Svensk opinion 1981

Den här studien är en del av samlingen Svensk opinion

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Beskrivning

This dataset contains information from the third survey of the collection of Swedish opinion surveys. Many of the questions are replications of questions asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions in this survey dealt with: most important political task in the nearest future; measures to be taken to improve the Swedish economy; improvements wanted in one´s own life; opinion on religion and religious people; persons to be protected when the standard of living is decreasing; insurances; various measures to prevent crime; industrial cooperation between Sweden and Norway; immigration; interest in domestic policy; causes of the country´s bad economy; opinion on reductions in the public expenses; attitudes toward drugs; the respondent´s parents opinion on religion and drugs; cooperation between various groups in society; and interest in the political debate in mass media.

Ämnesområde

Media, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Identifierare

SND-ID: SND 0092

Alternativ titel

SVOP81

Beskrivning

This dataset contains information from the third survey of the collection of Swedish opinion surveys. Many of the questions are replications of questions asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions in this survey dealt with: most important political task in the nearest future; measures to be taken to improve the Swedish economy; improvements wanted in one´s own life; opinion on religion and religious people; persons to be protected when the standard of living is decreasing; insurances; various measures to prevent crime; industrial cooperation between Sweden and Norway; immigration; interest in domestic policy; causes of the country´s bad economy; opinion on reductions in the public expenses; attitudes toward drugs; the respondent´s parents opinion on religion and drugs; cooperation between various groups in society; and interest in the political debate in mass media.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-04-01 — 1981-06-04

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Församling

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 17-80 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret, riksomfattande.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde

Media, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hultgren, S. (1982) Det politiska spelet om envar : vad den svenske väljaren tror, fruktar, hoppas och kräver - speglat i opinionsundersökningar under tre år. Stockholm : Askild & Kärnekull. ISBN: 91-582-0401-6.
ISBN: 91-582-0401-6

Boalt, G., & Hultgren, S. (1980) I svenskarnas ögon. Stockholm: LT Förlag. ISBN: 91-36-01651-9.
Libris Google Books
ISBN: 9789136016512

Boalt, G. (1985) Vad vill väljarna? : åsiktsförskjutningarna 1979-1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. ISBN: 91-22-00736-9.
ISBN: 91-22-00736-9

Boalt, G. (1984) The political process. Stockholm : Almqvist & Wiksell international. ISBN: 9122006540.
Libris Library of Congress
ISBN: 9122006540

Swedish Social Science Data Service (1985) Svenska folket 1979-1985 - sex enkäter från Stiftelsen för Opinionsanalyser. SSD report, 2. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Svensk opinion 1981

Citering

Gunnar Boalt, Gunnar Ekman, Sten Hultgren, Stiftelsen för Opinionsanalyser (1984). <em>Svensk opinion 1981</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002603">https://doi.org/10.5878/002603</a>

Skapare/primärforskare

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-04-01 — 1981-06-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

624

Antal individer/objekt

1735

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06