Svensk opinion 1985

Den här studien är en del av samlingen Svensk opinion

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Beskrivning:

This dataset contains information from the sixth survey of the collection of Swedish opinion surveys. In the 1985 survey two questionnaires were used by approximately 850 respondents each, above there were a shortened questionnaire, including questions common for the two other questionnaires, used by another 300 respondents. In all 200 variables can be found in all questionnaires, 145 in two of them and 151 in only one questionnaire. The questionnaires were compiled with regard to the debate occurring in media during the last quarter of 1984. Many of the questions are replications of questions asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions dealt with: child daycare; government support to private enterprises competing with public service; Swedish export of weapons; heart transplant; the 1985 parliamentary election; war risk in Europe; confidence in the Swedish judicial system.

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Identifierare:

SND-ID: SND 0098

Alternativ titel:

SVOP85

Beskrivning:

This dataset contains information from the sixth survey of the collection of Swedish opinion surveys. In the 1985 survey two questionnaires were used by approximately 850 respondents each, above there were a shortened questionnaire, including questions common for the two other questionnaires, used by another 300 respondents. In all 200 variables can be found in all questionnaires, 145 in two of them and 151 in only one questionnaire. The questionnaires were compiled with regard to the debate occurring in media during the last quarter of 1984. Many of the questions are replications of questions asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions dealt with: child daycare; government support to private enterprises competing with public service; Swedish export of weapons; heart transplant; the 1985 parliamentary election; war risk in Europe; confidence in the Swedish judicial system.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985-02-01 — 1985-03-15

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 17-74 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Boalt, G. (1985) Vad vill väljarna? : åsiktsförskjutningarna 1979-1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. ISBN: 91-22-00736-9.
ISBN: 91-22-00736-9

Swedish Social Science Data Service (1985) Svenska folket 1979-1985 - sex enkäter från Stiftelsen för Opinionsanalyser. SSD report, 2. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Boalt, G., & Hultgren, S. (1980) I svenskarnas ögon. Stockholm: LT Förlag. ISBN: 91-36-01651-9.
Google Books Libris
ISBN: 9789136016512

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1985-04-01 doi:10.5878/002605

Svensk opinion 1985

Citeringsförslag:

Gunnar Boalt, Gunnar Ekman, Sten Hultgren, Stiftelsen för Opinionsanalyser. Stiftelsen för Opinionsanalyser (1985). <em>Svensk opinion 1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002605">https://doi.org/10.5878/002605</a>

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-02-01 — 1985-03-15

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

496

Antal individer/objekt:

1974

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06