Samhällsförändring i Sverige 1976

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Ulf Himmelstrand - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka samband som finns mellan anställdas arbetssituation/arbetsförhållanden och deras uppfattning av och inställning till olika typer av samhällsförändring. En viktig del av undersökningen var utnyttjandet av s.k. hotbilder. Materialet samlades in i två steg, där det första utgörs av ett frågeformulär som besvarades av 1294 respondenter. I steg två genomfördes intervjuer med 164 av respondenterna i steg ett.

Ämnesområde

Arbetsförhållanden, Socialt beteende och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare

Ulf Himmelstrand - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare

SND-ID: SND 0094

Beskrivning

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka samband som finns mellan anställdas arbetssituation/arbetsförhållanden och deras uppfattning av och inställning till olika typer av samhällsförändring. En viktig del av undersökningen var utnyttjandet av s.k. hotbilder. Materialet samlades in i två steg, där det första utgörs av ett frågeformulär som besvarades av 1294 respondenter. I steg två genomfördes intervjuer med 164 av respondenterna i steg ett.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01 — 1977-02-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Anställda vid arbetsplatser med minst 10 anställda i Stockholms och Kopparbergs län.

Tidsdimension

Ämnesområde

Arbetsförhållanden, Socialt beteende och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Himmelstrand, U. (1981) Beyond welfare capitalism. Issues, actors and forces in societal change. London: Heinemann. ISBN 0-435-82405-8.
Libris
ISBN: 0-435-82405-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Dataset 1

Samhällsförändring i Sverige 1976 - Enkätundersökningen

Citeringsförslag

Ulf Himmelstrand. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1995). <em>Samhällsförändring i Sverige 1976 - Enkätundersökningen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002321">https://doi.org/10.5878/002321</a>

Skapare/primärforskare

Ulf Himmelstrand - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01 — 1977-02-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

152

Antal individer/objekt

1294

Version 1.0

Dataset 2

Samhällsförändring i Sverige 1976 - Intervjuundersökningen

Citeringsförslag

Ulf Himmelstrand. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1995). <em>Samhällsförändring i Sverige 1976 - Intervjuundersökningen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002322">https://doi.org/10.5878/002322</a>

Skapare/primärforskare

Ulf Himmelstrand - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

304

Antal individer/objekt

164

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10