Svensk valundersökning 1956

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Valundersökningen 1956 är den första riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. I denna undersökning intervjuades respondenterna vid två tillfällen, en gång före och en gång efter andrakammarvalet i september 1956.
Förvalsintervjun innehöll frågor om intresse för valet och uppmärksamhet på valprogram i radio samt respondentens tidningsläsvanor. Respondenten fick peka ut områden där de offentliga utgifterna kan skäras ner respektive områden där de offentliga utgifterna inte får minskas, samt ange andra områden för politisk förändring.
Andra frågor berörde facklig tillhörighet och facklig aktivitet samt inställning till facket, medlemskap i nykterhetsförening, frikyrkor och kyrkobesök. Respondenten fick ge en prognos för valresultatet och den politiska kännedomen mättes genom att respondenten fick identifiera partiledarna på fotografier.
Andra frågor behandlade partiidentifikationens riktning och styrka, samt respondentens och respondentens fars politiska historik, respon

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0020

Alternativ titel:

VU56

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

Valundersökningen 1956 är den första riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. I denna undersökning intervjuades respondenterna vid två tillfällen, en gång före och en gång efter andrakammarvalet i september 1956.
Förvalsintervjun innehöll frågor om intresse för valet och uppmärksamhet på valprogram i radio samt respondentens tidningsläsvanor. Respondenten fick peka ut områden där de offentliga utgifterna kan skäras ner respektive områden där de offentliga utgifterna inte får minskas, samt ange andra områden för politisk förändring.
Andra frågor berörde facklig tillhörighet och facklig aktivitet samt inställning till facket, medlemskap i nykterhetsförening, frikyrkor och kyrkobesök. Respondenten fick ge en prognos för valresultatet och den politiska kännedomen mättes genom att respondenten fick identifiera partiledarna på fotografier.
Andra frågor behandlade partiidentifikationens riktning och styrka, samt respondentens och respondentens fars politiska historik, respon

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1956-08-28 — 1956-09-30

Instrument:

Frågeformulär efterval (Frågeformulär)

Frågeformulär förval (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer födda 1876-1933, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1956

Urvalsmetod:

The sample was drawn from Statistics Sweden Survey Research Centres sampling framework. The framework consisted of a nation-wide set of primary sampling units which provide the framework for a ´general purpose´ two-stage population sample. Respondents not included in the target population because of ineligibility to vote are excluded from the sample. The target population even includes Swedes resident abroad, but these are not included in the sample. People above 80 years of age at the time of the study are excluded in order to avoid the difficulties encountered in interviewing very old people.

Finansiering:

Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd

Göteborgs universitet, Fonden för sociologisk forskning vid Göteborgs universitet

Radiotjänst

Högerpartiet

Folkpartiet

Bondeförbundet

Socialdemokratiska arbetarepartiet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris Google Books

Särlvik, B. (1970) Electoral Behavior in the Swedish Multiparty System. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
Libris Google Books

Westerståhl, J., & Särlvik, B. (1957) Svensk valrörelse 1956 : arbetsrapport I : intervjuundersökningen. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Nationalekonomiska institutionen, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.

Särlvik, B. (1964) Politisk rörlighet och stabilitet i valmanskåren. Särtryck ur Statsvetenskaplig Tidskrift 1964:4
Libris

Särlvik, B. (1968) Partibyten som mått på avstånd och dimensioner i partisystemet. Särtryck ur Sociologisk Forskning, no. 1, 1968

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 2.0:

1984-10-01 doi:10.5878/002507

Version 1.0:

1982-10-01 doi:10.5878/002506

Tillgänglig dokumentation:

Svensk valundersökning 1956

Citering:

Jörgen Westerståhl, Bo Särlvik. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1984). Svensk valundersökning 1956. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002507

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1956-08-28 — 1956-09-14

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1956-09-18 — 1956-09-30

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler:

220

Antal individer/objekt:

1131

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

95%