Fritidsvaneundersökning i Uppsala län 1978

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Rolf Bucht - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

Undersökningen gjordes på uppdrag från landstinget i Uppsala län och belyser i stort tre områden inom fritidssektorn.
Det första området handlar om vilka fritidsaktiviteter man sysslar med och vilken veckodag man utövar dem. Ett hundratal olika fritidsaktiviteter är representerade i trettio större grupper. I denna del återfinns också frågeställningar rörande semestervanor och tillgång till olika fritidsresurser, såsom bil, båt, fritidshus etc.
Andra delen besvarar frågor som rör arbetsplatsen, struktur, storlek och belägenhet. Fritidsaktiviteter anordnade av arbetsgivaren, facket eller arbetskamraterna. Här finns även frågor som rör engagemang i fackets ordinarie verksamhet eller politiska förtroendeuppdrag.
Den tredje delen behandlar frågor om landstingets insatser, dels kulturella i form av skyltning av sevärdheter, uppsökande teater osv., dels strukturella som utbyggnad av vandringsleder och stugbyar m.m., samt ekonomiska, såsom förkortad arbetstid, högre skatt för att öka landstingets resurser, osv.
Bakgrundsfrågorna är hämtade dels från taxeringsförteckningen och dels från enkäten och ger

... Visa mer..

Ämnesområde:

hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, arbetsförhållanden, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Rolf Bucht - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0105

Beskrivning:

Undersökningen gjordes på uppdrag från landstinget i Uppsala län och belyser i stort tre områden inom fritidssektorn.
Det första området handlar om vilka fritidsaktiviteter man sysslar med och vilken veckodag man utövar dem. Ett hundratal olika fritidsaktiviteter är representerade i trettio större grupper. I denna del återfinns också frågeställningar rörande semestervanor och tillgång till olika fritidsresurser, såsom bil, båt, fritidshus etc.
Andra delen besvarar frågor som rör arbetsplatsen, struktur, storlek och belägenhet. Fritidsaktiviteter anordnade av arbetsgivaren, facket eller arbetskamraterna. Här finns även frågor som rör engagemang i fackets ordinarie verksamhet eller politiska förtroendeuppdrag.
Den tredje delen behandlar frågor om landstingets insatser, dels kulturella i form av skyltning av sevärdheter, uppsökande teater osv., dels strukturella som utbyggnad av vandringsleder och stugbyar m.m., samt ekonomiska, såsom förkortad arbetstid, högre skatt för att öka landstingets resurser, osv.
Bakgrundsfrågorna är hämtade dels från taxeringsförteckningen och dels från enkäten och ger

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1978-08-01 — 1978-10-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Uppsala län

Analysenhet:

Population:

Boende i Uppsala län i åldersgrupperna 18-65 år med en nettoinkomst av tjänst överstigande 15 000 kr enligt taxeringsförteckningen för 1977.

Tidsdimension:

Ämnesområde:

hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, arbetsförhållanden, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bucht, R., a.o. (1979) De förvävsarbetandes fritidsvanor i Uppsala län 1978. Uppsala: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002367

Fritidsvaneundersökning i Uppsala län 1978

Citeringsförslag:

Rolf Bucht. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1995). Fritidsvaneundersökning i Uppsala län 1978. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002367

Skapare/primärforskare:

Rolf Bucht - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-08-01 — 1978-10-01

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

190

Antal individer/objekt:

1288

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06