ORVESTO 1973-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1973-II är huvudsakligen en replikation av 1972 års undersökning. Antalet frågor om intresse för olika aktiviteter har utökats och innehåller ett sjuttiotal aktiviteter i anknytning till hemmet, hobby- och friluftsverksamhet, samt intresse för att pröva ett antal nya produkter. Frågorna om intresset för att erhålla information om olika produkter har utgått. Nya frågeområden handlar om inköpsvanor för ett antal produkter, hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar,

... Visa mer..

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0083

Alternativ titel

Sverige nu 1973-II

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1973-II är huvudsakligen en replikation av 1972 års undersökning. Antalet frågor om intresse för olika aktiviteter har utökats och innehåller ett sjuttiotal aktiviteter i anknytning till hemmet, hobby- och friluftsverksamhet, samt intresse för att pröva ett antal nya produkter. Frågorna om intresset för att erhålla information om olika produkter har utgått. Nya frågeområden handlar om inköpsvanor för ett antal produkter, hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar,

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-02-23 — 1973-07-12

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urval draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1973) Orvesto 1973-II. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

ORVESTO 1973-II

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1973-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002757">https://doi.org/10.5878/002757</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-02-23 — 1973-05-23

Datainsamlare: Testologen AB

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-03-23 — 1973-06-04

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-04-18 — 1973-07-12

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

243

Antal individer/objekt

4936

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

ORVESTO 1973 P-831

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1973 P-831</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002758">https://doi.org/10.5878/002758</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1973-II omfattande perioden 1973-02-23 till 1973-05-23.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-02-23 — 1973-05-23

Datainsamlare: Testologen AB

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

243

Antal individer/objekt

1753

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

ORVESTO 1973 P-832

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1973 P-832</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002759">https://doi.org/10.5878/002759</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1973-II omfattande perioden 1973-03-23 till 1973-06-04.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-03-23 — 1973-06-04

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

243

Antal individer/objekt

1567

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

ORVESTO 1973 P-833

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1973 P-833</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002760">https://doi.org/10.5878/002760</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1973-II omfattande perioden 1973-04-18 till 1973-07-12.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-04-18 — 1973-07-12

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

243

Antal individer/objekt

1616

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06