ORVESTO 1973-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1973-II är huvudsakligen en replikation av 1972 års undersökning. Antalet frågor om intresse för olika aktiviteter har utökats och innehåller ett sjuttiotal aktiviteter i anknytning till hemmet, hobby- och friluftsverksamhet, samt intresse för att pröva ett antal nya produkter. Frågorna om intresset för att erhålla information om olika produkter har utgått. Nya frågeområden handlar om inköpsvanor för ett antal produkter, hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar,

... Visa mer..

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0083

Alternativ titel:

Sverige nu 1973-II

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1973-II är huvudsakligen en replikation av 1972 års undersökning. Antalet frågor om intresse för olika aktiviteter har utökats och innehåller ett sjuttiotal aktiviteter i anknytning till hemmet, hobby- och friluftsverksamhet, samt intresse för att pröva ett antal nya produkter. Frågorna om intresset för att erhålla information om olika produkter har utgått. Nya frågeområden handlar om inköpsvanor för ett antal produkter, hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar,

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1973-02-23 — 1973-07-12

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1973) Orvesto 1973-II. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002757

Dataset 1

ORVESTO 1973-II

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1973-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002757

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-02-23 — 1973-05-23

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-03-23 — 1973-06-04

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-04-18 — 1973-07-12

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

243

Antal individer/objekt:

4936

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002758

Dataset 2

ORVESTO 1973 P-831

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1973 P-831. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002758

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1973-II omfattande perioden 1973-02-23 till 1973-05-23.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-02-23 — 1973-05-23

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

243

Antal individer/objekt:

1753

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002759

Dataset 3

ORVESTO 1973 P-832

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1973 P-832. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002759

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1973-II omfattande perioden 1973-03-23 till 1973-06-04.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-03-23 — 1973-06-04

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

243

Antal individer/objekt:

1567

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002760

Dataset 4

ORVESTO 1973 P-833

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1973 P-833. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002760

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1973-II omfattande perioden 1973-04-18 till 1973-07-12.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-04-18 — 1973-07-12

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

243

Antal individer/objekt:

1616

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06