Arbetet, facket och medbestämmandet 1979-1981

SND-ID: SND 0041

Skapare/primärforskare

Sven-Åke Hörte - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Horst Hart - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Beskrivning

In 1977 a new law called 'Act on Co-determination' came into force in Sweden. According to this law trade unions have the right to be informed about all circumstances that are, or could be, of importance for the members of the union. The unions have the right to express their opinions on almost every important question at 'the establishment'. This is allowed for in a special type of negotiation. An employer has after negotiations however the right to make a decision without bothering about the union's opinion. This law is supposed to regulate the unions rights to participate in the decision making process at the establishment. It is an important part of the complex system of formal norms that regulates the relations between trade unions and employers in Sweden. The research project 'Work, Unions and participation' studied how local actors - unions and employers - have adapted to this system of norms.
This study is composed of two survey studies, designed as a panel study. The population is restricted to following branches: manufacturing, trade, transports and communications, education, social

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

The surveys are based on a random selection from the central register of enterprises (Centrala Företagsregistret, CFR), of places of work with more than 100 employees, who are busy within production industry, trade, communications, post and telegraph, and public administration.

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-09-01 – 1980-04-01

1981-01-01 – 1982-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Förhållande/konflikter mellan arbetsmarknadens parter, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hörte, S.Å. (1983) Medbestämmande : En analys av kontaktmönster mellan parter vid arbetsställen. Monograph no 28. Göteborg: Department of Sociology. ISBN 91-7222-576-9.
Google Books

Hörte, S.Å. (1980) Kontakter mellan arbetsgivare och fackliga organisationer på det lokala planet : Förhandlings- och informationsverksamhet vid arbetsställen. Research report no 71. Göteborg: Department of Sociology. ISBN 91-7222-576-9.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 9789172225763

Hörte, S.Å. (1981) Medbestämmande vid arbetsställen : MBL-survey 1979. Arbetsrapport 1981. Göteborg: Department of Sociology.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Arbetet, facket och medbestämmandet 1979 - Facklig organisation

Version 1.0

Citering

Sven-Åke Hörte, Horst Hart. Göteborgs universitet (1984). Arbetet, facket och medbestämmandet 1979 - Facklig organisation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/ersw-pm18

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven-Åke Hörte - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Horst Hart - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09–1980-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

500

Antal individer/objekt

1500

Dataset 2
Arbetet, facket och medbestämmandet 1979 - Arbetsorganisation

Version 1.0

Citering

Sven-Åke Hörte, Horst Hart. Göteborgs universitet (1984). Arbetet, facket och medbestämmandet 1979 - Arbetsorganisation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7qax-qh02

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven-Åke Hörte - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Horst Hart - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09–1980-04
Dataset 3
Arbetet, facket och medbestämmandet 1981 - Facklig organisation

Version 1.0

Citering

Sven-Åke Hörte, Horst Hart. Göteborgs universitet (1984). Arbetet, facket och medbestämmandet 1981 - Facklig organisation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/mt9e-m607

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven-Åke Hörte - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Horst Hart - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981

Variabler

500

Antal individer/objekt

1000

Dataset 4
Arbetet, facket och medbestämmandet 1981 - Arbetsorganisation

Version 1.0

Citering

Sven-Åke Hörte, Horst Hart. Göteborgs universitet (1984). Arbetet, facket och medbestämmandet 1981 - Arbetsorganisation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/20rd-ry10

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven-Åke Hörte - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Horst Hart - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981
Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-13