Primärpreventiva studien

SND-ID: SND 0011

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Beskrivning

Primärpreventiva studien I Göteborg är ett multifaktoriellt interventionsprogram för koronar hjärtsjukdom, stroke och total dödlighet. Studien administreras av Sektionen för Preventiv Kardiologi vid Östra Sjukhuset, Institutionen för Medicin, Göteborgs Universitet. Studien startade 1970. Interventionsgruppen bestod av 10 004 män. Två kontrollgrupper var av samma storlek. Studiedeltagarna var alla män i Göteborg födda 1915-1922 och 1924-1925. Den första gruppen som undersöktes var män födda 1915 och den första screeningen avslutade 1973 med männen födda 1925. En andra undersökningsomgång startade 1974 och avslutades 1977,och en sista omgång genomfördes tio år efter den första, 1980 till 1983. Deltagarna var 47-55 år då studien började och 57-65 år vid den avslutande undersökningen. Deltagarfrekvensen var 75% (n=7495). Interventionsgruppen och ett urval på 2% av kontrollgrupp 1 mottog ett frågeformulär om familjehistorik angående hjärtsjukdom och stroke, subjektiva hjärtsymptom, hypertention, rökvanor, fysisk aktivitet på arbete och fritid samt stress. Det genomfördes också en undersökning där

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Män födda 1915-1922 och 1924-1925

Tidsdimension

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1970 – 1983

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wilhelmsen L, Berglund G, Elmfeldt D, et al. The multifactor primary prevention trial in Göteborg, Sweden. Eur Heart J 1986;7:279-88.

Rosengren A, Fredén M, Hansson PO, Wilhelmsen L, Wedel H, Eriksson H. Psychosocial factors and venous thromboembolism: a long-term follow-up study of Swedish men. J Thromb Haemost 2008;6:558-64.

Jood K, Jern C, Wilhelmsen L, Rosengren A. Body mass index in mid-life is associated with a first stroke in men: a prospective population study over 28 years. Stroke 2004;35:2764-9.

Schaufelberger M, Rosengren A. Heart failure in different occupational classes in Sweden. Eur Heart J 2007;28:212-8.

Adlerberth AM, Rosengren A, Wilhelmsen L. Diabetes and long-term risk of mortality from coronary and other causes in middle-aged Swedish men. A general population study. Diabetes Care. 1998 Apr;21(4):539-45.

Molnár P, Stockfelt L, Barregard L, Sallsten G. Residential NOx exposure in a 35-year cohort study. Changes of exposure, and comparison with back extrapolation for historical exposure assessment. Atmospheric Environment 115 (2015) 62e69. doi:10.1016/j.atmosenv.2015.05.055.
Läs fulltext

Rosengren A, Skoog I, Gustafson D, Wilhelmsen L. Body mass index, other cardiovascular risk factors, and hospitalization for dementia. Arch Intern Med 2005;165:321-6.

Almgren T, Persson B, Wilhelmsen L, Rosengren A, Andersson OK. Stroke and coronary heart disease in treated hypertension - a prospective cohort study over three decades. J Intern Med. 2005 Jun;257(6):496-502.

Eriksson P, Wilhelmsen L, Rosengren A. Bundle-branch block in middle-aged men: risk of complications and death over 28 years. The Primary Prevention Study in Goteborg, Sweden. Eur Heart J 2005;26:2300-6.

Rosengren A, Tibblin G, Wilhelmsen L. Self-perceived psychological stress and incidence of coronary artery disease in middle-aged men. Am J Cardiol 1991;68:1171-5.

Stockfelt L, Andersson EM, Molnár P, Rosengren A, Wilhelmsen L, Sallsten G, Barregard L. Long term effects of residential NOx exposure on total and cause-specific mortality and incidence of myocardial infarction in a Swedish cohort. EnvironmentalResearch142(2015)197-206. doi:10.1016/j.envres.2015.06.045
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Primärpreventiva studien 1970-1973

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974–1977
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974–1977
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

152

Antal individer/objekt

7495

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

75%

Dataset 2
Primärpreventiva studien 1974-1977

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970–1973
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980–1983
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

129

Antal individer/objekt

7122

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

75%

Dataset 3
Primärpreventiva studien 1980-1983

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970–1973
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980–1983
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

114

Antal individer/objekt

1465

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

75%

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08