ORVESTO 1972-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1972-II innehåller ett stort antal frågor om läsvanor. Respondenterna fick ange hur ofta de läste ett tiotal tidningar inom storstadspress, 25 veckotidningar och ett tjugutal tidningar inom 14-dagars och månadspress. Andra frågor handlade om hushållets innehav av kapitalvaror samt husdjur. En serie frågor inleds med formuleringen 'Olika människor är intresserade av olika saker. Hur intresserad är Du själv av att utöva nedanstående aktiviteter?' Här återfinns aktiviteter som har an

... Visa mer..

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0087

Alternativ titel:

Sverige nu 1972-II

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1972-II innehåller ett stort antal frågor om läsvanor. Respondenterna fick ange hur ofta de läste ett tiotal tidningar inom storstadspress, 25 veckotidningar och ett tjugutal tidningar inom 14-dagars och månadspress. Andra frågor handlade om hushållets innehav av kapitalvaror samt husdjur. En serie frågor inleds med formuleringen 'Olika människor är intresserade av olika saker. Hur intresserad är Du själv av att utöva nedanstående aktiviteter?' Här återfinns aktiviteter som har an

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1972-02-23 — 1972-06-21

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1972) Orvesto 1972-II. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002762

Dataset 1

ORVESTO 1972-II

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1972-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002762

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-02-23 — 1972-04-07

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-03-22 — 1972-05-05

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-05-10 — 1972-06-21

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

140

Antal individer/objekt:

6067

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002763

Dataset 2

ORVESTO 1972 P-811

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1972 P-811. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002763

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1972-II omfattande perioden 1972-02-23 till 1972-04-07.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-02-23 — 1972-04-07

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

140

Antal individer/objekt:

2008

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002764

Dataset 3

ORVESTO 1972 P-812

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1972 P-812. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002764

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1972-II omfattande perioden 1972-03-23 till 1972-05-05.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-03-22 — 1972-05-05

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

140

Antal individer/objekt:

1959

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002765

Dataset 4

ORVESTO 1972 P-813

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1972 P-813. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002765

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1972-II omfattande perioden 1972-05-10 till 1972-06-21.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-05-10 — 1972-06-21

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

140

Antal individer/objekt:

2100

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06