Gruvstrejkens behandling i radio och TV 1969-1970

SND-ID: SND 0106

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

On the request of the Board of the Swedish Broadcasting Corporation and the Labour Movement´s Archives, this survey was carried through of the news examination of the SBC and the treatment of the Swedish daily press of the conflict at LKAB. The purpose of the survey of the examination of the SBC was to ascertain its ´extent, attitude, matter-of-fact-ness and impartiality´.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1969-12-09 – 1970-02-04

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Westerståhl, J. (1971) LKAB-konflikten i radio/tv och dagspress. Göteborg: Department of Political Science.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Gruvstrejkens behandling i radio och TV 1969-1970

Version 1.0

Citering

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet (1982). Gruvstrejkens behandling i radio och TV 1969-1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/vsfj-m343

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-12-09–1970-02-04
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

69

Antal individer/objekt

23464

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06