ORVESTO 1976-II

SND-ID: SND 0057

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1976-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1976 är en total replik av 1975 års undersökning.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-12-05 – 1976-06-14

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1976) Orvesto 1976-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1976-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1976-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002779

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-12-05–1976-02-18
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-02-19–1976-02-19
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-03-10–1976-05-17
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5

Variabler

257

Antal individer/objekt

7123

Dataset 2
ORVESTO 1976 P-5008

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1975-12-05 till 1976-02-18.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1976 P-5008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002780

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-12-05–1976-02-18
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5

Variabler

257

Antal individer/objekt

1810

Dataset 3
ORVESTO 1976 P-6001

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1976-02-19 till 1976-04-28.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1976 P-6001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002781

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-02-19–1976-02-19
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5

Variabler

257

Antal individer/objekt

1772

Dataset 4
ORVESTO 1976 P-6002

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1976-03-10 till 1976-05-17.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1976 P-6002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002782

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-03-10–1976-05-17
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5

Variabler

257

Antal individer/objekt

1876

Dataset 5
ORVESTO 1976 P-6003

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1976-04-05 till 1976-06-14.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1976 P-6003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002783

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-04-05–1976-06-14
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5

Variabler

257

Antal individer/objekt

1665

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06