Klasstrukturen i Sverige 1980

SND-ID: SND 0095

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

The purpose of the survey is to describe and measure the Swedish class structure regarding mobility, political activity, attitudes and consciousness. A battery of questions addressed work-related issues such as supervision, decision-making, autonomy, respondents formal position in the hierarchy, ownership, credentials, and income. Other work-related data describe the size, industrial sector, and government or corporate linkage of the individuals employer. Further information was gathered on the class origins of the respondents family and of the families of the respondents spouse and friends. Data on class-related experiences such as unemployment and union participation were also collected, as well as data on the division of power and labour in the household. In addition the survey contained a broad range of questions on social and political attitudes and the respondents political participation. The study is part of the multinational study ´Class Structure and Class Consciousness´ (ICPSR 8413), which includes almost identificial studies from United States, Norway, Canada, and Finland.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-65 år

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 – 1980-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Ahrne, G. (1982) Report on The Swedish Class Structure. Uppsala: Department of Sociology.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Klasstrukturen i Sverige 1980

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göran Ahrne. Uppsala universitet (1995). Klasstrukturen i Sverige 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002323

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-01–1980-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

235

Antal individer/objekt

1145

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06