40 years in Swedish men aged 50. J Intern Med. 2009 Sep;266(3):268-76. Epub 2009 Apr 7.

Tibblin G. High blood pressure in men aged 50. A population study of men born in 1913.Acta Med Scand Suppl 1967;470:1-84.

Larsson, Bo. Obesity: a population study of men, with special reference to development and consequences for the health. Thesis, University of Gothenburg, 1978.

Tibblin G. [Ulcers. 3. The frequency of ulcers among 50-year-old men]. Lakartidningen 1966;63(50):4825-6.

Svärdsudd K. High Blood Presure. A longitudinal population study of men born in 1913 with special reference to development and consequences for health. Thesis. Göteborg, Sweden,1978.

Ohlson, Lars-Olof. Diabetes mellitus in the Study of men born in 1913 and 1923. Thesis, University of Gothenburg, 1987.

Tibblin G. A population study of 50-year-old men. An analysis of the non-participation group.Acta Med Scand 1965;178:453-9.

Wilhelmsen L, Wedel H, Tibblin G. Multivariate analysis of risk factors for coronary heart disease. Circulation 1973;48:950-958.

Aurell E, Hjortzberg-Nordlund H, Tibblin G. [Obesity in 50-year old men: somatic aspects]. Lakartidningen 1966;63(6):520-5.

Hansson PO, Eriksson H, Welin L, Svärdsudd K, Wilhelmsen L. Smoking and abdominal obesity: risk factors for venous thromboembolism among middle-aged men: "the study of men born in 1913". Arch Intern Med. 1999 Sep 13;159(16):1886-90.
Swepub | Lärosätets databas

Hallberg L, Tibblin G. [Obesity and overweight: presentation of 2 population studies]. Lakartidningen 1966;63:516-9.

Rudin, Rolf. Middle ear disease : a clinical and epidemiological study of otitis media and related factors in samples from the general population. Thesis, University of Gothenburg, 1987.

Eriksson, Henry. Heart failure : an epidemiological study of prevalence, incidence, risk factors and consequences in samples from the general population. Thesis, University of Gothenburg, 1987.

Johansson S, Wilhelmsen L, Welin C, Eriksson H, Welin L, Rosengren A. Obesity, smoking and secular trends in cardiovascular risk factors in middle-aged women: data from population studies in Göteborg from 1980 to 2003. J Intern Med. 2010 Dec;268(6):594-603

Silverbåge Carlsson, Gudrun. Epidemiology of injuries with special regard to head injuries : a study of three male populations. Thesis, University of Gothenburg, 1986.

Nilsson LA, Ryttinger L, Tibblin G. Distribution of the ABO, MN, Rh, Duffy and Kell blood groups in a random sample of Swedish men aged fifty. Acta Pathol Microbiol Scand 1966;68(1):117-22.

Schult A, Eriksson H, Wallerstedt S, Kaczynski J. Overweight and hypertriglyceridemia are risk factors for liver cirrhosis in middle-aged Swedish men. Scand J Gastroenterol. 2011 Jun 46; (6):738-44.

Aurell E, Tibblin G. Hypertensive eye-ground changes in a Swedish population of middle-aged men. Acta Ophthalmol (Copenh) 1965;43:355-61.

Larsson B, Bengtsson C, Björntorp P, Lapidus L, Sjöström L, Svärdsudd K, Tibblin G, Wedel H, Welin L, Wilhelmsen L. Is abdominal body fat distribution a major explanation for the sex difference in the incidence of myocardial infarction? The study of men born in 1913 and the study of women, Göteborg, Sweden. Am J Epidemiol. 1992 Feb 1;135(3):266-73.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
1913 års män

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963–1993
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963–1993
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983–2012
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

2910

Antal individer/objekt

855

Dataset 2
1923 års män

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963-01–1963-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963–2012
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-01–1983-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

2247

Antal individer/objekt

226

Dataset 3
1933 års män

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963-01–1963-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-01–1967-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-01–1983-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

466

Antal individer/objekt

775

Dataset 4
1913 års mäns söner

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-01–1967-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973–1993
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-01–1988-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

263

Dataset 5
1943 års män

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973–1993
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973–1993
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-01–1988-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

560

Antal individer/objekt

798

Dataset 6
1953 års män

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973–2012
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-01–1991-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

201

Antal individer/objekt

593

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60%

Dataset 7
1953 års kvinnor

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-01–1973-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-01–1973-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-01–1991-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

201

Antal individer/objekt

667

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

67%

Dataset 8
1913 års män, undersökning 1963

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01–1980-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01–1980-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

177

Antal individer/objekt

855

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

88%

Dataset 9
1913 års män, undersökning 1967

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993–2004
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993–2004
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

420

Antal individer/objekt

792

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

92%

Dataset 10
1913 års män och deras söner samt 1923 års män, undersökning 1973

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

För 1923 års män var svarsfrekvensen 77%

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993–2012
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01–1993-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

1123

Antal individer/objekt

1145

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

84%

Dataset 11
1913 och 1923 års män, undersökning 1980

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

1913 års män: 644 deltagare, 79% svarsfrekvens. 1923 års män: 175 deltagare, 68% svarsfrekvens.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983–1992
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983–1992
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

819

Dataset 12
1933 års män, undersökning 1983

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003–2012
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

171

Antal individer/objekt

775

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

76%

Dataset 13
1913 och 1923 års män, undersökning 1988

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01–1993-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01–1993-12
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Dataset 14
1933 års män, undersökning 1991

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Per-Olof Hansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Gösta Tibblin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Henry Eriksson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

... Visa mer..