ORVESTO 1978-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0034

Alternativ titel

Sverige nu 1978-II

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1978-01-09 — 1978-06-22

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTB).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1978) Orvesto 1978-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

ORVESTO 1978-II

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). <em>ORVESTO 1978-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002476">https://doi.org/10.5878/002476</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-01-09 — 1978-03-20

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1781

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-02-27 — 1978-05-08

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1722

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-03-30 — 1978-06-05

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1782

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-04-17 — 1978-06-21

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1719

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-05-09 — 1978-06-22

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1801

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

374

Antal individer/objekt

8805

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

ORVESTO 1978 P-7008

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). <em>ORVESTO 1978 P-7008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002477">https://doi.org/10.5878/002477</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-01-09 till 1978-03-20.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-01-09 — 1978-03-20

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1781

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

374

Antal individer/objekt

1781

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

ORVESTO 1978 P-8001

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). <em>ORVESTO 1978 P-8001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002478">https://doi.org/10.5878/002478</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-02-27 till 1978-05-08.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-02-27 — 1978-05-08

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1722

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

374

Antal individer/objekt

1722

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

ORVESTO 1978 P-8002

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). <em>ORVESTO 1978 P-8002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002479">https://doi.org/10.5878/002479</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-03-30 till 1978-06-05.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-03-30 — 1978-06-05

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1782

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

374

Antal individer/objekt

1722

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

ORVESTO 1978 P-8003

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). <em>ORVESTO 1978 P-8003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002480">https://doi.org/10.5878/002480</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-04-17 till 1978-06-21.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-04-17 — 1978-06-21

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1719

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

374

Antal individer/objekt

1719

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

ORVESTO 1978 P-8004

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). <em>ORVESTO 1978 P-8004</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002481">https://doi.org/10.5878/002481</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-05-09 till 1978-06-22.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-05-09 — 1978-06-22

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1801

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

374

Antal individer/objekt

1801

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06