Kommunala förtroendemän 1968

Beställ data

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Undersökningen ingår som en del i forskningsprogrammet 'Kommunal självstyrelse - kommunal indelning' och har liksom flertalet av kommunalforskningsgruppens övriga undersökningar företagits i ett särskilt kommunurval bestående av 36 kommuner i sex olika storleks- och tätortsklasser.
Enkäten - ställd till fullmäktigeledamöter valda i kommunalvalet 1966 i de 36 kommunerna - innehöll bland annat frågor om uppdrag; inställning till den förestående kommunsammanslagningen; eventuellt överförande av kommunala uppgifter till staten; den egna inställningen till ökning eller minskning av de kommunala insatserna på olika områden, samt vad man tror väljarna anser; attityder till kommunalpolitik; samt frågor om politikerrollen. Undersökningen har delvis replikerats 1980.

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0110

Beskrivning

Undersökningen ingår som en del i forskningsprogrammet 'Kommunal självstyrelse - kommunal indelning' och har liksom flertalet av kommunalforskningsgruppens övriga undersökningar företagits i ett särskilt kommunurval bestående av 36 kommuner i sex olika storleks- och tätortsklasser.
Enkäten - ställd till fullmäktigeledamöter valda i kommunalvalet 1966 i de 36 kommunerna - innehöll bland annat frågor om uppdrag; inställning till den förestående kommunsammanslagningen; eventuellt överförande av kommunala uppgifter till staten; den egna inställningen till ökning eller minskning av de kommunala insatserna på olika områden, samt vad man tror väljarna anser; attityder till kommunalpolitik; samt frågor om politikerrollen. Undersökningen har delvis replikerats 1980.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1968-11-07 — 1969-03-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Fullmäktigeledamöter valda i kommunalvalet 1966 i kommuner ingående i kommunalforskningsgruppens 36-urval av kommuner samt Göteborg.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Molin, B., Månsson, L., & Strömberg, L.(1971) Offentlig förvaltning : stats- och kommunalförvaltningens struktur och funktioner. Stockholm: Bonniers.
Libris Google Books

Strömberg, L. (1974) Elector and the elected : paper prepared for the ECPR workshop on local government, Marstrand, 1974. Göteborg: Department of Political Science.

Strömberg, L. (1974) Local government reforms in Sweden. Report series 1974:8. Göteborg: Department of Political Science.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Kommunala förtroendemän 1968

Citering

Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Kommunala förtroendemän 1968</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002369">https://doi.org/10.5878/002369</a>

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-11-07 — 1969-03-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

169

Antal individer/objekt

1328

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17