Kommunalpolitik i ortspressen 1979

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

This survey is part of the research program ´Local government - an evaluation of the reform of amalgamation of municipalities´. The purpose was to illustrate the treatment of the local press of local politics in 1979. In the coding all material, except private advertising, that touched the municipality in question has been observed, and after that a further classification has been made according to whether this local material could be regarded as treating various aspects of the local policy.

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0113

Beskrivning:

This survey is part of the research program ´Local government - an evaluation of the reform of amalgamation of municipalities´. The purpose was to illustrate the treatment of the local press of local politics in 1979. In the coding all material, except private advertising, that touched the municipality in question has been observed, and after that a further classification has been made according to whether this local material could be regarded as treating various aspects of the local policy.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Brantgärde, L., Alfredsson, I., & Sjölin, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitik, massmedier och medborgare : Studier av kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal opinionsbildning (Ds Kn 1981:13). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06407-3.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06407-3

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris Google Books
ISBN: 9789138903186

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris Google Books
ISBN: 9789138905722

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002372

Kommunalpolitik i ortspressen

Citeringsförslag:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Kommunalpolitik i ortspressen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002372

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

16

Antal individer/objekt:

5932

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05