Svensk valundersökning 1956

SND-ID: SND 0020

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Alternativ titel

VU56

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Valundersökningen 1956 är den första riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. I denna undersökning intervjuades respondenterna vid två tillfällen, en gång före och en gång efter andrakammarvalet i september 1956.
Förvalsintervjun innehöll frågor om intresse för valet och uppmärksamhet på valprogram i radio samt respondentens tidningsläsvanor. Respondenten fick peka ut områden där de offentliga utgifterna kan skäras ner respektive områden där de offentliga utgifterna inte får minskas, samt ange andra områden för politisk förändring.
Andra frågor berörde facklig tillhörighet och facklig aktivitet samt inställning till facket, medlemskap i nykterhetsförening, frikyrkor och kyrkobesök. Respondenten fick ge en prognos för valresultatet och den politiska kännedomen mättes genom att respondenten fick identifiera partiledarna på fotografier.
Andra frågor behandlade partiidentifikationens riktning och styrka, samt respondentens och respondentens fars politiska historik, respon

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

 • Finansiär: Högerpartiet

Finansiering 2

 • Finansiär: Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd

Finansiering 3

 • Finansiär: Radiotjänst

Finansiering 4

 • Finansiär: Bondeförbundet

Finansiering 5

 • Finansiär: Göteborgs universitet, Fonden för sociologisk forskning vid Göteborgs universitet
... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer födda 1876-1933, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1956

Urvalsmetod

The sample was drawn from Statistics Sweden Survey Research Centres sampling framework. The framework consisted of a nation-wide set of primary sampling units which provide the framework for a ´general purpose´ two-stage population sample. Respondents not included in the target population because of ineligibility to vote are excluded from the sample. The target population even includes Swedes resident abroad, but these are not included in the sample. People above 80 years of age at the time of the study are excluded in order to avoid the difficulties encountered in interviewing very old people.

Tidsperiod(er) som undersökts

1956-08-28 – 1956-09-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J., & Särlvik, B. (1957) Svensk valrörelse 1956 : arbetsrapport I : intervjuundersökningen. Göteborg: Department of Political Science.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris | Google Books
ISBN: 9789140040671

Särlvik, B. (1970) Electoral Behavior in the Swedish Multiparty System, Göteborg: Department of Political Science.
Libris | Google Books

Särlvik, B. (1964) Politisk rörlighet och stabilitet i valmanskåren. Särtryck ur Statsvetenskaplig Tidskrift 1964:4
Libris

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISSN: 0283-7668
ISBN: 978-91-85519-20-0

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Särlvik, B. (1968) Partibyten som mått på avstånd och dimensioner i partisystemet. Särtryck ur Sociologisk Forskning, no. 1, 1968

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk valundersökning 1956

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Jörgen Westerståhl, Bo Särlvik. Göteborgs universitet (1984). Svensk valundersökning 1956. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002507

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1956-08-28–1956-09-14
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär förval (Frågeformulär)
 • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1956-09-18–1956-09-30
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
 • Instrument: Frågeformulär efterval (Frågeformulär)
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler

220

Antal individer/objekt

1131

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

95%

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-19