Svensk opinion 1985

Den här studien är en del av samlingen Svensk opinion

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Beskrivning

This dataset contains information from the sixth survey of the collection of Swedish opinion surveys. In the 1985 survey two questionnaires were used by approximately 850 respondents each, above there were a shortened questionnaire, including questions common for the two other questionnaires, used by another 300 respondents. In all 200 variables can be found in all questionnaires, 145 in two of them and 151 in only one questionnaire. The questionnaires were compiled with regard to the debate occurring in media during the last quarter of 1984. Many of the questions are replications of questions asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions dealt with: child daycare; government support to private enterprises competing with public service; Swedish export of weapons; heart transplant; the 1985 parliamentary election; war risk in Europe; confidence in the Swedish judicial system.

Ämnesområde

Media, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Identifierare

SND-ID: SND 0098

Alternativ titel

SVOP85

Beskrivning

This dataset contains information from the sixth survey of the collection of Swedish opinion surveys. In the 1985 survey two questionnaires were used by approximately 850 respondents each, above there were a shortened questionnaire, including questions common for the two other questionnaires, used by another 300 respondents. In all 200 variables can be found in all questionnaires, 145 in two of them and 151 in only one questionnaire. The questionnaires were compiled with regard to the debate occurring in media during the last quarter of 1984. Many of the questions are replications of questions asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions dealt with: child daycare; government support to private enterprises competing with public service; Swedish export of weapons; heart transplant; the 1985 parliamentary election; war risk in Europe; confidence in the Swedish judicial system.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-02-01 — 1985-03-15

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 17-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret, riksomfattande.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Boalt, G. (1985) Vad vill väljarna? : åsiktsförskjutningarna 1979-1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. ISBN: 91-22-00736-9.
ISBN: 91-22-00736-9

Swedish Social Science Data Service (1985) Svenska folket 1979-1985 - sex enkäter från Stiftelsen för Opinionsanalyser. SSD report, 2. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Boalt, G., & Hultgren, S. (1980) I svenskarnas ögon. Stockholm: LT Förlag. ISBN: 91-36-01651-9.
Libris Google Books
ISBN: 9789136016512

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Svensk opinion 1985

Citering

Gunnar Boalt, Gunnar Ekman, Sten Hultgren, Stiftelsen för Opinionsanalyser (1985). <em>Svensk opinion 1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002605">https://doi.org/10.5878/002605</a>

Skapare/primärforskare

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-02-01 — 1985-03-15

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

496

Antal individer/objekt

1974

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06