Kommunala förtroendemän 1968

SND-ID: SND 0110

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Undersökningen ingår som en del i forskningsprogrammet 'Kommunal självstyrelse - kommunal indelning' och har liksom flertalet av kommunalforskningsgruppens övriga undersökningar företagits i ett särskilt kommunurval bestående av 36 kommuner i sex olika storleks- och tätortsklasser.
Enkäten - ställd till fullmäktigeledamöter valda i kommunalvalet 1966 i de 36 kommunerna - innehöll bland annat frågor om uppdrag; inställning till den förestående kommunsammanslagningen; eventuellt överförande av kommunala uppgifter till staten; den egna inställningen till ökning eller minskning av de kommunala insatserna på olika områden, samt vad man tror väljarna anser; attityder till kommunalpolitik; samt frågor om politikerrollen. Undersökningen har delvis replikerats 1980.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Fullmäktigeledamöter valda i kommunalvalet 1966 i kommuner ingående i kommunalforskningsgruppens 36-urval av kommuner samt Göteborg.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1968-11-07 – 1969-03-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Molin, B., Månsson, L., & Strömberg, L.(1971) Offentlig förvaltning : stats- och kommunalförvaltningens struktur och funktioner. Stockholm: Bonniers.
Libris | Google Books

Strömberg, L. (1974) Elector and the elected : paper prepared for the ECPR workshop on local government, Marstrand, 1974. Göteborg: Department of Political Science.

Strömberg, L. (1974) Local government reforms in Sweden. Report series 1974:8. Göteborg: Department of Political Science.
Libris | Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kommunala förtroendemän 1968

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lars Strömberg. Göteborgs universitet (1995). Kommunala förtroendemän 1968. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002369

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-11-07–1969-03-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

169

Antal individer/objekt

1328

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17