Konsumtions- och köpplanering i hushåll 1976-1977

SND-ID: SND 0114

Skapare/primärforskare

Lars Haglund - Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan

Beskrivning

The study was designed with a two-stage research approach. The first stage included a large sample, mail survey with about 1 200 households participating. The second stage consisted of personal interviews with a sub-sample of respondents from the mail survey. About 130 households were interviewed in this second survey. The purpose with the study is to describe the various planning activities that a household goes through when buying goods and services from a market system; to analyse the relationship between the situation and the characteristics of the household and the planning behaviour; to evaluate the efficiency of planning, i.e. to study the effect of different planning on the buyer behavior and the satisfaction in the household.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

konsumtion

Publikationer

Haglund, L. (1980) Konsumtions- och köpplanering i hushåll. Kartläggning av planeringsprocesser samt analys av samband mellan hushålls resurser, planeringsbeteende och konsumtionsresultat. Göteborg: Department of Business Administration.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (kau) databas
ISBN: 9789172460379

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Konsumtions- och köpplanering i hushåll 1976-1977 - Enkätundersökningen

Version 1.0

Citering

Lars Haglund. Göteborgs universitet (1982). Konsumtions- och köpplanering i hushåll 1976-1977 - Enkätundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7sjy-fw98

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Haglund - Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan

Variabler

73

Antal individer/objekt

1871

Dataset 2
Konsumtions- och köpplanering i hushåll 1976-1977 - Intervjuundersökningen

Version 1.0

Citering

Lars Haglund. Göteborgs universitet (1982). Konsumtions- och köpplanering i hushåll 1976-1977 - Intervjuundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/dqtw-7b96

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Haglund - Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan

Variabler

144

Antal individer/objekt

128

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17