ORVESTO 1976-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1976 är en total replik av 1975 års undersökning.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0057

Alternativ titel:

Sverige nu 1976-II

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1976 är en total replik av 1975 års undersökning.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1975-12-05 — 1976-06-14

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1976) Orvesto 1976-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002779

Dataset 1

ORVESTO 1976-II

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002779">https://doi.org/10.5878/002779</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-12-05 — 1976-02-18

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-02-19 — 1976-02-19

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-03-10 — 1976-05-17

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-04-05 — 1976-06-14

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

7123

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002780

Dataset 2

ORVESTO 1976 P-5008

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-5008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002780">https://doi.org/10.5878/002780</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1975-12-05 till 1976-02-18.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-12-05 — 1976-02-18

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

1810

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002781

Dataset 3

ORVESTO 1976 P-6001

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-6001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002781">https://doi.org/10.5878/002781</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1976-02-19 till 1976-04-28.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-02-19 — 1976-02-19

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

1772

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002782

Dataset 4

ORVESTO 1976 P-6002

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-6002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002782">https://doi.org/10.5878/002782</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1976-03-10 till 1976-05-17.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-03-10 — 1976-05-17

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

1876

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002783

Dataset 5

ORVESTO 1976 P-6003

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1976 P-6003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002783">https://doi.org/10.5878/002783</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1976-II omfattande perioden 1976-04-05 till 1976-06-14.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-04-05 — 1976-06-14

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

1665

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06