ORVESTO 1977-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjugoårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0046

Alternativ titel:

Sverige nu 1977-II

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjugoårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1977-01-11 — 1977-06-28

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1977) Orvesto 1977-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-02-01 doi:10.5878/002597

Dataset 1

ORVESTO 1977-II

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1977-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002597

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-01-11 — 1977-03-28

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

308

Antal individer/objekt:

6966

Version 1.0:

1984-01-01 doi:10.5878/002598

Dataset 2

ORVESTO 1977 P-6008

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1977 P-6008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002598

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-01-11 till 1977-03-28.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-01-11 — 1977-03-28

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

308

Antal individer/objekt:

1695

Version 1.0:

1984-01-01 doi:10.5878/002599

Dataset 3

ORVESTO 1977 P-7001

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1977 P-7001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002599

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-03-04 till 1977-04-21.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

308

Antal individer/objekt:

1863

Version 1.0:

1984-01-01 doi:10.5878/002600

Dataset 4

ORVESTO 1977 P-7002

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1977 P-7002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002600

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-03-25 till 1977-05-31.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

308

Antal individer/objekt:

1726

Version 1.0:

1984-01-01 doi:10.5878/002601

Dataset 5

ORVESTO 1977 P-7003

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1977 P-7003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002601

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-04-22 till 1977-06-28.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

308

Antal individer/objekt:

1682

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06