ORVESTO 1975-I

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1975 är i det närmaste en total replik av 1974 års undersökning. En ny undergrupp, landsortspress, har tillkommit i avsnittet om läsvanor. Därutöver ställdes nya frågor om semesterresor med bil utanför Sverige, Norge och Finland under de senaste tolv månaderna och i så fall vilken färjeförbindelse man använt.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0066

Alternativ titel:

Sverige nu 1975-I

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1975 är i det närmaste en total replik av 1974 års undersökning. En ny undergrupp, landsortspress, har tillkommit i avsnittet om läsvanor. Därutöver ställdes nya frågor om semesterresor med bil utanför Sverige, Norge och Finland under de senaste tolv månaderna och i så fall vilken färjeförbindelse man använt.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974-10-24 — 1975-02-19

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studie kopplad till biobank:

Ja

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1975) Orvesto 1975-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002776

Dataset 1

ORVESTO 1975-I

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1975-I. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002776

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-10-24 — 1975-01-24

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-20 — 1975-02-19

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

259

Antal individer/objekt:

3744

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002777

Dataset 2

ORVESTO 1975 P-4007

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1975 P-4007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002777

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1975-I omfattande perioden 1974-10-24 till 1975-01-24.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-10-24 — 1975-01-24

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

259

Antal individer/objekt:

1817

Version 1.0:

1984-03-31 doi:10.5878/002778

Dataset 3

ORVESTO 1975 P-4008

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1975 P-4008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002778

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1975-I omfattande perioden 1974-11-20 till 1975-02-19.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-20 — 1975-02-19

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

259

Antal individer/objekt:

1817

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06