Kommunala valrörelser 1970

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

En undersökning genomförd i 36 svenska kommuner under valrörelserna för det lokala allmänna valet 1970. Innehåller frågor om bland annat val av parti, partisympati, attityder, medieval, kunskap om lokal politik och förtroende och misstro till lokala partier och politiker.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0112

Beskrivning:

En undersökning genomförd i 36 svenska kommuner under valrörelserna för det lokala allmänna valet 1970. Innehåller frågor om bland annat val av parti, partisympati, attityder, medieval, kunskap om lokal politik och förtroende och misstro till lokala partier och politiker.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970-08-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Birgersson, B O. (1975) Kommunen som serviceproducent. Stockholm Studies in Politics 7. Stockholm: Liber.
Libris Google Books Till lärosätets (su) databas Swepub

Birgersson, B 0. (1975) Kommunen som service-producent Kommunal service och serviceattider i 36 svenska kommuner. Stockholm : Stockholms universitet, statsvetenskapliga institutionen
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002371

Kommunala valrörelser 1970

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Kommunala valrörelser 1970</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002371">https://doi.org/10.5878/002371</a>

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

245

Antal individer/objekt:

2337

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05