Svensk opinion 1982

SND-ID: SND 0093

Den här studien är en del av samlingen Svensk opinion

Alternativ titel

SVOP82

Skapare/primärforskare

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Beskrivning

This dataset contains information from the fourth survey of the collection of Swedish opinion surveys. Many of the questions are replications of question.s asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions in this survey dealt with: measures taken to counteract rise in prices; opinion on what causes the rise in prices; the three most important issues for the government elected in the fall of 1982 and which government would manage best to achieve this; opinion on how to decrease the budget deficit; the 1982 parliamentary election; government most competent to deal with the economic policy, fiscal policy, employment and foreign policy; opinion on the tax reform; important factors for being satisfied with one´s housing; influence of different groups; TV commercials; cars, public transport and environment; fears and hopes for the political development; environmental pollution; violence; the importance of various school subjects; activities in the local area; contributions to peace in the world; Swedish national defence.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 17-80 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret, riksomfattande.

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-04-01 – 1982-05-13

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Boalt, G. (1985) Vad vill väljarna? : åsiktsförskjutningarna 1979-1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. ISBN: 91-22-00736-9.
ISBN: 91-22-00736-9

Swedish Social Science Data Service (1985) Svenska folket 1979-1985 - sex enkäter från Stiftelsen för Opinionsanalyser. SSD report, 2. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Boalt, G., & Hultgren, S. (1980) I svenskarnas ögon. Stockholm: LT Förlag. ISBN: 91-36-01651-9.
Libris | Google Books
ISBN: 9789136016512

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk opinion 1982

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Gunnar Boalt, Gunnar Ekman, Sten Hultgren, Stiftelsen för Opinionsanalyser (1984). Svensk opinion 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002604

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-01–1982-05-13
  • Datainsamlare: Svenska Utredningsinstitutet
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

532

Antal individer/objekt

1918

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06