Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80

SND-ID: SND 0101

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien är en del av projektet för att utvärdera kommunsammanslagningsreformen. De viktigaste frågorna i undersökningen handlar om hur organisationen av de politiska företrädarna ser ut, dess storlek och arbetsvillkoren för lokala politiker. Studien diskuterar även de politiska partiernas roll i den parlamentariska arenan i kommunerna och vilka skäl som kan ligga till grund för politiskt förtroendevalda att lämna sina uppdrag.
Studien är delvis en uppföljning av Kommunala förtroendemän 1968 (SND 0110).

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Local government councillors, committee members and retiring local government officers within the sample of municipalities (25-sample)

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: flerstegsurval
Fullmäktigeenkäten är en totalundersökning av kommunfullmäktige inom kommunurvalet (25-urvalet)

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-09-01 – 1980-02-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden - Funktioner. Del 2 (Ds Kn 1981:18).
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06612-2

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138903186

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138905722

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Kommunfullmäktiges ledamöter

Version 1.0

Citering

Gunnar Wallin. Stockholms universitet (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Kommunfullmäktiges ledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002360

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09–1980-02
 • Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Instrument: Fullmäktigeenkäten - nyvalda fullmäktige (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Enkät till förutvarande kommunfullmäktige (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Fullmäktigeenkäten - omvalda fullmäktige (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 1179
 • Antal svar: 904
 • Antal ej svarande: 275
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

270

Antal individer/objekt

1179

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

76.7%

Dataset 2
Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Nämndernas ledamöter

Version 1.0

Citering

Gunnar Wallin. Stockholms universitet (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Nämndernas ledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002361

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09–1980-02
 • Instrument: Nämndenkät B (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Enkät till förutvarande kommunfullmäktige (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Nämndenkät D (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Nämndenkät C (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

314

Antal individer/objekt

1265

Dataset 3
Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Förutvarande kommunfullmäktige

Version 1.0

Citering

Gunnar Wallin. Stockholms universitet (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Förutvarande kommunfullmäktige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002362

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09–1980-02
 • Instrument: Enkät till förutvarande kommunfullmäktige (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

107

Antal individer/objekt

390

Dataset 4
Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Specialfrågor till kommunfullmäktiges ledamöter i 5-kommunsurvalet

Version 1.0

Citering

Gunnar Wallin. Stockholms universitet (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Specialfrågor till kommunfullmäktiges ledamöter i 5-kommunsurvalet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002363

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Instrument: Enkät till förutvarande kommunfullmäktige (Strukturerat frågeformulär)

Variabler

26

Antal individer/objekt

195

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21