Kommunala valrörelser 1966

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Studien har utförts som en del i projektet ”Den kommunala självstyrelsen”, ett samarbete mellan statsvetenskapliga institutioner vid fem svenska universitet 1965-1971, strax innan den omfattade kommunsammanslagningen som verkställdes 1971
Studien genomfördes i samband med det lokala allmänna valet 1966 och genomfördes i två steg, dels intervjuades invånare i 36 kommuner och dels gjordes intervjuer med invånare i var och en av de största städerna. Totalt 2 400 intervjuer som bland annat innehåller frågor om medborgarnas kunskaper och inställning till kommunalt självstyre, partitillhörighet, åsikter och erfarenheter av kommunala tjänster samt erfarenheter från andra kommuner.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0111

Beskrivning:

Studien har utförts som en del i projektet ”Den kommunala självstyrelsen”, ett samarbete mellan statsvetenskapliga institutioner vid fem svenska universitet 1965-1971, strax innan den omfattade kommunsammanslagningen som verkställdes 1971
Studien genomfördes i samband med det lokala allmänna valet 1966 och genomfördes i två steg, dels intervjuades invånare i 36 kommuner och dels gjordes intervjuer med invånare i var och en av de största städerna. Totalt 2 400 intervjuer som bland annat innehåller frågor om medborgarnas kunskaper och inställning till kommunalt självstyre, partitillhörighet, åsikter och erfarenheter av kommunala tjänster samt erfarenheter från andra kommuner.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1966-09-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Birgersson, B O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L., & Örtendahl, C. (1971) Den kommunala självstyrelsen. Medborgarna informeras. Stockholm : Almqvist & Wiksell.
Google Books

Westerståhl, J. (1970) The Communal Research Program in Sweden. The New Atlantis, No. 2.

Birgersson, B.O. (1969). Det kommunala kommunikationssystemet: en undersökning av den kommunala informationen via massmedia under icke-valtid. Stockholm:
Libris

Westerståhl, J. (1970) Den kommunala självstyrelsen : ett forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002370

Kommunala valrörelser 1966

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Kommunala valrörelser 1966. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002370

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

258

Antal individer/objekt:

2441

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05