Kommunala valrörelser 1979

SND-ID: SND 0100

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Janerik Gidlund - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Beskrivning

The second project started as a result of a decision of the Swedish Parliament taken in December 1978. The research program was designed by a government commission, the Commission on Local Democracy, in collaborations with members of the previous Local Government Research Group. The purpose of this project was to evaluate the reapportionment reform which had been implemented five years earlier, to some extent in relation to research findings of the previous project. In five communes, which were to be the object of more intensive studies, the interview sample comprised 300 persons per commune. In the other 45 communes the sample comprised 40 persons per commune. The interview scheme contained questions about the respondent´s opinion of the local authorities achievements in different issues, such as child care, care of the aged, schools, and housing. A question concerning the priorities of activities covered 14 fields of service and within each field the respondent were asked whether the service was good as it was, needed to be increased, or could be reduced. Other questions dealt with the respo

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-08-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138905722

Westerståhl, J., & Johansson, F. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Medborgarna och kommunen : studier av medborgerlig aktivitet och representativ folkstyrelse (Ds Kn 1981:12). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06356-5.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06356-5

Gidlund, J., Engberg, J., Hallin, U-B, & Lidström, A. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Folkrörelser och kommunalpolitik (Ds Kn 1982:3). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06859-1.
Libris
ISBN: 91-38-06859-1
ISSN: 0346-5721

Olander, L-O. (1980) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Förnyelse och variation i ortssystemet : servicens, transportsystemets och åtkomlighetens förändring i några svenska kommuner mot bakgrund av indelningsreformen (DS Kn 1980:6). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-05781-6.
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-05781-6

Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Utvärdering av kommundelningar : erfarenheter av Motala och Åsele kommuners delning (Ds Kn 1981:21). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06579-7.
Libris
ISBN: 91-38-06579-7
ISSN: 0346-5721

Sannerstedt, A. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Attityder till kommunal service (Ds Kn 1981:22). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 913806586X.
Libris
ISBN: 91-38-06586-X
ISSN: 0346-5721

Johansson, L. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunal servicevariation (Ds Kn 1982:2). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06821-4.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06821-4

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitikerna : rekrytering, arbetsförhållanden, funktioner : Del 1 (Ds Kn 1981:17). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06537-1.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06537-1

Magnusson, H. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Den kommunala budgetprocessen (Ds Kn 1982:5). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06919-9.
Libris
ISBN: 91-38-06919-9
ISSN: 0346-5721

Strömberg, L., & Norell, P-O. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalförvaltningen (Ds Kn 1982:8). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-72589-4.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-72589-4

Olander, L-O., & Wiberg, J. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Hushållen och servicelandskapet : geografiska studier av utnyttjande och attityder (Ds Kn 1981:10). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06357-3.
Libris
ISBN: 91-38-06357-3
ISSN: 0346-5721

Betänkande. Utvärdering av kommunindelningsreformen : förslag till forskningsprogram (Ds Kn 1978:5) Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04299-1.
ISBN: 91-38-04299-1
ISSN: 0346-5721

Schmidt, S. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. De valdas val : kommunal beslutsstruktur och beslutsprocess (Ds Kn 1981:23). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06613-0.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06613-0

Eriksson, S. (1982) Kommunurval, väljarurval och analysansatser (Ds Kn 1982:4).

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Google Books | Libris
ISBN: 9789138903186

Widberg, J. (1979) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Från socken till kommunblock : en studie av kommunala indelningar och indelningsreformer i Sverige (Ds Kn 1979:14). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-05330-6.
Libris
ISBN: 91-38-05330-6
ISSN: 0346-5721

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden - Funktioner. Del 2 (Ds Kn 1981:18).
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06612-2

Gidlund, J., & Gidlund, G. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Ty riket är ditt och makten : de politiska partiernas roll i svenska kommuner (Ds Kn 1981:15). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06436-7.
Libris
ISBN: 91-38-06436-7
ISSN: 0346-5721

Brantgärde, L., Alfredsson, I., & Sjölin, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitik, massmedier och medborgare : Studier av kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal opinionsbildning (Ds Kn 1981:13). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06407-3.
Libris
ISBN: 91-38-06407-3
ISSN: 0346-5721

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Kommunala valrörelser 1979 - Medborgarundersökningen

Beskrivning

Medborgarundersökningen omfattar respondenter från samtliga 50 kommuner.

Version 1.0

Citering

Lennart Brantgärde, Håkan Magnusson, Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg, Janerik Gidlund, Gunnar Wallin, Leif Johansson, Gunnar Törnqvist, Lars-Olof Olander, Jan Widberg. Göteborgs universitet (1995). Kommunala valrörelser 1979 - Medborgarundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002358

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Janerik Gidlund - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-08-01–1979-11-16
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Medborgarundersökningen (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 3300
 • Antal svar: 2699
 • Antal ej svarande: 601
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

235

Antal individer/objekt

2699

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

72%

Dataset 2
Kommunala valrörelser 1979 - Femkommunsundersökningen

Beskrivning

I fem kommuner genomfördes mera omfattande undersökningar och urvalet bestod där av 300 personer per kommun. Frågeformuläret innehöll samma frågor som i Väljarundersökningen, men inkluderade även ett antal frågor rörande specifika lokala ämnen och lokal service.

Version 1.0

Citering

Lennart Brantgärde, Håkan Magnusson, Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg, Janerik Gidlund, Gunnar Wallin, Leif Johansson, Gunnar Törnqvist, Lars-Olof Olander, Jan Widberg. Göteborgs universitet (1995). Kommunala valrörelser 1979 - Femkommunsundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002359

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Janerik Gidlund - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-08-01–1979-11-16
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Femkommunsundersökningen (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 1500
 • Antal svar: 1198
 • Antal ej svarande: 302
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

331

Antal individer/objekt

1198

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

80%

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21