Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien är en del av projektet för att utvärdera kommunsammanslagningsreformen. De viktigaste frågorna i undersökningen handlar om hur organisationen av de politiska företrädarna ser ut, dess storlek och arbetsvillkoren för lokala politiker. Studien diskuterar även de politiska partiernas roll i den parlamentariska arenan i kommunerna och vilka skäl som kan ligga till grund för politiskt förtroendevalda att lämna sina uppdrag.
Studien är delvis en uppföljning av Kommunala förtroendemän 1968 (SND 0110).

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0101

Beskrivning

Studien är en del av projektet för att utvärdera kommunsammanslagningsreformen. De viktigaste frågorna i undersökningen handlar om hur organisationen av de politiska företrädarna ser ut, dess storlek och arbetsvillkoren för lokala politiker. Studien diskuterar även de politiska partiernas roll i den parlamentariska arenan i kommunerna och vilka skäl som kan ligga till grund för politiskt förtroendevalda att lämna sina uppdrag.
Studien är delvis en uppföljning av Kommunala förtroendemän 1968 (SND 0110).

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-09-01 — 1980-02-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Local government councillors, committee members and retiring local government officers within the sample of municipalities (25-sample)

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: flerstegsurval

Finansiering

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden - Funktioner. Del 2 (Ds Kn 1981:18).
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06612-2

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris Google Books
ISBN: 9789138903186

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris Google Books
ISBN: 9789138905722

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Kommunfullmäktiges ledamöter

Citeringsförslag

Gunnar Wallin. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Kommunfullmäktiges ledamöter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002360">https://doi.org/10.5878/002360</a>

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 — 1980-02

Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Instrument: Fullmäktigeenkäten - nyvalda fullmäktige (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Enkät till förutvarande kommunfullmäktige (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Fullmäktigeenkäten - omvalda fullmäktige (Strukturerat frågeformulär)

Urvalsstorlek: 1179

Antal svar: 904

Antal ej svarande: 275

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

270

Antal individer/objekt

1179

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

76.7

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Nämndernas ledamöter

Citeringsförslag

Gunnar Wallin. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Nämndernas ledamöter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002361">https://doi.org/10.5878/002361</a>

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 — 1980-02

Instrument: Nämndenkät B (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Enkät till förutvarande kommunfullmäktige (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Nämndenkät D (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Nämndenkät C (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

314

Antal individer/objekt

1265

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Förutvarande kommunfullmäktige

Citeringsförslag

Gunnar Wallin. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Förutvarande kommunfullmäktige</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002362">https://doi.org/10.5878/002362</a>

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 — 1980-02

Instrument: Enkät till förutvarande kommunfullmäktige (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

107

Antal individer/objekt

390

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Specialfrågor till kommunfullmäktiges ledamöter i 5-kommunsurvalet

Citeringsförslag

Gunnar Wallin. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Specialfrågor till kommunfullmäktiges ledamöter i 5-kommunsurvalet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002363">https://doi.org/10.5878/002363</a>

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling:

Instrument: Enkät till förutvarande kommunfullmäktige (Strukturerat frågeformulär)

Variabler

26

Antal individer/objekt

195

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21