Reklam och samhällsförändring 1950-1975

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Gunnar Andrén - Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning

Kjell Nowak - Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning

Beskrivning

Undersökningen ingår som ett delprojekt inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet 'Kulturindikatorer: Svensk symbolmiljö 1945-1975'. Innehållsanalysen innefattar tre uppsättningar av variabler, en gäller annonsernas framställning av personer (kön, ålder, sysselsättningar, relationer osv.), den andra handlar om de miljöer som förekommer i annonserna, och den tredje behandlar de påståenden som görs i annonserna om varans egenskaper och de retoriska medel som används för att påverka till köp av varan.
Undersökningsvariablerna hänför sig i några enstaka fall till antingen texten eller bilderna, men i princip är det annonsen i dess helhet, dvs text och bild sammantagna, som utgör analysenheten. Alla variabler är konstruerade som dikotoma kategoriseringar, vilka uttrycker huruvida en viss innehållsegenskap förekommer i annonsen eller ej. Inga graderingar av förekomst görs.

Ämnesområde

Public relations, Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning

Skapare/primärforskare

Gunnar Andrén - Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning

Kjell Nowak - Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0090

Alternativ titel

Ideologi och retorik i populärpressannonser 1950-1975

Beskrivning

Undersökningen ingår som ett delprojekt inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet 'Kulturindikatorer: Svensk symbolmiljö 1945-1975'. Innehållsanalysen innefattar tre uppsättningar av variabler, en gäller annonsernas framställning av personer (kön, ålder, sysselsättningar, relationer osv.), den andra handlar om de miljöer som förekommer i annonserna, och den tredje behandlar de påståenden som görs i annonserna om varans egenskaper och de retoriska medel som används för att påverka till köp av varan.
Undersökningsvariablerna hänför sig i några enstaka fall till antingen texten eller bilderna, men i princip är det annonsen i dess helhet, dvs text och bild sammantagna, som utgör analysenheten. Alla variabler är konstruerade som dikotoma kategoriseringar, vilka uttrycker huruvida en viss innehållsegenskap förekommer i annonsen eller ej. Inga graderingar av förekomst görs.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1950-01-01 — 1975-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Alla kommersiella annonser som täcker minst 1/3 sida i TS-kontrollerade tidningar vilka av Tidningsstatistik AB klassificerats som populärpress.

Tidsdimension

Finansiering

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde

Public relations, Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Nowak, K., & Andren, G. (1981) Reklam och samhällsförändring 1950-1975. Variation och konstans i svenska populärpressannonser 1950-1975. Kulturindikatorer Svensk symbolmiljö 1945-1975. Report no 3. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-19551-6.
Libris
ISBN: 91-44-19551-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Reklam och samhällsförändring 1950-1975

Citeringsförslag

Gunnar Andrén, Kjell Nowak. Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning (1996). <em>Reklam och samhällsförändring 1950-1975</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002320">https://doi.org/10.5878/002320</a>

Skapare/primärforskare

Gunnar Andrén - Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning

Kjell Nowak - Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01 — 1976-01-01

Datainsamlare: Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

152

Antal individer/objekt

2312

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06