ORVESTO 1978-II

SND-ID: SND 0034

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1978-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1978-01-09 – 1978-06-22

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1978) Orvesto 1978-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1978-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002476

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-01-09–1978-03-20
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1781
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-02-27–1978-05-08
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1722
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-03-30–1978-06-05
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1782
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

374

Antal individer/objekt

8805

Dataset 2
ORVESTO 1978 P-7008

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-01-09 till 1978-03-20.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-7008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002477

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-01-09–1978-03-20
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1781
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

374

Antal individer/objekt

1781

Dataset 3
ORVESTO 1978 P-8001

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-02-27 till 1978-05-08.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-8001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002478

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-02-27–1978-05-08
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1722
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

374

Antal individer/objekt

1722

Dataset 4
ORVESTO 1978 P-8002

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-03-30 till 1978-06-05.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-8002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002479

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-03-30–1978-06-05
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1782
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

374

Antal individer/objekt

1722

Dataset 5
ORVESTO 1978 P-8003

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-04-17 till 1978-06-21.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-8003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002480

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-04-17–1978-06-21
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1719
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

374

Antal individer/objekt

1719

Dataset 6
ORVESTO 1978 P-8004

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1978-II omfattande perioden 1978-05-09 till 1978-06-22.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1983). ORVESTO 1978 P-8004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002481

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-05-09–1978-06-22
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1801
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

374

Antal individer/objekt

1801

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06