Kommunalpolitik i ortspressen 1979

SND-ID: SND 0113

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

This survey is part of the research program ´Local government - an evaluation of the reform of amalgamation of municipalities´. The purpose was to illustrate the treatment of the local press of local politics in 1979. In the coding all material, except private advertising, that touched the municipality in question has been observed, and after that a further classification has been made according to whether this local material could be regarded as treating various aspects of the local policy.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Brantgärde, L., Alfredsson, I., & Sjölin, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitik, massmedier och medborgare : Studier av kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal opinionsbildning (Ds Kn 1981:13). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06407-3.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06407-3

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138903186

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138905722

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kommunalpolitik i ortspressen

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet (1995). Kommunalpolitik i ortspressen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002372

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

16

Antal individer/objekt

5932

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05