ORVESTO 1978-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0034

Alternativ titel:

Sverige nu 1978-II

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1978-01-09 — 1978-06-22

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1978) Orvesto 1978-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1983-12-01 doi:10.5878/002476

Dataset 1

ORVESTO 1978-II

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002476

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-01-09 — 1978-03-20

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1781

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-02-27 — 1978-05-08

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1722

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-03-30 — 1978-06-05

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1782

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-04-17 — 1978-06-21

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1719

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-05-09 — 1978-06-22

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1801

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

374

Antal individer/objekt:

8805

Version 1.0:

1983-11-01 doi:10.5878/002477

Dataset 2

ORVESTO 1978 P-7008

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-7008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002477

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-01-09 till 1978-03-20.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-01-09 — 1978-03-20

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1781

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

374

Antal individer/objekt:

1781

Version 1.0:

1983-10-01 doi:10.5878/002478

Dataset 3

ORVESTO 1978 P-8001

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-8001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002478

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-02-27 till 1978-05-08.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-02-27 — 1978-05-08

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1722

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

374

Antal individer/objekt:

1722

Version 1.0:

1983-11-01 doi:10.5878/002479

Dataset 4

ORVESTO 1978 P-8002

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-8002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002479

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-03-30 till 1978-06-05.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-03-30 — 1978-06-05

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1782

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

374

Antal individer/objekt:

1722

Version 1.0:

1983-11-01 doi:10.5878/002480

Dataset 5

ORVESTO 1978 P-8003

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-8003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002480

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-04-17 till 1978-06-21.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-04-17 — 1978-06-21

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1719

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

374

Antal individer/objekt:

1719

Version 1.0:

1983-11-01 doi:10.5878/002481

Dataset 6

ORVESTO 1978 P-8004

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-8004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002481

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-05-09 till 1978-06-22.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-05-09 — 1978-06-22

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1801

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

374

Antal individer/objekt:

1801

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06