Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Beskrivning

Forskningsprojektet 'Färdmedelsval vid långväga personresor' genomfördes på uppdrag av Transportforskningsdelegationen (TFD). Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning i två steg. Steg 1 utgjordes av en postal enkät, vars syfte var att urskilja individer som under en viss tidsperiod genomfört en längre privatresa och därmed antas ha gjort ett färdmedelsval. Steg 2 utgjordes av en personlig intervju med ett urval av dessa individer. Med långväga resor avses här resor på minst 10 mil enkel resa. Med privatresa menas alla resor, förutom tjänste-, arbetspendlings-, utbildnings- och värnpliktsresor. Även längre privatresor som ansluter till charterresor till utlandet medräknas. Undersökningen studerar endast resor inom de nordiska länderna. Intervjun innehöll frågor om resans ändamål, antal nätter man varit bortrest, typ av transportmedel samt vilket bolag man rest med. Respondenten fick även ange om man övervägt andra transportmedel och vilken betydelse kostnad och restid haft för val av transportmedel.

Syfte:

Klarlägga faktorer som påverkar valet av färdmedel vid långväga privata per

... Visa mer..

Ämnesområde

TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Nordiska institutet för samhällsplanering

Skapare/primärforskare

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Identifierare

SND-ID: SND 0038

Beskrivning

Forskningsprojektet 'Färdmedelsval vid långväga personresor' genomfördes på uppdrag av Transportforskningsdelegationen (TFD). Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning i två steg. Steg 1 utgjordes av en postal enkät, vars syfte var att urskilja individer som under en viss tidsperiod genomfört en längre privatresa och därmed antas ha gjort ett färdmedelsval. Steg 2 utgjordes av en personlig intervju med ett urval av dessa individer. Med långväga resor avses här resor på minst 10 mil enkel resa. Med privatresa menas alla resor, förutom tjänste-, arbetspendlings-, utbildnings- och värnpliktsresor. Även längre privatresor som ansluter till charterresor till utlandet medräknas. Undersökningen studerar endast resor inom de nordiska länderna. Intervjun innehöll frågor om resans ändamål, antal nätter man varit bortrest, typ av transportmedel samt vilket bolag man rest med. Respondenten fick även ange om man övervägt andra transportmedel och vilken betydelse kostnad och restid haft för val av transportmedel.

Syfte:

Klarlägga faktorer som påverkar valet av färdmedel vid långväga privata per

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-07 — 1980-09

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Solna, Växjö, Halmstad, Östersund, Skellefteå och Norrköping.

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-75 år bosatta i Solna, Norrköping, Växjö, Halmstad, Östersund eller Skellefteå

Tidsdimension

Ämnesområde

TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Transportforskningsdelegationen (1982) Den resandes ensak? : Hur man väljer färdmedel vid långväga privata resor : teknisk rapport. 1982:1. Stockholm: TFD. (With an English summary). ISBN: 91-85562-49-1.
Libris
ISBN: 91-85562-49-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Dataset 1

Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Enkät

Citeringsförslag

Mats-G. Engström, Bengt Sahlberg. Nordiska institutet för samhällsplanering (2012). <em>Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Enkät</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001203">https://doi.org/10.5878/001203</a>

Skapare/primärforskare

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-07 — 1980-08

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-07 — 1980-08

Variabler

13

Antal individer/objekt

1120

Version 1.1

2012-10-26
https://doi.org/10.5878/001205

Metadata tillagda

Version 1.0

Dataset 2

Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Intervju

Citeringsförslag

Mats-G. Engström, Bengt Sahlberg. Nordiska institutet för samhällsplanering (2012). <em>Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Intervju</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001205">https://doi.org/10.5878/001205</a>

Skapare/primärforskare

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-09 — 1980-09

Datainsamlare: IMU

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-09 — 1980-09

Variabler

97

Antal individer/objekt

600

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-13