ORVESTO 1978 - Skåneundersökningen

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1978.

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0019

Alternativ titel

Sverige nu 1978 - Skåneundersökningen

Beskrivning

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1978.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Skåne

Högsta geografiska enhet

Landskap

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

ORVESTO 1978 - Skåneundersökningen

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

374

Antal individer/objekt

980

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06