Kommunala valrörelser 1966

Beställ data

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien har utförts som en del i projektet ”Den kommunala självstyrelsen”, ett samarbete mellan statsvetenskapliga institutioner vid fem svenska universitet 1965-1971, strax innan den omfattade kommunsammanslagningen som verkställdes 1971
Studien genomfördes i samband med det lokala allmänna valet 1966 och genomfördes i två steg, dels intervjuades invånare i 36 kommuner och dels gjordes intervjuer med invånare i var och en av de största städerna. Totalt 2 400 intervjuer som bland annat innehåller frågor om medborgarnas kunskaper och inställning till kommunalt självstyre, partitillhörighet, åsikter och erfarenheter av kommunala tjänster samt erfarenheter från andra kommuner.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0111

Beskrivning

Studien har utförts som en del i projektet ”Den kommunala självstyrelsen”, ett samarbete mellan statsvetenskapliga institutioner vid fem svenska universitet 1965-1971, strax innan den omfattade kommunsammanslagningen som verkställdes 1971
Studien genomfördes i samband med det lokala allmänna valet 1966 och genomfördes i två steg, dels intervjuades invånare i 36 kommuner och dels gjordes intervjuer med invånare i var och en av de största städerna. Totalt 2 400 intervjuer som bland annat innehåller frågor om medborgarnas kunskaper och inställning till kommunalt självstyre, partitillhörighet, åsikter och erfarenheter av kommunala tjänster samt erfarenheter från andra kommuner.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1966-09-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Birgersson, B O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L., & Örtendahl, C. (1971) Den kommunala självstyrelsen. Medborgarna informeras. Stockholm : Almqvist & Wiksell.
Google Books

Westerståhl, J. (1970) The Communal Research Program in Sweden. The New Atlantis, No. 2.

Birgersson, B.O. (1969). Det kommunala kommunikationssystemet: en undersökning av den kommunala informationen via massmedia under icke-valtid. Stockholm:
Libris

Westerståhl, J. (1970) Den kommunala självstyrelsen : ett forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Kommunala valrörelser 1966

Citering

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Kommunala valrörelser 1966</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002370">https://doi.org/10.5878/002370</a>

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

258

Antal individer/objekt

2441

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05