BEDA-undersökningen

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Saga Johansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Beskrivning:

BEDA-studien är en studie av kardiovaskulär sjukdom hos kvinnor som har genomförts av Sektionen för Preventiv Kardiologi, Göteborgs Universitet. Bakgrunden är att hjärt-kärlsjukdom och diabetes är viktiga och vanliga orsaker till för tidig död hos såväl kvinnor som män. Men riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom har inte varit lika väl kartlagda hos kvinnor som hos män. BEDA-studien är en kohort omfattande 1413 göteborgskvinnor födda 1915-1939. Den första undersökningen ägde rum mellan november 1979 och februari 1981. Av de inviterade deltog 1413 kvinnor (81%). En ny undersökningsomgång genomfördes 1997. Av 1201 inviterade kvinnor deltog 875 (73%). Deltagarna fick båda gånger svara på ett stort antal frågor angående hälsa, ärftlighet, levnadssituation mm och de undergick också en noggrann hälsoundersökning. Dessa kvinnor har sedan följts upp genom bl a journalinsamling, sjukhusdiagnosregister och dödsorsaksintyg. Materialet har använts både longitudinellt och som kontrollgrupper i olika fall-kontrollstudier.

Syfte:

Studiens syfte är att studera riskfaktorer för insjuknande i hjärtinfarkt och a

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Saga Johansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Medverkande:

Annika Dotevall - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Identifierare:

SND-ID: SND 0012

Beskrivning:

BEDA-studien är en studie av kardiovaskulär sjukdom hos kvinnor som har genomförts av Sektionen för Preventiv Kardiologi, Göteborgs Universitet. Bakgrunden är att hjärt-kärlsjukdom och diabetes är viktiga och vanliga orsaker till för tidig död hos såväl kvinnor som män. Men riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom har inte varit lika väl kartlagda hos kvinnor som hos män. BEDA-studien är en kohort omfattande 1413 göteborgskvinnor födda 1915-1939. Den första undersökningen ägde rum mellan november 1979 och februari 1981. Av de inviterade deltog 1413 kvinnor (81%). En ny undersökningsomgång genomfördes 1997. Av 1201 inviterade kvinnor deltog 875 (73%). Deltagarna fick båda gånger svara på ett stort antal frågor angående hälsa, ärftlighet, levnadssituation mm och de undergick också en noggrann hälsoundersökning. Dessa kvinnor har sedan följts upp genom bl a journalinsamling, sjukhusdiagnosregister och dödsorsaksintyg. Materialet har använts både longitudinellt och som kontrollgrupper i olika fall-kontrollstudier.

Syfte:

Studiens syfte är att studera riskfaktorer för insjuknande i hjärtinfarkt och a

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980 — 1997

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Kvinnor i Göteborg födda 1915 -1941

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Kontakt för frågor om data:

Annika Rosengren

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dotevall, Annika. Women, diabetes and coronary heart disease. Thesis, University of Gothenburg, 2004.
Till lärosätets (gu) databas Swepub
ISBN: 91-628-6243-X

Dudas, Kerstin. Manifestations and survival in coronary heart disease. Thesis, University of Gothenburg, 2009.

Shafazand M, Schaufelberger M, Lappas G, Swedberg K, Rosengren A. Survival trends in men and women with heart failure of ischaemic and non-ischaemic origin: data for the period 1987-2003 from the Swedish Hospital Discharge Registry. Eur Heart J 2009;30:671-8

Rosengren A, Dotevall A, Wilhelmsen L, Thelle D, Johansson S. Coffee and incidence of diabetes in Swedish women: a prospective 18-year follow-up study. J Intern Med. 2004 Jan;255(1):89-95.

Johansson S, Wilhelmsen L, Lappas G, Rosengren A. High lipid levels and coronary disease in women in Göteborg - outcome and secular trends: a prospective 19 year follow-up in the BEDA study. Eur Heart J. 2003 Apr;24(8):704-16.

Dotevall A, Johansson S, Wilhelmsen L, Rosengren A. Increased levels of triglycerides, BMI and blood pressure and low physical activity increase the risk of diabetes in Swedish women. A prospective 18-year follow-up of the BEDA study. Diabet Med. 2004;21:615-22.

Johansson S, Wilhelmsen L, Welin C, Eriksson H, Welin L, Rosengren A. Obesity, smoking and secular trends in cardiovascular risk factors in middle-aged women: data from population studies in Göteborg from 1980 to 2003. J Intern Med. 2010 Dec;268(6):594-603

Björck L, Rosengren A, Bennett K, Lappas G, Capewell S. Modelling the decreasing coronary heart disease mortality in Sweden between 1986 and 2002. Eur Heart J. 2009 May;30(9):1046-56.

Johansson Saga. Female Myocardial Infarction in Göteborg, Sweden. Thesis, University of Gothenburg, 1983.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

BEDA-undersökningen 1980

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Saga Johansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01 — 1980-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01 — 1980-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01 — 1980-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

304

Antal individer/objekt:

1413

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

81%

Dataset 2

BEDA-undersökningen 1997

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Saga Johansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-01 — 1997-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-01 — 1997-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-01 — 1997-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 — 1999

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

433

Antal individer/objekt:

875

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

73%

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08