ORVESTO 1975-I

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1975 är i det närmaste en total replik av 1974 års undersökning. En ny undergrupp, landsortspress, har tillkommit i avsnittet om läsvanor. Därutöver ställdes nya frågor om semesterresor med bil utanför Sverige, Norge och Finland under de senaste tolv månaderna och i så fall vilken färjeförbindelse man använt.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0066

Alternativ titel

Sverige nu 1975-I

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1975 är i det närmaste en total replik av 1974 års undersökning. En ny undergrupp, landsortspress, har tillkommit i avsnittet om läsvanor. Därutöver ställdes nya frågor om semesterresor med bil utanför Sverige, Norge och Finland under de senaste tolv månaderna och i så fall vilken färjeförbindelse man använt.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-10-24 — 1975-02-19

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Data innefattar personuppgifter

Nej

Studie kopplad till biobank

Ja

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1975) Orvesto 1975-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

ORVESTO 1975-I

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1975-I</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002776">https://doi.org/10.5878/002776</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-10-24 — 1975-01-24

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-20 — 1975-02-19

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

259

Antal individer/objekt

3744

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

ORVESTO 1975 P-4007

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1975 P-4007</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002777">https://doi.org/10.5878/002777</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-I omfattande perioden 1974-10-24 till 1975-01-24.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-10-24 — 1975-01-24

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

259

Antal individer/objekt

1817

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

ORVESTO 1975 P-4008

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1975 P-4008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002778">https://doi.org/10.5878/002778</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-I omfattande perioden 1974-11-20 till 1975-02-19.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-20 — 1975-02-19

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

259

Antal individer/objekt

1817

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06