Demografisk och ekonomisk analys

SND-ID: SND 0103

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

Skapare/primärforskare

Ingvar Holmberg - Göteborgs universitet, Statistiska institutionen

Beskrivning

Denna databas, med tidsserier 1960-1975 för de 278 svenska kommuner som existerade under senare hälften av sjuttiotalet, sammanställdes av forskare inom demografiska forskningsgruppen vid statistiska institutionen, Göteborgs universitet. Ursprungligen bestod den av tre filer, en fil med yrkesdata, en med befolkningsdata samt en bestående av ekonomi- och bostadsdata. Dessa filer har nu slagits samman samt kompletterats med valdata från kommunalvalet 1976, antal kommunala tjänstemän samt en del kommunindelningsuppgifter. Dessa kompletterande uppgifter tillkom i samband med att datafilerna användes inom kommunalforskningsprojektet.

Uppgifterna har hämtats från kommunstatistiska och andra regionalstatistiska källor.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statistiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska kommuner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1960-01-01 – 1976-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Bostäder, Sysselsättning, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eriksson, S. (1982) Kommunurval, väljarurval och analysansatser (Ds Kn 1982:4).

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138905722

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138903186

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Demografisk och ekonomisk analys

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Ingvar Holmberg. Göteborgs universitet (1995). Demografisk och ekonomisk analys. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002365

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ingvar Holmberg - Göteborgs universitet, Statistiska institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-01-01–1976-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Ekonomiska/finansiella, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Geografiskt område

Variabler

199

Antal individer/objekt

278

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06