ORVESTO 1974-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1974 är huvudsakligen en replikation av tidigare undersökningar. Antalet frågor om hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar har minskat något detta år. Frågorna om läsvanor har däremot utökats med den nya undergruppen lokalpress. En nytt frågeområde som berör avsikten att köpa in olika kapitalvaror har tillkommit. Socio-ekonomiska data innehåller information om respondentens kön, civilstånd, ålder, inkomst, yrke, utbildning och bostad, sasmt hushållets storlek, å

... Visa mer..

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0078

Alternativ titel

Sverige nu 1974-II

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1974 är huvudsakligen en replikation av tidigare undersökningar. Antalet frågor om hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar har minskat något detta år. Frågorna om läsvanor har däremot utökats med den nya undergruppen lokalpress. En nytt frågeområde som berör avsikten att köpa in olika kapitalvaror har tillkommit. Socio-ekonomiska data innehåller information om respondentens kön, civilstånd, ålder, inkomst, yrke, utbildning och bostad, sasmt hushållets storlek, å

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-02-18 — 1974-07-05

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1974) Orvesto 1974-II. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Dataset 1

ORVESTO 1974-II

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1974-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002766">https://doi.org/10.5878/002766</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-02-18 — 1974-05-15

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-03-18 — 1974-05-29

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-04-05 — 1974-06-14

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-05-02 — 1974-07-05

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

267

Antal individer/objekt

7181

Version 1.0

Dataset 2

ORVESTO 1974 P-841

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1974 P-841</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002767">https://doi.org/10.5878/002767</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1974-II omfattande perioden 1974-02-18 till 1974-05-15.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-02-18 — 1974-05-15

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

267

Antal individer/objekt

1813

Version 1.0

Dataset 3

ORVESTO 1974 P-842

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1974 P-842</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002768">https://doi.org/10.5878/002768</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1974-II omfattande perioden 1974-03-18 till 1974-05-29.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-03-18 — 1974-05-29

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

267

Antal individer/objekt

1823

Version 1.0

Dataset 4

ORVESTO 1974 P-843

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1974 P-843</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002769">https://doi.org/10.5878/002769</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1974-II omfattande perioden 1974-04-05 till 1974-06-14.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-04-05 — 1974-06-14

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

267

Antal individer/objekt

1772

Version 1.0

Dataset 5

ORVESTO 1974 P-844

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1974 P-844</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002770">https://doi.org/10.5878/002770</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1974-II omfattande perioden 1974-05-02 till 1974-07-05.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-05-02 — 1974-07-05

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

267

Antal individer/objekt

1773

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06