Samhällsförändring i Sverige 1976

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Ulf Himmelstrand - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka samband som finns mellan anställdas arbetssituation/arbetsförhållanden och deras uppfattning av och inställning till olika typer av samhällsförändring. En viktig del av undersökningen var utnyttjandet av s.k. hotbilder. Materialet samlades in i två steg, där det första utgörs av ett frågeformulär som besvarades av 1294 respondenter. I steg två genomfördes intervjuer med 164 av respondenterna i steg ett.

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, socialt beteende och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Ulf Himmelstrand - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0094

Beskrivning:

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka samband som finns mellan anställdas arbetssituation/arbetsförhållanden och deras uppfattning av och inställning till olika typer av samhällsförändring. En viktig del av undersökningen var utnyttjandet av s.k. hotbilder. Materialet samlades in i två steg, där det första utgörs av ett frågeformulär som besvarades av 1294 respondenter. I steg två genomfördes intervjuer med 164 av respondenterna i steg ett.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-01-01 — 1977-02-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Anställda vid arbetsplatser med minst 10 anställda i Stockholms och Kopparbergs län.

Tidsdimension:

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, socialt beteende och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Himmelstrand, U. (1981) Beyond welfare capitalism. Issues, actors and forces in societal change. London: Heinemann. ISBN 0-435-82405-8.
Libris
ISBN: 0-435-82405-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002321

Dataset 1

Samhällsförändring i Sverige 1976 - Enkätundersökningen

Citeringsförslag:

Ulf Himmelstrand. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1995). Samhällsförändring i Sverige 1976 - Enkätundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002321

Skapare/primärforskare:

Ulf Himmelstrand - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01 — 1977-02-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

152

Antal individer/objekt:

1294

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002322

Dataset 2

Samhällsförändring i Sverige 1976 - Intervjuundersökningen

Citeringsförslag:

Ulf Himmelstrand. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1995). Samhällsförändring i Sverige 1976 - Intervjuundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002322

Skapare/primärforskare:

Ulf Himmelstrand - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

304

Antal individer/objekt:

164

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10