Läsvanestudien 1989 - Jönköping

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet "Dagspresskollegiet". Målgruppen för denna undersökning var Jönköpings invånare. De flesta av frågorna är replikeringar av frågor som ställts i tidigare läsarstudier, det vill säga frågor om läsvanor, prenumerationer av papper, läsintressen och bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning och festpreferenser. Respondenten fick också jämföra de två lokala tidningarna Jönköpings Posten och Smålands Folkblad med avseende på ett antal kvaliteter. Ett batteri av frågor behandlade specifikt den lokala tidningen Smålands Folkblad.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0104

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet "Dagspresskollegiet". Målgruppen för denna undersökning var Jönköpings invånare. De flesta av frågorna är replikeringar av frågor som ställts i tidigare läsarstudier, det vill säga frågor om läsvanor, prenumerationer av papper, läsintressen och bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning och festpreferenser. Respondenten fick också jämföra de två lokala tidningarna Jönköpings Posten och Smålands Folkblad med avseende på ett antal kvaliteter. Ett batteri av frågor behandlade specifikt den lokala tidningen Smålands Folkblad.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-04-07 — 1989-05-07

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Jönköping kommun

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Jönköpings kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Publikationer

Kratz, C. (1990) Tidningsläsning i Jönköping. En presentation av en läsarundersökning. Arbetsrapport nr 5. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Läsvanestudien 1989 - Jönköping

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1998). <em>Läsvanestudien 1989 - Jönköping</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002366">https://doi.org/10.5878/002366</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-04-07 — 1989-05-07

Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

411

Antal individer/objekt

634

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06