ORVESTO 1977-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjugoårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0046

Alternativ titel

Sverige nu 1977-II

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjugoårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1977-01-11 — 1977-06-28

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1977) Orvesto 1977-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Dataset 1

ORVESTO 1977-II

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1977-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002597">https://doi.org/10.5878/002597</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-01-11 — 1977-03-28

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

308

Antal individer/objekt

6966

Version 1.0

Dataset 2

ORVESTO 1977 P-6008

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1977 P-6008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002598">https://doi.org/10.5878/002598</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-01-11 till 1977-03-28.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-01-11 — 1977-03-28

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

308

Antal individer/objekt

1695

Version 1.0

Dataset 3

ORVESTO 1977 P-7001

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1977 P-7001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002599">https://doi.org/10.5878/002599</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-03-04 till 1977-04-21.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

308

Antal individer/objekt

1863

Version 1.0

Dataset 4

ORVESTO 1977 P-7002

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1977 P-7002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002600">https://doi.org/10.5878/002600</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-03-25 till 1977-05-31.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

308

Antal individer/objekt

1726

Version 1.0

Dataset 5

ORVESTO 1977 P-7003

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1977 P-7003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002601">https://doi.org/10.5878/002601</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-04-22 till 1977-06-28.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

308

Antal individer/objekt

1682

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06