Svensk opinion 1982

Den här studien är en del av samlingen Svensk opinion

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Beskrivning:

This dataset contains information from the fourth survey of the collection of Swedish opinion surveys. Many of the questions are replications of question.s asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions in this survey dealt with: measures taken to counteract rise in prices; opinion on what causes the rise in prices; the three most important issues for the government elected in the fall of 1982 and which government would manage best to achieve this; opinion on how to decrease the budget deficit; the 1982 parliamentary election; government most competent to deal with the economic policy, fiscal policy, employment and foreign policy; opinion on the tax reform; important factors for being satisfied with one´s housing; influence of different groups; TV commercials; cars, public transport and environment; fears and hopes for the political development; environmental pollution; violence; the importance of various school subjects; activities in the local area; contributions to peace in the world; Swedish national defence.

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Identifierare:

SND-ID: SND 0093

Alternativ titel:

SVOP82

Beskrivning:

This dataset contains information from the fourth survey of the collection of Swedish opinion surveys. Many of the questions are replications of question.s asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions in this survey dealt with: measures taken to counteract rise in prices; opinion on what causes the rise in prices; the three most important issues for the government elected in the fall of 1982 and which government would manage best to achieve this; opinion on how to decrease the budget deficit; the 1982 parliamentary election; government most competent to deal with the economic policy, fiscal policy, employment and foreign policy; opinion on the tax reform; important factors for being satisfied with one´s housing; influence of different groups; TV commercials; cars, public transport and environment; fears and hopes for the political development; environmental pollution; violence; the importance of various school subjects; activities in the local area; contributions to peace in the world; Swedish national defence.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-04-01 — 1982-05-13

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 17-80 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Boalt, G. (1985) Vad vill väljarna? : åsiktsförskjutningarna 1979-1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. ISBN: 91-22-00736-9.
ISBN: 91-22-00736-9

Swedish Social Science Data Service (1985) Svenska folket 1979-1985 - sex enkäter från Stiftelsen för Opinionsanalyser. SSD report, 2. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Boalt, G., & Hultgren, S. (1980) I svenskarnas ögon. Stockholm: LT Förlag. ISBN: 91-36-01651-9.
Google Books Libris
ISBN: 9789136016512

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-11-01 doi:10.5878/002604

Svensk opinion 1982

Citeringsförslag:

Gunnar Boalt, Gunnar Ekman, Sten Hultgren, Stiftelsen för Opinionsanalyser. Stiftelsen för Opinionsanalyser (1984). Svensk opinion 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002604

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-01 — 1982-05-13

Datainsamlare: Svenska Utredningsinstitutet

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

532

Antal individer/objekt:

1918

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06