Fackföreningsundersökningen 1974

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Studien undersöker den svenska fackföreningsrörelsens interna demokrati. Leif Lewin, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, testar genom undersökningen den demokratimodell han arbetat fram i tidigare forskning.

Empiriskt material har samlats in med enkäter som skickats till över 3 000 medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer i 50 avdelningar inom LO-anslutna fackförbund. Genom fem delstudier har information samlats in från medlemmar, avdelningsstyrelseledamöter, sektionsstyrelseledamöter, förbundsstyrelse- och landssekretariatledamöter samt journalister och opinionsbildare.

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0091

Syfte:

Syftet med studien är dels att undersöka hur facket styrdes under perioden och hur dess interna demokrati fungerade.

Beskrivning:

Studien undersöker den svenska fackföreningsrörelsens interna demokrati. Leif Lewin, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, testar genom undersökningen den demokratimodell han arbetat fram i tidigare forskning.

Empiriskt material har samlats in med enkäter som skickats till över 3 000 medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer i 50 avdelningar inom LO-anslutna fackförbund. Genom fem delstudier har information samlats in från medlemmar, avdelningsstyrelseledamöter, sektionsstyrelseledamöter, förbundsstyrelse- och landssekretariatledamöter samt journalister och opinionsbildare.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974 — 1977

1974 — 1977

1974 — 1977

1974 — 1977

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Datakälla: Befolkningsgrupp

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Medlemmar och förtroendevalda inom LO-anslutna fackförbund

Urvalsmetod:

Av de totalt 1952 avdelningarna i LO uteslöts inledningsvis 214 avdelningar tillhörande Sjöfolks- och Musikerförbunden, samt vissa avdelningar inom Försäkringsanställdas förbund på grund av en ovanlig organisationsstruktur eller beroende på att medlemmarna i stor utsträckning är dubbelanslutna. Från de återstående 1738 avdelningarna insamlades ytterligare material i syfte att skapa underlag för en stratifiering. På grundval av detta fastställdes sju stratifieringsvariabler. 1) Organisationsstruktur, 2) Lön, 3) Socio-tekniska förhållanden, 4) Mobilitet, 5) Kön, 6) Medlemstid och 7) Politiska partisympatier. I ett första urvalssteg drogs nu 50 avdelningar. Vad gäller variabeln politiska partisympatier bestämdes från början att
10 av dessa 50 avdelningar skulle ha ett visst inslag av kommunister enligt följande: 1)innehålla minst en kommunistisk styrelseledamot eller 2) ha en kommunistisk ombudsman eller 3) ha fraktionsval med kommunistiska åsiktslistor. De återstående 40 avdelningarna drogs genom systematiskt urval med lika sannolikheter.
Steg 2: Urval av medlemmar, ledamöter m. fl. I urvalssteg

... Visa mer..

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lewin, L. (1977) Hur styrs facket? : om demokratin inom fackföreningsrörelsen. Stockholm: Rabén & Sjögren. ISBN 91-29-47943-6.
Libris Swepub Till lärosätets (uu) databas

Lewin, L. (1977) Åsiktsjournalistiken och den fackliga demokratin. Stockholm: Rabén & Sjögren.
Libris Swepub Google Books Till lärosätets (uu) databas

Lewin, L. (1977) Kodbok till fackföreningsundersökningen. Uppsala: Statsvertenskapliga institutionen.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001798

Metadata tillagda

Dataset SND 0091-001

Fackföreningsundersökningen 1974 - Medlemmar

Citering:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Medlemmar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001798

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

83

Antal individer/objekt:

1923

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001797

Metadata tillagda

Dataset SND 0091-002

Fackföreningsundersökningen 1974 - Avdelningsstyrelseledamöter

Citering:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Avdelningsstyrelseledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001797

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler:

102

Antal individer/objekt:

334

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001792

Metadata tillagda

Dataset SND 0091-003

Fackföreningsundersökningen 1974 - Sektionsstyrelseledamöter

Citering:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Sektionsstyrelseledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001792

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler:

90

Antal individer/objekt:

253

Dataset SND 0091-004

Fackföreningsundersökningen 1974 - Förbundsstyrelse- och landssekretariatsledamöter

Citering:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Förbundsstyrelse- och landssekretariatsledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001791

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler:

77

Antal individer/objekt:

252

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001790

Metadata tillagda

Dataset SND 0091-005

Fackföreningsundersökningen 1974 - Journalister och opinionsbildare

Citering:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Journalister och opinionsbildare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001790

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler:

54

Antal individer/objekt:

110