Fritidsvaneundersökning i Uppsala län 1978

SND-ID: SND 0105

Skapare/primärforskare

Rolf Bucht - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Undersökningen gjordes på uppdrag från landstinget i Uppsala län och belyser i stort tre områden inom fritidssektorn.
Det första området handlar om vilka fritidsaktiviteter man sysslar med och vilken veckodag man utövar dem. Ett hundratal olika fritidsaktiviteter är representerade i trettio större grupper. I denna del återfinns också frågeställningar rörande semestervanor och tillgång till olika fritidsresurser, såsom bil, båt, fritidshus etc.
Andra delen besvarar frågor som rör arbetsplatsen, struktur, storlek och belägenhet. Fritidsaktiviteter anordnade av arbetsgivaren, facket eller arbetskamraterna. Här finns även frågor som rör engagemang i fackets ordinarie verksamhet eller politiska förtroendeuppdrag.
Den tredje delen behandlar frågor om landstingets insatser, dels kulturella i form av skyltning av sevärdheter, uppsökande teater osv., dels strukturella som utbyggnad av vandringsleder och stugbyar m.m., samt ekonomiska, såsom förkortad arbetstid, högre skatt för att öka landstingets resurser, osv.
Bakgrundsfrågorna är hämtade dels från taxeringsförteckningen och dels från enkäten och ger

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Boende i Uppsala län i åldersgrupperna 18-65 år med en nettoinkomst av tjänst överstigande 15 000 kr enligt taxeringsförteckningen för 1977.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1978-08-01 – 1978-10-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Uppsala län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Arbetsförhållanden, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bucht, R., a.o. (1979) De förvävsarbetandes fritidsvanor i Uppsala län 1978. Uppsala: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Fritidsvaneundersökning i Uppsala län 1978

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Rolf Bucht. Uppsala universitet (1995). Fritidsvaneundersökning i Uppsala län 1978. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002367

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Rolf Bucht - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-08-01–1978-10-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

190

Antal individer/objekt

1288

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06