ORVESTO 1975-II

SND-ID: SND 0067

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1975-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1975 är i det närmaste en total replik av 1974 års undersökning. En ny undergrupp, landsortspress, har tillkommit i avsnittet om läsvanor. Därutöver ställdes nya frågor om semesterresor med bil utanför Sverige, Norge och Finland under de senaste tolv månaderna och i så fall vilken färjeförbindelse man använt.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-02-14 – 1975-07-08

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1975) Orvesto 1975-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1975-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1975-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002772

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-02-14–1975-04-16
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-03-07–1975-05-22
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-04-14–1975-07-08
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

259

Antal individer/objekt

7074

Dataset 2
ORVESTO 1975 P-5001

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-II omfattande perioden 1975-02-20 till 1975-04-16.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1975 P-5001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002773

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-02-14–1975-04-16
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

259

Antal individer/objekt

1870

Dataset 3
ORVESTO 1975 P-5002

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-II omfattande perioden 1975-03-07 till 1975-05-22.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1975 P-5002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002774

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-03-07–1975-05-22
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

259

Antal individer/objekt

1768

Dataset 4
ORVESTO 1975 P-5003

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-II omfattande perioden 1975-04-22 till 1975-06-17.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1975 P-5003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/k4t5-z571

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-04-22–1975-06-17
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

259

Antal individer/objekt

1778

Dataset 5
ORVESTO 1975 P-5004

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1975-II omfattande perioden 1975-04-14 till 1975-07-08.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1975 P-5004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002775

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-04-14–1975-07-08
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

259

Antal individer/objekt

1658

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06