Allmänhetens förväntningar på närradion 1979

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

The survey has been made at the request of the Committee for local radio, primarily to give information on expectations, knowledge and interest of the general public in local radio and general needs of information, and to gather such pieces of information about the public in the various test areas which could later on give explanations to eventual differences in the listening to the local radio, effects of local radio etc.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0102

Beskrivning:

The survey has been made at the request of the Committee for local radio, primarily to give information on expectations, knowledge and interest of the general public in local radio and general needs of information, and to gather such pieces of information about the public in the various test areas which could later on give explanations to eventual differences in the listening to the local radio, effects of local radio etc.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-04-01 — 1979-10-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Jönköping, Dalsjöfors, Umeå, Öckerö, Linköping, Kumla, Göteborg, Stockholm, Järva, Sandviken, Karlstad, Eskilstuna, Svanön, Piteå, Malmö och Mora

Analysenhet:

Population:

Persons aged 9-79 years living in parishes within 5 kilometer radius from a local broadcasting station.

Tidsdimension:

Finansiering:

Närradiokommittén

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1981) Utvärdering av närradion : en första resultatsammanställning gjord på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1981:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06141-4.
Libris
ISBN: 91-38-06141-4
ISSN: 0346-5675

Hedman, L. (1982) Närradion - innehållet, medlemmarna och invandrarna : några studier av närradions programinnehåll, föreningsmedlemmar och invandrare gjorda på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1982:3. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06852-4.

Hedman, L. (1980) Närradion och dess lyssnare : en undersökning avseende vecka 16, 1980, utförd på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1980:14. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06002-7.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002364

Allmänhetens förväntningar på närradion 1979

Citeringsförslag:

Lowe Hedman. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1995). Allmänhetens förväntningar på närradion 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002364

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-04-01 — 1979-10-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

159

Antal individer/objekt:

1724

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06