ORVESTO 1974-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1974 är huvudsakligen en replikation av tidigare undersökningar. Antalet frågor om hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar har minskat något detta år. Frågorna om läsvanor har däremot utökats med den nya undergruppen lokalpress. En nytt frågeområde som berör avsikten att köpa in olika kapitalvaror har tillkommit. Socio-ekonomiska data innehåller information om respondentens kön, civilstånd, ålder, inkomst, yrke, utbildning och bostad, sasmt hushållets storlek, å

... Visa mer..

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0078

Alternativ titel:

Sverige nu 1974-II

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1974 är huvudsakligen en replikation av tidigare undersökningar. Antalet frågor om hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar har minskat något detta år. Frågorna om läsvanor har däremot utökats med den nya undergruppen lokalpress. En nytt frågeområde som berör avsikten att köpa in olika kapitalvaror har tillkommit. Socio-ekonomiska data innehåller information om respondentens kön, civilstånd, ålder, inkomst, yrke, utbildning och bostad, sasmt hushållets storlek, å

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974-02-18 — 1974-07-05

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1974) Orvesto 1974-II. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002766

Dataset 1

ORVESTO 1974-II

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1974-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002766">https://doi.org/10.5878/002766</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-02-18 — 1974-05-15

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-03-18 — 1974-05-29

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-04-05 — 1974-06-14

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-05-02 — 1974-07-05

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

7181

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002767

Dataset 2

ORVESTO 1974 P-841

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1974 P-841</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002767">https://doi.org/10.5878/002767</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1974-II omfattande perioden 1974-02-18 till 1974-05-15.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-02-18 — 1974-05-15

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

1813

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002768

Dataset 3

ORVESTO 1974 P-842

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1974 P-842</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002768">https://doi.org/10.5878/002768</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1974-II omfattande perioden 1974-03-18 till 1974-05-29.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-03-18 — 1974-05-29

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

1823

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002769

Dataset 4

ORVESTO 1974 P-843

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1974 P-843</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002769">https://doi.org/10.5878/002769</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1974-II omfattande perioden 1974-04-05 till 1974-06-14.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-04-05 — 1974-06-14

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

1772

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002770

Dataset 5

ORVESTO 1974 P-844

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1974 P-844</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002770">https://doi.org/10.5878/002770</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1974-II omfattande perioden 1974-05-02 till 1974-07-05.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-05-02 — 1974-07-05

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

1773

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06