Svensk valundersökning 1979

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

The Swedish election study 1979 was carried out in connection with the general election in September. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. In this study the respondents specifies for each political party what they appreciates and what they dislikes with the party´s policy. There is also an evaluation of party politics in different political issues, such as employment, education, child care and private enterprises. This is the first of the election studies to include a feeling thermometer, where the respondent has to position each of the political parties, as well as the party leaders, on a scale from -5 (dislikes very much) to +5 (likes very much). Since this study is the first that took place after a period of non-Social Democratic government, the respondent has to give a judgement over the two formations of Government (the three-party government 1976-1978 and the liberal government 1978-1979) which took place during this period, as well as an individual judgement of each of the parties in power and of the Social Democratic party as a opposit

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0089

Alternativ titel:

VU79

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

The Swedish election study 1979 was carried out in connection with the general election in September. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. In this study the respondents specifies for each political party what they appreciates and what they dislikes with the party´s policy. There is also an evaluation of party politics in different political issues, such as employment, education, child care and private enterprises. This is the first of the election studies to include a feeling thermometer, where the respondent has to position each of the political parties, as well as the party leaders, on a scale from -5 (dislikes very much) to +5 (likes very much). Since this study is the first that took place after a period of non-Social Democratic government, the respondent has to give a judgement over the two formations of Government (the three-party government 1976-1978 and the liberal government 1978-1979) which took place during this period, as well as an individual judgement of each of the parties in power and of the Social Democratic party as a opposit

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-08-15

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Valkrets

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1979

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Riksdagen

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören 1981) Svenska väljare. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-90027-0.
Libris Google Books

Holmberg, S. (1981) Valet 1979. I Allmänna valen 1979. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistiska centralbyrån. (With a summary in English). ISBN: 91-38-06591-6.

Holmberg, S. (1982) Svenska väljare : några resultat från 1979 års valundersökning : en sammanfattning från boken Svenska väljare. Stockholm: Statistiska centralbyrån.
Google Books

Holmberg, Sören & Nordlöf, Hans (1981) Valundersökning 1979 : teknisk rapport. Stockholm: Statistiska centralbyrån. ISSN 0347-9366 ; 5.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Nationalekonomiska institutionen, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1986-12-01 doi:10.5878/002509

Tillgänglig dokumentation:

Svensk valundersökning 1979

Citering:

Sören Holmberg, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1986). Svensk valundersökning 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002509

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

303

Antal individer/objekt:

3758

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

80,5%