Demografisk och ekonomisk analys

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

Skapare/primärforskare:

Ingvar Holmberg - Göteborgs universitet, Statistiska institutionen

Beskrivning:

Denna databas, med tidsserier 1960-1975 för de 278 svenska kommuner som existerade under senare hälften av sjuttiotalet, sammanställdes av forskare inom demografiska forskningsgruppen vid statistiska institutionen, Göteborgs universitet. Ursprungligen bestod den av tre filer, en fil med yrkesdata, en med befolkningsdata samt en bestående av ekonomi- och bostadsdata. Dessa filer har nu slagits samman samt kompletterats med valdata från kommunalvalet 1976, antal kommunala tjänstemän samt en del kommunindelningsuppgifter. Dessa kompletterande uppgifter tillkom i samband med att datafilerna användes inom kommunalforskningsprojektet.

Uppgifterna har hämtats från kommunstatistiska och andra regionalstatistiska källor.

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, ekonomiska förhållanden och indikatorer, bostäder, sysselsättning, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statistiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Ingvar Holmberg - Göteborgs universitet, Statistiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0103

Beskrivning:

Denna databas, med tidsserier 1960-1975 för de 278 svenska kommuner som existerade under senare hälften av sjuttiotalet, sammanställdes av forskare inom demografiska forskningsgruppen vid statistiska institutionen, Göteborgs universitet. Ursprungligen bestod den av tre filer, en fil med yrkesdata, en med befolkningsdata samt en bestående av ekonomi- och bostadsdata. Dessa filer har nu slagits samman samt kompletterats med valdata från kommunalvalet 1976, antal kommunala tjänstemän samt en del kommunindelningsuppgifter. Dessa kompletterande uppgifter tillkom i samband med att datafilerna användes inom kommunalforskningsprojektet.

Uppgifterna har hämtats från kommunstatistiska och andra regionalstatistiska källor.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1960-01-01 — 1976-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svenska kommuner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, ekonomiska förhållanden och indikatorer, bostäder, sysselsättning, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eriksson, S. (1982) Kommunurval, väljarurval och analysansatser (Ds Kn 1982:4).

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris Google Books
ISBN: 9789138905722

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris Google Books
ISBN: 9789138903186

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002365

Demografisk och ekonomisk analys

Citeringsförslag:

Ingvar Holmberg. Göteborgs universitet, Statistiska institutionen (1995). Demografisk och ekonomisk analys. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002365

Skapare/primärforskare:

Ingvar Holmberg - Göteborgs universitet, Statistiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-01-01 — 1976-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Ekonomiska/finansiella, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Geografiskt område

Variabler:

199

Antal individer/objekt:

278

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06