ORVESTO 1978 - Skåneundersökningen

SND-ID: SND 0019

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1978 - Skåneundersökningen

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1978.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Skåne

Högsta geografiska enhet

Landskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
ORVESTO 1978 - Skåneundersökningen

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 - Skåneundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0d00-3p92

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Variabler

374

Antal individer/objekt

980

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06