ORVESTO 1977-II

SND-ID: SND 0046

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Sverige nu 1977-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjugoårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1977-01-11–1977-06-28

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1977) Orvesto 1977-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1977-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1977-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002597">https://doi.org/10.5878/002597</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-01-11–1977-03-28
  • Datainsamlare: Testologen AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

308

Antal individer/objekt

6966

Dataset 2
ORVESTO 1977 P-6008

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-01-11 till 1977-03-28.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1977 P-6008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002598">https://doi.org/10.5878/002598</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-01-11–1977-03-28
  • Datainsamlare: Testologen AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

308

Antal individer/objekt

1695

Dataset 3
ORVESTO 1977 P-7001

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-03-04 till 1977-04-21.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1977 P-7001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002599">https://doi.org/10.5878/002599</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Variabler

308

Antal individer/objekt

1863

Dataset 4
ORVESTO 1977 P-7002

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-03-25 till 1977-05-31.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1977 P-7002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002600">https://doi.org/10.5878/002600</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Variabler

308

Antal individer/objekt

1726

Dataset 5
ORVESTO 1977 P-7003

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1977-II omfattande perioden 1977-04-22 till 1977-06-28.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1977 P-7003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002601">https://doi.org/10.5878/002601</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Variabler

308

Antal individer/objekt

1682

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06