Svensk valundersökning 1979

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

The Swedish election study 1979 was carried out in connection with the general election in September. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. In this study the respondents specifies for each political party what they appreciates and what they dislikes with the party´s policy. There is also an evaluation of party politics in different political issues, such as employment, education, child care and private enterprises. This is the first of the election studies to include a feeling thermometer, where the respondent has to position each of the political parties, as well as the party leaders, on a scale from -5 (dislikes very much) to +5 (likes very much). Since this study is the first that took place after a period of non-Social Democratic government, the respondent has to give a judgement over the two formations of Government (the three-party government 1976-1978 and the liberal government 1978-1979) which took place during this period, as well as an individual judgement of each of the parties in power and of the Social Democratic party as a opposit

... Visa mer..

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0089

Alternativ titel

VU79

Beskrivning

The Swedish election study 1979 was carried out in connection with the general election in September. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. In this study the respondents specifies for each political party what they appreciates and what they dislikes with the party´s policy. There is also an evaluation of party politics in different political issues, such as employment, education, child care and private enterprises. This is the first of the election studies to include a feeling thermometer, where the respondent has to position each of the political parties, as well as the party leaders, on a scale from -5 (dislikes very much) to +5 (likes very much). Since this study is the first that took place after a period of non-Social Democratic government, the respondent has to give a judgement over the two formations of Government (the three-party government 1976-1978 and the liberal government 1978-1979) which took place during this period, as well as an individual judgement of each of the parties in power and of the Social Democratic party as a opposit

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-08-15

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valkrets

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1979

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Riksdagen

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S. (1982) Svenska väljare : några resultat från 1979 års valundersökning : en sammanfattning från boken Svenska väljare. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Holmberg, Sören & Nordlöf, Hans (1981) Valundersökning 1979 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 5.
ISSN: 0347-9366

Holmberg, S. (1981) Valet 1979. In Allmänna valen 1979. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-38-06591-6.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISSN: 0283-7668
ISBN: 978-91-85519-20-0

Holmberg, Sören (1981) Svenska väljare. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-90027-0.
Libris Google Books
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-38-90027-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Svensk valundersökning 1979

Citering

Sören Holmberg, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1986). <em>Svensk valundersökning 1979</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002509">https://doi.org/10.5878/002509</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling:

Instrument: Semistrukturerat frågeformulär

Variabler

303

Antal individer/objekt

3758

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

80.5

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05