MONICA-studien i Göteborg

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Beskrivning:

MONICA är en internationell multicenterstudie av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease) med stöd från WHO. Den involverar 38 populationer från 21 länder på fyra kontinenter och är den befolkningsundersökning som pågått längst i världen med en standardiserad metodik i en stabil befolkning. Studien startade i början av 1980-talet. Bakgrunden var att yngre personer har låga riskfaktornivåer (övervikt, högt blodtryck, högt serumkolesterol) men att nivåerna ökar med åldern. Orsakerna till detta involverar antagligen flera mekanismer.

MONICA-undersökningarna i Göteborg ägde rum 1985, 1990 och 1995 som upprepade tvärsnittsundersökningar. Totalt undersöktes ca 4500 män och kvinnor i åldrarna 25- 65 år.

Syfte:

För att studera trender i kardiovaskulär mortalitet och hjärt-kärlsjukdom och stroke och bedöma i vilken utsträckning dessa trender är relaterade till förändringar i kända riskfaktorer, dagliga levnadsvanor, sjukvård, eller socioekonomiska egenskaper, mätt vid samma tidpunkt i definierade samhällen i olika länder.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Skapare/primärforskare:

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Identifierare:

SND-ID: SND 0013

Beskrivning:

MONICA är en internationell multicenterstudie av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease) med stöd från WHO. Den involverar 38 populationer från 21 länder på fyra kontinenter och är den befolkningsundersökning som pågått längst i världen med en standardiserad metodik i en stabil befolkning. Studien startade i början av 1980-talet. Bakgrunden var att yngre personer har låga riskfaktornivåer (övervikt, högt blodtryck, högt serumkolesterol) men att nivåerna ökar med åldern. Orsakerna till detta involverar antagligen flera mekanismer.

MONICA-undersökningarna i Göteborg ägde rum 1985, 1990 och 1995 som upprepade tvärsnittsundersökningar. Totalt undersöktes ca 4500 män och kvinnor i åldrarna 25- 65 år.

Syfte:

För att studera trender i kardiovaskulär mortalitet och hjärt-kärlsjukdom och stroke och bedöma i vilken utsträckning dessa trender är relaterade till förändringar i kända riskfaktorer, dagliga levnadsvanor, sjukvård, eller socioekonomiska egenskaper, mätt vid samma tidpunkt i definierade samhällen i olika länder.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985 — 1995

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Kvinnor och män 25-64 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Kontakt för frågor om data:

Annika Rosengren

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wilhelmsen L, Johansson S, Rosengren A, Wallin I, Dotevall A, Lappas G. Risk factors for cardiovascular disease during the period 1985-1995 in Göteborg, Sweden. The GOT-MONICA Project. J Intern Med. 1997 Sep;242(3):199-211.

Tunstall-Pedoe H, Kuulasmaa K, Amouyel P, Arveiler D, Rajakangas AM, Pajak A. Myocardial infarction and coronary deaths in the World Health Organization MONICA Project. Registration procedures, event rates, and case-fatality rates in 38 populations from 21 countries in four continents. Circulation. 1994 Jul;90(1):583-612.

Johansson S, Wilhelmsen L, Welin C, Eriksson H, Welin L, Rosengren A. Obesity, smoking and secular trends in cardiovascular risk factors in middle-aged women: data from population studies in Göteborg from 1980 to 2003. J Intern Med. 2010 Dec;268(6):594-603

Rosengren A, Dotevall A, Eriksson H, Wilhelmsen L. Optimal risk factors in the population: prognosis, prevalence, and secular trends; data from Goteborg population studies. Eur Heart J 2001;22:136-44.

Thorvaldsen P, Asplund K, Kuulasmaa K, Rajakangas AM, Schroll M. Stroke incidence, case fatality, and mortality in the WHO MONICA project. World Health Organization Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease. Stroke. 1995 Mar;26(3):361-7.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

MONICA 1985

Skapare/primärforskare:

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01 — 1985-12

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01 — 1985-12

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

164

Antal individer/objekt:

1393

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

71%

Dataset 2

MONICA 1990

Skapare/primärforskare:

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-01 — 1990-12

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-01 — 1990-12

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

327

Antal individer/objekt:

1574

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

68%

Dataset 3

MONICA 1995

Skapare/primärforskare:

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-01 — 1995-12

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-01 — 1995-12

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

358

Antal individer/objekt:

1628

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

64%

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08