Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

Skapare/primärforskare:

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Studien är en del av projektet för att utvärdera kommunsammanslagningsreformen. De viktigaste frågorna i undersökningen handlar om hur organisationen av de politiska företrädarna ser ut, dess storlek och arbetsvillkoren för lokala politiker. Studien diskuterar även de politiska partiernas roll i den parlamentariska arenan i kommunerna och vilka skäl som kan ligga till grund för politiskt förtroendevalda att lämna sina uppdrag.
Studien är delvis en uppföljning av Kommunala förtroendemän 1968 (SND 0110).

Skapare/primärforskare:

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0101

Beskrivning:

Studien är en del av projektet för att utvärdera kommunsammanslagningsreformen. De viktigaste frågorna i undersökningen handlar om hur organisationen av de politiska företrädarna ser ut, dess storlek och arbetsvillkoren för lokala politiker. Studien diskuterar även de politiska partiernas roll i den parlamentariska arenan i kommunerna och vilka skäl som kan ligga till grund för politiskt förtroendevalda att lämna sina uppdrag.
Studien är delvis en uppföljning av Kommunala förtroendemän 1968 (SND 0110).

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-09-01 — 1980-02-01

Instrument:

Fullmäktigeenkäten - nyvalda fullmäktige (Strukturerat frågeformulär)

Fullmäktigeenkäten - omvalda fullmäktige (Strukturerat frågeformulär)

Nämndenkät B (Strukturerat frågeformulär)

Nämndenkät C (Strukturerat frågeformulär)

Nämndenkät D (Strukturerat frågeformulär)

Enkät till förutvarande kommunfullmäktige (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Local government councillors, committee members and retiring local government officers within the sample of municipalities (25-sample)

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: flerstegsurval
Fullmäktigeenkäten är en totalundersökning av kommunfullmäktige inom kommunurvalet (25-urvalet)

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (red.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris Google Books

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (red.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris Google Books

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitikerna : rekrytering, arbetsförhållanden, funktioner : Del 2 (Ds Kn 1981:18). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06612-2.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002360

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0101-001

Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Kommunfullmäktiges ledamöter

Citering:

Gunnar Wallin. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Kommunfullmäktiges ledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002360

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 — 1980-02

Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Urvalsstorlek: 1179

Antal svar: 904

Antal ej svarande: 275

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

270

Antal individer/objekt:

1179

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

76,7%

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002361

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0101-002

Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Nämndernas ledamöter

Citering:

Gunnar Wallin. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Nämndernas ledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002361

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 — 1980-02

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

314

Antal individer/objekt:

1265

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002362

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0101-003

Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Förutvarande kommunfullmäktige

Citering:

Gunnar Wallin. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Förutvarande kommunfullmäktige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002362

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 — 1980-02

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

107

Antal individer/objekt:

390

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002363

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0101-004

Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Specialfrågor till kommunfullmäktiges ledamöter i 5-kommunsurvalet

Citering:

Gunnar Wallin. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Specialfrågor till kommunfullmäktiges ledamöter i 5-kommunsurvalet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002363

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

195