ORVESTO 1975-I

SND-ID: SND 0066

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Sverige nu 1975-I

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1975 är i det närmaste en total replik av 1974 års undersökning. En ny undergrupp, landsortspress, har tillkommit i avsnittet om läsvanor. Därutöver ställdes nya frågor om semesterresor med bil utanför Sverige, Norge och Finland under de senaste tolv månaderna och i så fall vilken färjeförbindelse man använt.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-10-24–1975-02-19

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1975) Orvesto 1975-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1975-I

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1975-I</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002776">https://doi.org/10.5878/002776</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-10-24–1975-01-24
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-20–1975-02-19
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

259

Antal individer/objekt

3744

Dataset 2
ORVESTO 1975 P-4007

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-I omfattande perioden 1974-10-24 till 1975-01-24.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1975 P-4007</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002777">https://doi.org/10.5878/002777</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-10-24–1975-01-24
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

259

Antal individer/objekt

1817

Dataset 3
ORVESTO 1975 P-4008

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-I omfattande perioden 1974-11-20 till 1975-02-19.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1975 P-4008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002778">https://doi.org/10.5878/002778</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-20–1975-02-19
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

259

Antal individer/objekt

1817

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06