Ungdom och sexualitet 1978

SND-ID: SND 0107

Skapare/primärforskare

Bo Lewin - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

A cooperation project between the department of sociology at Uppsala University and the clinic of school gynecology in Uppsala, the purpose of which is to illustrate youths´ attitude to and experience of sexuality. The study-population consists of two groups, one of patients at the clinic of school gynecology and one of students who have not been in contact with the clinic. Both groups have answered identical questionnaires about personal data, information on sex, sexual attitudes, knowledge about sex, sexual experiences, contraceptives/use, knowledge, attitudes, feelings about sex and attitudes to sexual behaviour.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1978-09-01

1978-09-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppsala

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kön och könsroller, Ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Lewin, B. (ed.) (1980) Sexual attitudes and experiences among teenagers in a Swedish city. Uppsala: Department of Sociology. ISBN: 91-506-0206-3.
Libris | Google Books
ISBN: 91-506-0206-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Ungdom och sexualitet 1978 - Fallstudie

Version 1.0

Citering

Bo Lewin. Uppsala universitet (1984). Ungdom och sexualitet 1978 - Fallstudie. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/yygt-rp34

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Lewin - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Variabler

274

Antal individer/objekt

200

Dataset 2
Ungdom och sexualitet 1978 - Studentstudien

Version 1.0

Citering

Bo Lewin. Uppsala universitet (1984). Ungdom och sexualitet 1978 - Studentstudien. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/hdt3-yc05

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Lewin - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Variabler

274

Antal individer/objekt

1812

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06