ORVESTO 1979-II

SND-ID: SND 0036

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1979-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

In the middle of the sixties Testologen AB, in cooperation with a group of advertisers, introduced a new way of investigation where data about the target groups, i.e. interests, consumer habits, possessions, buying intentions, and data about reading habits were collected in the same survey. At SSD there are now surveys available from the Sweden Now series covering the period 1972-1991.
In the 1977 survey the respondents had to indicate their reading habits concerning fifteen different daily papers, weekdays and weekends respectively. They also had to state their reading habits concerning nearly fifty papers from the weekly and monthly press. Other questions dealt with the household´s possession of a number of capital goods such as, car, camera, projector, washing machine, dishwasher, etc., and also if there were any dogs, cats, aquarium fishes or cagebirds in the household. A group of questions is dealing with buying habits and purchasing intentions for a number of products. A number of questions about personal interests are introduced by ´Human interests are different. How great is your inter

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-01-22 – 1979-06-22

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1979) Orvesto 1979-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1979-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1979-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002486

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

383

Antal individer/objekt

7394

Dataset 2
ORVESTO 1979 P-8008

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1979-II omfattande perioden 1979-01-22 till 1979-03-28.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1979 P-8008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002487

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

383

Antal individer/objekt

1821

Dataset 3
ORVESTO 1979 P-9001

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1979-II omfattande perioden 1979-03-07 till 1979-04-27.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1979 P-9001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002488

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

383

Antal individer/objekt

1879

Dataset 4
ORVESTO 1979 P-9002

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1979-II omfattande perioden 1979-03-26 till 1979-06-08.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1979 P-9002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000943

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-03-26–1979-06-08
  • Datainsamlare: Testologen AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

383

Antal individer/objekt

1899

Dataset 5
ORVESTO 1979 P-9003

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1979-II omfattande perioden 1979-04-25 till 1979-06-22.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1979 P-9003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002489

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

383

Antal individer/objekt

1795

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06