Läsvanestudien 1989 - Jönköping

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet "Dagspresskollegiet". Målgruppen för denna undersökning var Jönköpings invånare. De flesta av frågorna är replikeringar av frågor som ställts i tidigare läsarstudier, det vill säga frågor om läsvanor, prenumerationer av papper, läsintressen och bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning och festpreferenser. Respondenten fick också jämföra de två lokala tidningarna Jönköpings Posten och Smålands Folkblad med avseende på ett antal kvaliteter. Ett batteri av frågor behandlade specifikt den lokala tidningen Smålands Folkblad.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0104

Beskrivning:

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet "Dagspresskollegiet". Målgruppen för denna undersökning var Jönköpings invånare. De flesta av frågorna är replikeringar av frågor som ställts i tidigare läsarstudier, det vill säga frågor om läsvanor, prenumerationer av papper, läsintressen och bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning och festpreferenser. Respondenten fick också jämföra de två lokala tidningarna Jönköpings Posten och Smålands Folkblad med avseende på ett antal kvaliteter. Ett batteri av frågor behandlade specifikt den lokala tidningen Smålands Folkblad.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-04-07 — 1989-05-07

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Jönköping kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Jönköpings kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kratz, C. (1990) Tidningsläsning i Jönköping. En presentation av en läsarundersökning. Arbetsrapport nr 5. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1998-12-09 doi:10.5878/002366

Läsvanestudien 1989 - Jönköping

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1998). <em>Läsvanestudien 1989 - Jönköping</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002366">https://doi.org/10.5878/002366</a>

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-04-07 — 1989-05-07

Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

411

Antal individer/objekt:

634

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06