Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Beskrivning:

Forskningsprojektet 'Färdmedelsval vid långväga personresor' genomfördes på uppdrag av Transportforskningsdelegationen (TFD). Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning i två steg. Steg 1 utgjordes av en postal enkät, vars syfte var att urskilja individer som under en viss tidsperiod genomfört en längre privatresa och därmed antas ha gjort ett färdmedelsval. Steg 2 utgjordes av en personlig intervju med ett urval av dessa individer. Med långväga resor avses här resor på minst 10 mil enkel resa. Med privatresa menas alla resor, förutom tjänste-, arbetspendlings-, utbildnings- och värnpliktsresor. Även längre privatresor som ansluter till charterresor till utlandet medräknas. Undersökningen studerar endast resor inom de nordiska länderna. Intervjun innehöll frågor om resans ändamål, antal nätter man varit bortrest, typ av transportmedel samt vilket bolag man rest med. Respondenten fick även ange om man övervägt andra transportmedel och vilken betydelse kostnad och restid haft för val av transportmedel.

Syfte:

Klarlägga faktorer som påverkar valet av färdmedel vid långväga privata per

... Visa mer..

Ämnesområde:

TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Nordiska institutet för samhällsplanering

Skapare/primärforskare:

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Identifierare:

SND-ID: SND 0038

Beskrivning:

Forskningsprojektet 'Färdmedelsval vid långväga personresor' genomfördes på uppdrag av Transportforskningsdelegationen (TFD). Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning i två steg. Steg 1 utgjordes av en postal enkät, vars syfte var att urskilja individer som under en viss tidsperiod genomfört en längre privatresa och därmed antas ha gjort ett färdmedelsval. Steg 2 utgjordes av en personlig intervju med ett urval av dessa individer. Med långväga resor avses här resor på minst 10 mil enkel resa. Med privatresa menas alla resor, förutom tjänste-, arbetspendlings-, utbildnings- och värnpliktsresor. Även längre privatresor som ansluter till charterresor till utlandet medräknas. Undersökningen studerar endast resor inom de nordiska länderna. Intervjun innehöll frågor om resans ändamål, antal nätter man varit bortrest, typ av transportmedel samt vilket bolag man rest med. Respondenten fick även ange om man övervägt andra transportmedel och vilken betydelse kostnad och restid haft för val av transportmedel.

Syfte:

Klarlägga faktorer som påverkar valet av färdmedel vid långväga privata per

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-07 — 1980-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Solna, Växjö, Halmstad, Östersund, Skellefteå och Norrköping.

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-75 år bosatta i Solna, Norrköping, Växjö, Halmstad, Östersund eller Skellefteå

Tidsdimension:

Ämnesområde:

TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Transportforskningsdelegationen (1982) Den resandes ensak? : Hur man väljer färdmedel vid långväga privata resor : teknisk rapport. 1982:1. Stockholm: TFD. (With an English summary). ISBN: 91-85562-49-1.
Libris
ISBN: 91-85562-49-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2012-10-26 doi:10.5878/001203

Dataset 1

Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Enkät

Citeringsförslag:

Mats-G. Engström, Bengt Sahlberg. Nordiska institutet för samhällsplanering (2012). Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Enkät. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001203

Skapare/primärforskare:

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-07 — 1980-08

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-07 — 1980-08

Variabler:

13

Antal individer/objekt:

1120

Version 1.1:

2012-10-26 doi:10.5878/001205

Metadata tillagda

Version 1.0:

1983-12-01 doi:10.5878/001204

Dataset 2

Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Intervju

Citeringsförslag:

Mats-G. Engström, Bengt Sahlberg. Nordiska institutet för samhällsplanering (2012). Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Intervju. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001205

Skapare/primärforskare:

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-09 — 1980-09

Datainsamlare: IMU

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-09 — 1980-09

Variabler:

97

Antal individer/objekt:

600

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-13