Allmänhetens förväntningar på närradion 1979

SND-ID: SND 0102

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

The survey has been made at the request of the Committee for local radio, primarily to give information on expectations, knowledge and interest of the general public in local radio and general needs of information, and to gather such pieces of information about the public in the various test areas which could later on give explanations to eventual differences in the listening to the local radio, effects of local radio etc.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Finansiering

  • Finansiär: Närradiokommittén
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Persons aged 9-79 years living in parishes within 5 kilometer radius from a local broadcasting station.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-04-01 – 1979-10-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Jönköping, Dalsjöfors, Umeå, Öckerö, Linköping, Kumla, Göteborg, Stockholm, Järva, Sandviken, Karlstad, Eskilstuna, Svanön, Piteå, Malmö och Mora

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1981) Utvärdering av närradion : en första resultatsammanställning gjord på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1981:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06141-4.
Libris
ISBN: 91-38-06141-4
ISSN: 0346-5675

Hedman, L. (1982) Närradion - innehållet, medlemmarna och invandrarna : några studier av närradions programinnehåll, föreningsmedlemmar och invandrare gjorda på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1982:3. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06852-4.

Hedman, L. (1980) Närradion och dess lyssnare : en undersökning avseende vecka 16, 1980, utförd på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1980:14. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06002-7.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Allmänhetens förväntningar på närradion 1979

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lowe Hedman. Uppsala universitet (1995). Allmänhetens förväntningar på närradion 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002364

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-04-01–1979-10-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

159

Antal individer/objekt

1724

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06