Klasstrukturen i Sverige 1980

Skapare/primärforskare:

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

The purpose of the survey is to describe and measure the Swedish class structure regarding mobility, political activity, attitudes and consciousness. A battery of questions addressed work-related issues such as supervision, decision-making, autonomy, respondents formal position in the hierarchy, ownership, credentials, and income. Other work-related data describe the size, industrial sector, and government or corporate linkage of the individuals employer. Further information was gathered on the class origins of the respondents family and of the families of the respondents spouse and friends. Data on class-related experiences such as unemployment and union participation were also collected, as well as data on the division of power and labour in the household. In addition the survey contained a broad range of questions on social and political attitudes and the respondents political participation. The study is part of the multinational study ´Class Structure and Class Consciousness´ (ICPSR 8413), which includes almost identificial studies from United States, Norway, Canada, and Finland.

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0095

Beskrivning:

The purpose of the survey is to describe and measure the Swedish class structure regarding mobility, political activity, attitudes and consciousness. A battery of questions addressed work-related issues such as supervision, decision-making, autonomy, respondents formal position in the hierarchy, ownership, credentials, and income. Other work-related data describe the size, industrial sector, and government or corporate linkage of the individuals employer. Further information was gathered on the class origins of the respondents family and of the families of the respondents spouse and friends. Data on class-related experiences such as unemployment and union participation were also collected, as well as data on the division of power and labour in the household. In addition the survey contained a broad range of questions on social and political attitudes and the respondents political participation. The study is part of the multinational study ´Class Structure and Class Consciousness´ (ICPSR 8413), which includes almost identificial studies from United States, Norway, Canada, and Finland.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-01-01 — 1980-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-65 år

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ahrne, G. (1982) Report on The Swedish Class Structure. Uppsala: Department of Sociology.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002323

Klasstrukturen i Sverige 1980

Citeringsförslag:

Göran Ahrne. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1995). Klasstrukturen i Sverige 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002323

Skapare/primärforskare:

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-01 — 1980-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

235

Antal individer/objekt:

1145

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06