Svensk opinion 1981

Den här studien är en del av samlingen Svensk opinion

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Beskrivning:

This dataset contains information from the third survey of the collection of Swedish opinion surveys. Many of the questions are replications of questions asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions in this survey dealt with: most important political task in the nearest future; measures to be taken to improve the Swedish economy; improvements wanted in one´s own life; opinion on religion and religious people; persons to be protected when the standard of living is decreasing; insurances; various measures to prevent crime; industrial cooperation between Sweden and Norway; immigration; interest in domestic policy; causes of the country´s bad economy; opinion on reductions in the public expenses; attitudes toward drugs; the respondent´s parents opinion on religion and drugs; cooperation between various groups in society; and interest in the political debate in mass media.

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Identifierare:

SND-ID: SND 0092

Alternativ titel:

SVOP81

Beskrivning:

This dataset contains information from the third survey of the collection of Swedish opinion surveys. Many of the questions are replications of questions asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions in this survey dealt with: most important political task in the nearest future; measures to be taken to improve the Swedish economy; improvements wanted in one´s own life; opinion on religion and religious people; persons to be protected when the standard of living is decreasing; insurances; various measures to prevent crime; industrial cooperation between Sweden and Norway; immigration; interest in domestic policy; causes of the country´s bad economy; opinion on reductions in the public expenses; attitudes toward drugs; the respondent´s parents opinion on religion and drugs; cooperation between various groups in society; and interest in the political debate in mass media.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-04-01 — 1981-06-04

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Församling

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 17-80 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hultgren, S. (1982) Det politiska spelet om envar : vad den svenske väljaren tror, fruktar, hoppas och kräver - speglat i opinionsundersökningar under tre år. Stockholm : Askild & Kärnekull. ISBN: 91-582-0401-6.
ISBN: 91-582-0401-6

Boalt, G., & Hultgren, S. (1980) I svenskarnas ögon. Stockholm: LT Förlag. ISBN: 91-36-01651-9.
Google Books Libris
ISBN: 9789136016512

Boalt, G. (1985) Vad vill väljarna? : åsiktsförskjutningarna 1979-1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. ISBN: 91-22-00736-9.
ISBN: 91-22-00736-9

Boalt, G. (1984) The political process. Stockholm : Almqvist & Wiksell international. ISBN: 9122006540.
Library of Congress Libris
ISBN: 9122006540

Swedish Social Science Data Service (1985) Svenska folket 1979-1985 - sex enkäter från Stiftelsen för Opinionsanalyser. SSD report, 2. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-11-01 doi:10.5878/002603

Svensk opinion 1981

Citeringsförslag:

Gunnar Boalt, Gunnar Ekman, Sten Hultgren, Stiftelsen för Opinionsanalyser. Stiftelsen för Opinionsanalyser (1984). <em>Svensk opinion 1981</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002603">https://doi.org/10.5878/002603</a>

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-04-01 — 1981-06-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

624

Antal individer/objekt:

1735

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06