ORVESTO 1975 - Skåneundersökningen

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1975

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0063

Alternativ titel:

Sverige nu 1975 - Skåneundersökningen

Beskrivning:

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1975

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

ORVESTO 1975 - Skåneundersökningen

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06