Kommunala förtroendemän 1968

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Undersökningen ingår som en del i forskningsprogrammet 'Kommunal självstyrelse - kommunal indelning' och har liksom flertalet av kommunalforskningsgruppens övriga undersökningar företagits i ett särskilt kommunurval bestående av 36 kommuner i sex olika storleks- och tätortsklasser.
Enkäten - ställd till fullmäktigeledamöter valda i kommunalvalet 1966 i de 36 kommunerna - innehöll bland annat frågor om uppdrag; inställning till den förestående kommunsammanslagningen; eventuellt överförande av kommunala uppgifter till staten; den egna inställningen till ökning eller minskning av de kommunala insatserna på olika områden, samt vad man tror väljarna anser; attityder till kommunalpolitik; samt frågor om politikerrollen. Undersökningen har delvis replikerats 1980.

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0110

Beskrivning:

Undersökningen ingår som en del i forskningsprogrammet 'Kommunal självstyrelse - kommunal indelning' och har liksom flertalet av kommunalforskningsgruppens övriga undersökningar företagits i ett särskilt kommunurval bestående av 36 kommuner i sex olika storleks- och tätortsklasser.
Enkäten - ställd till fullmäktigeledamöter valda i kommunalvalet 1966 i de 36 kommunerna - innehöll bland annat frågor om uppdrag; inställning till den förestående kommunsammanslagningen; eventuellt överförande av kommunala uppgifter till staten; den egna inställningen till ökning eller minskning av de kommunala insatserna på olika områden, samt vad man tror väljarna anser; attityder till kommunalpolitik; samt frågor om politikerrollen. Undersökningen har delvis replikerats 1980.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1968-11-07 — 1969-03-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Fullmäktigeledamöter valda i kommunalvalet 1966 i kommuner ingående i kommunalforskningsgruppens 36-urval av kommuner samt Göteborg.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Molin, B., Månsson, L., & Strömberg, L.(1971) Offentlig förvaltning : stats- och kommunalförvaltningens struktur och funktioner. Stockholm: Bonniers.
Libris Google Books

Strömberg, L. (1974) Elector and the elected : paper prepared for the ECPR workshop on local government, Marstrand, 1974. Göteborg: Department of Political Science.

Strömberg, L. (1974) Local government reforms in Sweden. Report series 1974:8. Göteborg: Department of Political Science.
Google Books Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002369

Kommunala förtroendemän 1968

Citeringsförslag:

Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Kommunala förtroendemän 1968. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002369

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-11-07 — 1969-03-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

169

Antal individer/objekt:

1328

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17