Kommunala valrörelser 1970

Beställ data

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

En undersökning genomförd i 36 svenska kommuner under valrörelserna för det lokala allmänna valet 1970. Innehåller frågor om bland annat val av parti, partisympati, attityder, medieval, kunskap om lokal politik och förtroende och misstro till lokala partier och politiker.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0112

Beskrivning

En undersökning genomförd i 36 svenska kommuner under valrörelserna för det lokala allmänna valet 1970. Innehåller frågor om bland annat val av parti, partisympati, attityder, medieval, kunskap om lokal politik och förtroende och misstro till lokala partier och politiker.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-08-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Birgersson, B O. (1975) Kommunen som serviceproducent. Stockholm Studies in Politics 7. Stockholm: Liber.
Libris Swepub Google Books Till lärosätets (su) databas

Birgersson, B 0. (1975) Kommunen som service-producent Kommunal service och serviceattider i 36 svenska kommuner. Stockholm : Stockholms universitet, statsvetenskapliga institutionen
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Kommunala valrörelser 1970

Citering

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Kommunala valrörelser 1970</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002371">https://doi.org/10.5878/002371</a>

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

245

Antal individer/objekt

2337

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05