Fritidsvaneundersökning i Uppsala län 1978

Beställ data

Skapare/primärforskare

Rolf Bucht - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Undersökningen gjordes på uppdrag från landstinget i Uppsala län och belyser i stort tre områden inom fritidssektorn.
Det första området handlar om vilka fritidsaktiviteter man sysslar med och vilken veckodag man utövar dem. Ett hundratal olika fritidsaktiviteter är representerade i trettio större grupper. I denna del återfinns också frågeställningar rörande semestervanor och tillgång till olika fritidsresurser, såsom bil, båt, fritidshus etc.
Andra delen besvarar frågor som rör arbetsplatsen, struktur, storlek och belägenhet. Fritidsaktiviteter anordnade av arbetsgivaren, facket eller arbetskamraterna. Här finns även frågor som rör engagemang i fackets ordinarie verksamhet eller politiska förtroendeuppdrag.
Den tredje delen behandlar frågor om landstingets insatser, dels kulturella i form av skyltning av sevärdheter, uppsökande teater osv., dels strukturella som utbyggnad av vandringsleder och stugbyar m.m., samt ekonomiska, såsom förkortad arbetstid, högre skatt för att öka landstingets resurser, osv.
Bakgrundsfrågorna är hämtade dels från taxeringsförteckningen och dels från enkäten och ger

... Visa mer..

Ämnesområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Arbetsförhållanden, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Skapare/primärforskare

Rolf Bucht - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare

SND-ID: SND 0105

Beskrivning

Undersökningen gjordes på uppdrag från landstinget i Uppsala län och belyser i stort tre områden inom fritidssektorn.
Det första området handlar om vilka fritidsaktiviteter man sysslar med och vilken veckodag man utövar dem. Ett hundratal olika fritidsaktiviteter är representerade i trettio större grupper. I denna del återfinns också frågeställningar rörande semestervanor och tillgång till olika fritidsresurser, såsom bil, båt, fritidshus etc.
Andra delen besvarar frågor som rör arbetsplatsen, struktur, storlek och belägenhet. Fritidsaktiviteter anordnade av arbetsgivaren, facket eller arbetskamraterna. Här finns även frågor som rör engagemang i fackets ordinarie verksamhet eller politiska förtroendeuppdrag.
Den tredje delen behandlar frågor om landstingets insatser, dels kulturella i form av skyltning av sevärdheter, uppsökande teater osv., dels strukturella som utbyggnad av vandringsleder och stugbyar m.m., samt ekonomiska, såsom förkortad arbetstid, högre skatt för att öka landstingets resurser, osv.
Bakgrundsfrågorna är hämtade dels från taxeringsförteckningen och dels från enkäten och ger

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1978-08-01 — 1978-10-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Uppsala län

Analysenhet

Population

Boende i Uppsala län i åldersgrupperna 18-65 år med en nettoinkomst av tjänst överstigande 15 000 kr enligt taxeringsförteckningen för 1977.

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Arbetsförhållanden, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Bucht, R., a.o. (1979) De förvävsarbetandes fritidsvanor i Uppsala län 1978. Uppsala: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Fritidsvaneundersökning i Uppsala län 1978

Citering

Rolf Bucht. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1995). <em>Fritidsvaneundersökning i Uppsala län 1978</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002367">https://doi.org/10.5878/002367</a>

Skapare/primärforskare

Rolf Bucht - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-08-01 — 1978-10-01

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

190

Antal individer/objekt

1288

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06