ORVESTO 1975 - Skåneundersökningen

SND-ID: SND 0063

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Sverige nu 1975 - Skåneundersökningen

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1975

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset
ORVESTO 1975 - Skåneundersökningen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06