ORVESTO 1975-II

SND-ID: SND 0067

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Sverige nu 1975-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1975 är i det närmaste en total replik av 1974 års undersökning. En ny undergrupp, landsortspress, har tillkommit i avsnittet om läsvanor. Därutöver ställdes nya frågor om semesterresor med bil utanför Sverige, Norge och Finland under de senaste tolv månaderna och i så fall vilken färjeförbindelse man använt.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-02-14–1975-07-08

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1975) Orvesto 1975-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1975-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1975-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002772">https://doi.org/10.5878/002772</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-02-14–1975-04-16
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-03-07–1975-05-22
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-04-14–1975-07-08
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Variabler

259

Antal individer/objekt

7074

Dataset 2
ORVESTO 1975 P-5001

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-II omfattande perioden 1975-02-20 till 1975-04-16.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1975 P-5001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002773">https://doi.org/10.5878/002773</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-02-14–1975-04-16
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

259

Antal individer/objekt

1870

Dataset 3
ORVESTO 1975 P-5002

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-II omfattande perioden 1975-03-07 till 1975-05-22.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1975 P-5002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002774">https://doi.org/10.5878/002774</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-03-07–1975-05-22
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

259

Antal individer/objekt

1768

Dataset 4
ORVESTO 1975 P-5003

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-II omfattande perioden 1975-04-22 till 1975-06-17.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-04-22–1975-06-17
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

259

Antal individer/objekt

1778

Dataset 5
ORVESTO 1975 P-5004

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-II omfattande perioden 1975-04-14 till 1975-07-08.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1975 P-5004</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002775">https://doi.org/10.5878/002775</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-04-14–1975-07-08
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

259

Antal individer/objekt

1658

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06