ORVESTO 1976-II

SND-ID: SND 0057

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Sverige nu 1976-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1976 är en total replik av 1975 års undersökning.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-12-05–1976-06-14

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1976) Orvesto 1976-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1976-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002779">https://doi.org/10.5878/002779</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-12-05–1976-02-18
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-02-19–1976-02-19
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-03-10–1976-05-17
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Variabler

257

Antal individer/objekt

7123

Dataset 2
ORVESTO 1976 P-5008

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1975-12-05 till 1976-02-18.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-5008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002780">https://doi.org/10.5878/002780</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-12-05–1976-02-18
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

257

Antal individer/objekt

1810

Dataset 3
ORVESTO 1976 P-6001

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1976-02-19 till 1976-04-28.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-6001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002781">https://doi.org/10.5878/002781</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-02-19–1976-02-19
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

257

Antal individer/objekt

1772

Dataset 4
ORVESTO 1976 P-6002

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1976-03-10 till 1976-05-17.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-6002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002782">https://doi.org/10.5878/002782</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-03-10–1976-05-17
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

257

Antal individer/objekt

1876

Dataset 5
ORVESTO 1976 P-6003

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1976-04-05 till 1976-06-14.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-6003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002783">https://doi.org/10.5878/002783</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-04-05–1976-06-14
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

257

Antal individer/objekt

1665

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06