ORVESTO 1976-I

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1976 är en total replik av 1975 års undersökning.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0056

Alternativ titel:

Sverige nu 1976-I

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1976 är en total replik av 1975 års undersökning.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-09-26 — 1976-12-23

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1976) Orvesto 1976-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002784

Dataset 1

ORVESTO 1976-I

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976-I</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002784">https://doi.org/10.5878/002784</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-09-26 — 1975-11-28

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-10-23 — 1975-12-15

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-11-04 — 1975-12-23

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

5356

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002785

Dataset 2

ORVESTO 1976 P-5005

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-5005</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002785">https://doi.org/10.5878/002785</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1976-I omfattande perioden 1975-09-26 till 1975-11-28.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-09-26 — 1975-11-28

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

1800

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002786

Dataset 3

ORVESTO 1976 P-5006

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-5006</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002786">https://doi.org/10.5878/002786</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1976-I omfattande perioden 1975-10-23 till 1975-12-15.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-10-23 — 1975-12-15

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

1787

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002787

Dataset 4

ORVESTO 1976 P-5007

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-5007</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002787">https://doi.org/10.5878/002787</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1976-I omfattande perioden 1975-11-04 till 1975-12-23.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-11-04 — 1975-12-23

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

1769

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06