Ungdom och sexualitet 1978

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Bo Lewin - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

A cooperation project between the department of sociology at Uppsala University and the clinic of school gynecology in Uppsala, the purpose of which is to illustrate youths´ attitude to and experience of sexuality. The study-population consists of two groups, one of patients at the clinic of school gynecology and one of students who have not been in contact with the clinic. Both groups have answered identical questionnaires about personal data, information on sex, sexual attitudes, knowledge about sex, sexual experiences, contraceptives/use, knowledge, attitudes, feelings about sex and attitudes to sexual behaviour.

Ämnesområde:

kön och könsroller, ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Bo Lewin - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0107

Beskrivning:

A cooperation project between the department of sociology at Uppsala University and the clinic of school gynecology in Uppsala, the purpose of which is to illustrate youths´ attitude to and experience of sexuality. The study-population consists of two groups, one of patients at the clinic of school gynecology and one of students who have not been in contact with the clinic. Both groups have answered identical questionnaires about personal data, information on sex, sexual attitudes, knowledge about sex, sexual experiences, contraceptives/use, knowledge, attitudes, feelings about sex and attitudes to sexual behaviour.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1978-09-01

1978-09-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppsala

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

kön och könsroller, ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lewin, B. (ed.) (1980) Sexual attitudes and experiences among teenagers in a Swedish city. Uppsala: Department of Sociology. ISBN: 91-506-0206-3.
Google Books Libris
ISBN: 91-506-0206-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Ungdom och sexualitet 1978 - Fallstudie

Skapare/primärforskare:

Bo Lewin - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

274

Antal individer/objekt:

200

Dataset 2

Ungdom och sexualitet 1978 - Studentstudien

Skapare/primärforskare:

Bo Lewin - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

274

Antal individer/objekt:

1812

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06