Intergene - Levnadsvanor och hälsa

SND-ID: SND 0014

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Skapare/primärforskare

Lauren Lissner - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Dag Thelle

Kjell Torén - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Beskrivning

INTERGENE är ett forskningsprogram vid vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Studien koordineras gemensamt av Avd f samhällsmedicin och folkhälsa och Avd f akut och kardiovaskulär medicin vid Institutionen för Medicin. Bakgrunden för studien är att trots ständigt ökande insikt i vilka riskfaktorer som disponerar för sjukdomar i hjärtats kransartärer och förbättrad behandling av dem som blir sjuka, är fortfarande insjuknandet i kranskärlssjukdom högt, också i de yngre åldersgrupperna. Den totala sjukdomsrisken uttrycker ett samspel mellan genfrekvenser i befolkningen, livsstil och miljöfaktorer. De genetiska mekanismerna kan handla om antingen på en ärftligt betingad ökning av de klassiska riskfaktorerna, ökad sårbarhet för dessa faktorer och/eller andra genetiska faktorer som påverkar utvecklingen av hjärtsjukdom. Undersökning av studiedeltagare och insamling av data pågick 2001-2004. Såväl kliniska data som enkätdata samlades in. Studien är dels en fall-kontroll studie och dels en tvärsnittsstudie. Fallen är konsekutiva patienter med kransartär sjukdom och omfattar 623 patienter f

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 25-74 år och folkbokförda i Västra Götaland i april 2001

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Urvalsmetod

Studien är en fall-kontroll studie där fallen är konsekutiva patienter med kransartär sjukdom. Insamling av data pågick 2001-2004. Studiepopulationen omfattar 623 patienter från sjukhus i Västra Götaland av båda kön och högst 75 år gamla. Kontrollpersonerna är 400 första grads släktingar till fallen, samt 3614 slumpmässigt utvalda populationsrepresentativa friska individer i åldern 25-74 år vid inkludering, boende i Västra Götaland.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-04-01 – 2004-12-01

2014 – 2016

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västra Götaland

Lägsta geografiska enhet

Region

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olin AC, Rosengren A, Thelle DS, Lissner L, Bake B, Toren K. Height, age, and atopy are associated with fraction of exhaled nitric oxide in a large adult general population sample. Chest 2006 Nov;130(5):1319-25.

Berg C, Rosengren A, Aires N, Lappas G, Toren K, Thelle D, Lissner L. Trends in overweight and obesity from 1985-2002 in Göteborg, West Sweden. Int J Obes 2005 Aug;29(8):916-24.

Berg C, Lappas G, Wolk A, Strandhagen E, Torén K, Rosengren A, Thelle D, Lissner L. Eating patterns and portion size associated with obesity in a Swedish population. Appetite 2008;52:21-6.

Berg C, Lissner L, Aires N, Lappas G, Toren K, Wilhelmsen L, Rosengren A, Thelle D. Trends in blood lipid levels, blood pressure, alcohol and smoking habits from 1985 to 2002: Results from INTERGENE and GOT-MONICA. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2005 Apr;12(2):115-25.

Hagg D, Englund MC, Jernas M, Schmidt C, Wiklund O, Hulten LM, Ohlsson BG, Carlsson LM, Carlsson B, Svensson PA. Oxidized LDL induces a coordinated up-regulation of the glutathione and thioredoxin systems in human macrophages. Atherosclerosis. 2006 Apr;185(2):282-9.

Strandhagen E, Berg C, Lissner L, Nunez L, Rosengren A, Torén K, Thelle DS. Selection bias in a population study with registry linkage - potential effect on social gradient in cardiovascular risk. Eur J Epidemiol. 2010 Mar;25(3):163-72
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Janson-Fagring A, Kjellgren K, Rosengren A, Lissner L, Manhem K, Welin C. Depression, anxiety, stress, social interaction and health-related quality of life in men and women with unexplained chest pain. BMC Public Health. 2008 May 19;8(1):165. [Epub ahead of print]

Wallentin Guron C, Hartford M, Rosengren A, Thelle D, Wallentin I, Caidahl K. Usefulness of atrial size inequality as an indicator of abnormal left ventricular filling. Am J Cardiol. 2005 Jun 15;95(12):1448-52.

