Kommunala valrörelser 1970

SND-ID: SND 0112

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

En undersökning genomförd i 36 svenska kommuner under valrörelserna för det lokala allmänna valet 1970. Innehåller frågor om bland annat val av parti, partisympati, attityder, medieval, kunskap om lokal politik och förtroende och misstro till lokala partier och politiker.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-08-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Birgersson, B O. (1975) Kommunen som serviceproducent. Stockholm Studies in Politics 7. Stockholm: Liber.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (su) databas

Birgersson, B 0. (1975) Kommunen som service-producent Kommunal service och serviceattider i 36 svenska kommuner. Stockholm : Stockholms universitet, statsvetenskapliga institutionen
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kommunala valrörelser 1970

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet (1995). Kommunala valrörelser 1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002371

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

245

Antal individer/objekt

2337

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05