ORVESTO 1972-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1972-II innehåller ett stort antal frågor om läsvanor. Respondenterna fick ange hur ofta de läste ett tiotal tidningar inom storstadspress, 25 veckotidningar och ett tjugutal tidningar inom 14-dagars och månadspress. Andra frågor handlade om hushållets innehav av kapitalvaror samt husdjur. En serie frågor inleds med formuleringen 'Olika människor är intresserade av olika saker. Hur intresserad är Du själv av att utöva nedanstående aktiviteter?' Här återfinns aktiviteter som har an

... Visa mer..

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0087

Alternativ titel

Sverige nu 1972-II

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1972-II innehåller ett stort antal frågor om läsvanor. Respondenterna fick ange hur ofta de läste ett tiotal tidningar inom storstadspress, 25 veckotidningar och ett tjugutal tidningar inom 14-dagars och månadspress. Andra frågor handlade om hushållets innehav av kapitalvaror samt husdjur. En serie frågor inleds med formuleringen 'Olika människor är intresserade av olika saker. Hur intresserad är Du själv av att utöva nedanstående aktiviteter?' Här återfinns aktiviteter som har an

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1972-02-23 — 1972-06-21

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1972) Orvesto 1972-II. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

ORVESTO 1972-II

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1972-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002762">https://doi.org/10.5878/002762</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-02-23 — 1972-04-07

Datainsamlare: Testologen AB

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-03-22 — 1972-05-05

Datainsamlare: Testologen AB

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-05-10 — 1972-06-21

Datainsamlare: Testologen AB

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

140

Antal individer/objekt

6067

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

ORVESTO 1972 P-811

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1972 P-811</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002763">https://doi.org/10.5878/002763</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1972-II omfattande perioden 1972-02-23 till 1972-04-07.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-02-23 — 1972-04-07

Datainsamlare: Testologen AB

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

140

Antal individer/objekt

2008

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

ORVESTO 1972 P-812

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1972 P-812</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002764">https://doi.org/10.5878/002764</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1972-II omfattande perioden 1972-03-23 till 1972-05-05.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-03-22 — 1972-05-05

Datainsamlare: Testologen AB

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

140

Antal individer/objekt

1959

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

ORVESTO 1972 P-813

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). <em>ORVESTO 1972 P-813</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002765">https://doi.org/10.5878/002765</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1972-II omfattande perioden 1972-05-10 till 1972-06-21.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-05-10 — 1972-06-21

Datainsamlare: Testologen AB

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

140

Antal individer/objekt

2100

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06