Hagg D, Sjoberg S, Hulten LM, Fagerberg B, Wiklund O, Rosengren A, Carlsson LM, Boren J, Svensson PA, Krettek A. Augmented levels of CD44 in macrophages from atherosclerotic subjects: a possible IL-6-CD44 feedback loop? Atherosclerosis. 2007 Feb;190(2):291-7.

Olin AC, Bake B, Torén K. Fraction of exhaled nitric oxide at 50 mL/s: reference values for adult lifelong never-smokers. Chest 2008; 133: 831-832

Svensson PA, Englund MC, Snackestrand MS, Hagg DA, Ohlsson BG, Stemme V, Mattsson Hulten L, Thelle DS, Fagerberg B, Wiklund O, Carlsson LM, Carlsson B. Regulation and splicing of scavenger receptor class B type I in human macrophages and atherosclerotic plaques. BMC Cardiovasc Disord. 2005 Aug 25;5(1):25 [Epub ahead of print]

Berg J, Björck L, Dudas K, Lappas G, Rosengren A. Symptoms of a first acute myocardial infarction in women and men. Gend Med. 2009 Sep;6(3):454-62.

Wallentin Guron C, Bech-Hanssen O, Wikh R, Rosengren A, Hartford M, Caidahl K. The E/e filling index and right ventricular pressure in relation to applied international Doppler recommendations of left ventricular filling assessment. Eur J Echocardiogr. 2005 Dec;6(6):419-28.

Berg CM, Lappas G, Strandhagen E, Wolk A, Torén K, Rosengren A, Aires N, Thelle DS, Lissner L. Food patterns and cardiovascular disease risk factors: The Swedish INTERGENE research program. Am J Clin Nutr 2008; 88: 289-297.

Berggren U, Fahlke C, Aronsson E, Karanti A, Eriksson M, Blennow K, Thelle D, Zetterberg H, Balldin J. The taqI DRD2 A1 allele is associated with alcohol-dependence although its effect size is small. Alcohol Alcohol 2006 Sep-Oct;41(5):479-85. Epub 2006 Jun 2

The expression of NAD(P)H:Quinone Oxidoreductase 1 is high in human adipose tissue, reduced by weight loss, and correlates with adiposity, insulin sensitivity, and markers of liver dysfunction. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 2346-2352

Hägg DA, Jernås M, Wiklund O, Thelle DS, Fagerberg B, Eriksson P, Hamsten A, Olsson B, Carlsson B, Carlsson LM, Svensson PA. Expression profiling of macrophages from subjects with atherosclerosis to identify novel susceptibility genes. Int J Mol Med. 2008 Jun;21(6):697-704.

Aminoff AK, Ledmyr H <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ledmyr%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus>, Thulin P, Lundell K, Nunez L, Strandhagen E, Murphy C, Lidberg U, Westerbacka J, Franco-Cereceda A, Liska J, Nielsen LB, Gåfvels M, Nastase Mannila M, Hamsten A, Yki-Järvinen H, Thelle D, Eriksson P, Borén J, Ehrenborg E. Allele-specific regulation of MTTP expression influences th

Berg C, Torén K, Rosengren A, Thelle DS, Lissner L, Olin A-C. Decreased exhaled nitric oxid (FENO) in obese with asthma symptoms: Data from the population study INTERGENE. Chest. 2010 Dec 23. [Epub ahead of print]

Hägg DA, Olson FJ, Kjelldahl J, Jernås M, Thelle DS, Carlsson LMS, Fagerberg B, Svensson PA. Expression of chemokine (C-C motif) ligand 18 in human macrophages and atherosclerotic plaques. Atherosclerosis 2009 Jun;204(2):e15-20.

Olin AC, Rosengren A, Thelle DS, Lissner L, Torén K. Increased fraction of exhaled nitric oxide predicts new-onset wheeze in a general population. Am J Respir Crit Care Med. 2010 Feb 15;181(4):324-7.

Jerlock M, Kjellgren KI, Gaston-Johansson F, Lissner L, Manhem K, Rosengren A, Welin C. Psychosocial profile in men and women with unexplained chest pain. A case-control study. J Intern Med 2008 Apr 4. [Epub ahead of print]

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Intergene - Levnadsvanor och hälsa

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lauren Lissner - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Dag Thelle

Kjell Torén - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–2004
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–2004
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014–2016
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Variabler

600

Antal individer/objekt

4634

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

43%

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2021-06-24