Kommunala valrörelser 1966

SND-ID: SND 0111

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien har utförts som en del i projektet ”Den kommunala självstyrelsen”, ett samarbete mellan statsvetenskapliga institutioner vid fem svenska universitet 1965-1971, strax innan den omfattade kommunsammanslagningen som verkställdes 1971
Studien genomfördes i samband med det lokala allmänna valet 1966 och genomfördes i två steg, dels intervjuades invånare i 36 kommuner och dels gjordes intervjuer med invånare i var och en av de största städerna. Totalt 2 400 intervjuer som bland annat innehåller frågor om medborgarnas kunskaper och inställning till kommunalt självstyre, partitillhörighet, åsikter och erfarenheter av kommunala tjänster samt erfarenheter från andra kommuner.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1966-09-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Birgersson, B O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L., & Örtendahl, C. (1971) Den kommunala självstyrelsen. Medborgarna informeras. Stockholm : Almqvist & Wiksell.
Google Books

Westerståhl, J. (1970) The Communal Research Program in Sweden. The New Atlantis, No. 2.

Birgersson, B.O. (1969). Det kommunala kommunikationssystemet: en undersökning av den kommunala informationen via massmedia under icke-valtid. Stockholm:
Libris

Westerståhl, J. (1970) Den kommunala självstyrelsen : ett forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kommunala valrörelser 1966

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet (1995). Kommunala valrörelser 1966. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002370

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

258

Antal individer/objekt

2441

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05