Fackföreningsundersökningen 1974

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Studien undersöker den svenska fackföreningsrörelsens interna demokrati. Leif Lewin, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, testar genom undersökningen den demokratimodell han arbetat fram i tidigare forskning.

Empiriskt material har samlats in med enkäter som skickats till över 3 000 medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer i 50 avdelningar inom LO-anslutna fackförbund. Genom fem delstudier har information samlats in från medlemmar, avdelningsstyrelseledamöter, sektionsstyrelseledamöter, förbundsstyrelse- och landssekretariatledamöter samt journalister och opinionsbildare.

Syfte:

Syftet med studien är dels att undersöka hur facket styrdes under perioden och hur dess interna demokrati fungerade.

Ämnesområde:

förhållande/konflikter mellan arbetsmarknadens parter, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0091

Beskrivning:

Studien undersöker den svenska fackföreningsrörelsens interna demokrati. Leif Lewin, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, testar genom undersökningen den demokratimodell han arbetat fram i tidigare forskning.

Empiriskt material har samlats in med enkäter som skickats till över 3 000 medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer i 50 avdelningar inom LO-anslutna fackförbund. Genom fem delstudier har information samlats in från medlemmar, avdelningsstyrelseledamöter, sektionsstyrelseledamöter, förbundsstyrelse- och landssekretariatledamöter samt journalister och opinionsbildare.

Syfte:

Syftet med studien är dels att undersöka hur facket styrdes under perioden och hur dess interna demokrati fungerade.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974 — 1977

1974 — 1977

1974 — 1977

1974 — 1977

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Medlemmar och förtroendevalda inom LO-anslutna fackförbund

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

förhållande/konflikter mellan arbetsmarknadens parter, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lewin, L. (1977) Åsiktsjournalistiken och den fackliga demokratin. Stockholm: Rabén & Sjögren.
Till lärosätets (uu) databas Swepub Google Books Libris
ISBN: 9789129503319

Lewin, L. (1977) Kodbok till fackföreningsundersökningen. Uppsala: Department of Political Science.

Lewin, L. (1977) Hur styrs facket? : om demokratin inom fackföreningsrörelsen. Stockholm: Rabén & Sjögren. ISBN 91-29-47943-6.
Till lärosätets (uu) databas Libris Swepub
ISSN: 0346-7538
ISBN: 91-29-47943-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001798

Metadata tillagda

Dataset 1

Fackföreningsundersökningen 1974 - Medlemmar

Citeringsförslag:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Medlemmar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001798

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

83

Antal individer/objekt:

1923

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001797

Metadata tillagda

Dataset 2

Fackföreningsundersökningen 1974 - Avdelningsstyrelseledamöter

Citeringsförslag:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Avdelningsstyrelseledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001797

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler:

102

Antal individer/objekt:

334

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001792

Metadata tillagda

Dataset 3

Fackföreningsundersökningen 1974 - Sektionsstyrelseledamöter

Citeringsförslag:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Sektionsstyrelseledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001792

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler:

90

Antal individer/objekt:

253

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001791

Metadata tillagda

Dataset 4

Fackföreningsundersökningen 1974 - Förbundsstyrelse- och landssekretariatsledamöter

Citeringsförslag:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Förbundsstyrelse- och landssekretariatsledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001791

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler:

77

Antal individer/objekt:

252

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001790

Metadata tillagda

Dataset 5

Fackföreningsundersökningen 1974 - Journalister och opinionsbildare

Citeringsförslag:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Journalister och opinionsbildare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001790

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler:

54

Antal individer/objekt:

110

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10