Allmänhetens förväntningar på närradion 1979

Beställ data

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

The survey has been made at the request of the Committee for local radio, primarily to give information on expectations, knowledge and interest of the general public in local radio and general needs of information, and to gather such pieces of information about the public in the various test areas which could later on give explanations to eventual differences in the listening to the local radio, effects of local radio etc.

Ämnesområde

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare

SND-ID: SND 0102

Beskrivning

The survey has been made at the request of the Committee for local radio, primarily to give information on expectations, knowledge and interest of the general public in local radio and general needs of information, and to gather such pieces of information about the public in the various test areas which could later on give explanations to eventual differences in the listening to the local radio, effects of local radio etc.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-04-01 — 1979-10-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Jönköping, Dalsjöfors, Umeå, Öckerö, Linköping, Kumla, Göteborg, Stockholm, Järva, Sandviken, Karlstad, Eskilstuna, Svanön, Piteå, Malmö och Mora

Analysenhet

Population

Persons aged 9-79 years living in parishes within 5 kilometer radius from a local broadcasting station.

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Närradiokommittén

Ämnesområde

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1981) Utvärdering av närradion : en första resultatsammanställning gjord på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1981:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06141-4.
Libris
ISBN: 91-38-06141-4
ISSN: 0346-5675

Hedman, L. (1982) Närradion - innehållet, medlemmarna och invandrarna : några studier av närradions programinnehåll, föreningsmedlemmar och invandrare gjorda på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1982:3. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06852-4.

Hedman, L. (1980) Närradion och dess lyssnare : en undersökning avseende vecka 16, 1980, utförd på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1980:14. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06002-7.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Allmänhetens förväntningar på närradion 1979

Citering

Lowe Hedman. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1995). <em>Allmänhetens förväntningar på närradion 1979</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002364">https://doi.org/10.5878/002364</a>

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-04-01 — 1979-10-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

159

Antal individer/objekt

1724

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06