ORVESTO 1978-I

SND-ID: SND 0033

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1978-I

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

In the middle of the sixties Testologen AB, in cooperation with a group of advertisers, introduced a new way of investigation where data about the target groups, i.e. interests, consumer habits, possessions, buying intentions, and data about reading habits were collected in the same survey. At SSD there are now surveys available from the Sweden Now series covering the period 1972-1991.
In the 1977 survey the respondents had to indicate their reading habits concerning fifteen different daily papers, weekdays and weekends respectively. They also had to state their reading habits concerning nearly fifty papers from the weekly and monthly press. Other questions dealt with the household´s possession of a number of capital goods such as, car, camera, projector, washing machine, dishwasher, etc. and also if there were any dogs, cats, aquarium fishes or cagebirds in the household. A group of questions is dealing with buying habits and purchasing intentions for a number of products. A number of questions about personal interests are introduced by ´Human interests are different. How great is your intere

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1977-10-19 – 1978-02-03

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1978) Orvesto 1978-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1978-I

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978-I. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002472

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-10-19–1977-12-30
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-11-03–1978-01-12
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-12-02–1978-02-03
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

374

Antal individer/objekt

5251

Dataset 2
ORVESTO 1978 P-7005

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-I omfattande perioden 1977-10-19 till 1977-12-30.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-7005. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002473

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-10-19–1977-12-30
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

374

Antal individer/objekt

1781

Dataset 3
ORVESTO 1978 P-7006

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-I omfattande perioden 1977-11-03 till 1978-01-12.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-7006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002474

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-11-03–1978-01-12
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

374

Antal individer/objekt

1171

Dataset 4
ORVESTO 1978 P-7007

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-I omfattande perioden 1977-12-02 till 1978-03-03.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-7007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002475

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-12-02–1978-02-03
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

374

Antal individer/objekt

1804

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06