Pressen och kärnkraften 1976

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karl Branzén - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

I studiet av kärnkraftsfrågan i valet 1976 ingår två undersökningar, dels en intervjuundersökning av väljarna - Väljarna och kärnkraften - dels föreliggande undersökning som är en innehållsanalys av energidebatten i massmedia.
Datainsamlingen innefattar en systematisk genomgång av 20 dagstidningar under fem veckor hösten 1976. Totalt registrerades 2807 ledare, nyhetsartiklar, insändare, annonser, krönikor m.m. som innehöll stoff kring kärnkraften eller energiproblemen i allmänhet.

Ämnesområde:

media, energi och naturresurser, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karl Branzén - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0079

Beskrivning:

I studiet av kärnkraftsfrågan i valet 1976 ingår två undersökningar, dels en intervjuundersökning av väljarna - Väljarna och kärnkraften - dels föreliggande undersökning som är en innehållsanalys av energidebatten i massmedia.
Datainsamlingen innefattar en systematisk genomgång av 20 dagstidningar under fem veckor hösten 1976. Totalt registrerades 2807 ledare, nyhetsartiklar, insändare, annonser, krönikor m.m. som innehöll stoff kring kärnkraften eller energiproblemen i allmänhet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-08-16 — 1976-09-19

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Tidningsmaterial som berör energi- och kärnkraftsfrågor

Tidsdimension:

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Nämnden för samhällsinformation

Ämnesområde:

media, energi och naturresurser, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. (1978) Pressen och kärnkraften. En studie av nyhetsförmedling och debatt i 20 tidningar under 1976 års valrörelse. Report series 1978:4. Göteborg: Department of Political Science.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-04-01 doi:10.5878/001122

Pressen och kärnkraften 1976

Citeringsförslag:

Sören Holmberg, Karl Branzén, Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1984). Pressen och kärnkraften 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001122

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karl Branzén - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Enkätens kvalitet har prövats - bortfallens jämnhet mot tillgängliga registerdata och föregående enkäters karakteristika, svarens inbördes logik och fullständighet. Statistisk vägning har utförts för mindre över- och underrepresentation av befolkningsgrupper i ett 48-cellersmönster.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-08-16 — 1976-09-19

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler:

65

Antal individer/objekt:

2807

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06