ORVESTO 1973-II

SND-ID: SND 0083

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1973-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1973-II är huvudsakligen en replikation av 1972 års undersökning. Antalet frågor om intresse för olika aktiviteter har utökats och innehåller ett sjuttiotal aktiviteter i anknytning till hemmet, hobby- och friluftsverksamhet, samt intresse för att pröva ett antal nya produkter. Frågorna om intresset för att erhålla information om olika produkter har utgått. Nya frågeområden handlar om inköpsvanor för ett antal produkter, hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar,

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urval draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-02-23 – 1973-07-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1973) Orvesto 1973-II. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1973-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1973-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002757

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-02-23–1973-05-23
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-03-23–1973-06-04
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-04-18–1973-07-12
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

243

Antal individer/objekt

4936

Dataset 2
ORVESTO 1973 P-831

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1973-II omfattande perioden 1973-02-23 till 1973-05-23.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1973 P-831. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002758

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-02-23–1973-05-23
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Instrument: Strukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

243

Antal individer/objekt

1753

Dataset 3
ORVESTO 1973 P-832

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1973-II omfattande perioden 1973-03-23 till 1973-06-04.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1973 P-832. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002759

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-03-23–1973-06-04
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

243

Antal individer/objekt

1567

Dataset 4
ORVESTO 1973 P-833

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1973-II omfattande perioden 1973-04-18 till 1973-07-12.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1973 P-833. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002760

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-04-18–1973-07-12
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

243

Antal individer/objekt

1616

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06