Konsumtions- och köpplanering i hushåll 1976-1977

Beställ data

Skapare/primärforskare

Lars Haglund - Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan

Beskrivning

The study was designed with a two-stage research approach. The first stage included a large sample, mail survey with about 1 200 households participating. The second stage consisted of personal interviews with a sub-sample of respondents from the mail survey. About 130 households were interviewed in this second survey. The purpose with the study is to describe the various planning activities that a household goes through when buying goods and services from a market system; to analyse the relationship between the situation and the characteristics of the household and the planning behaviour; to evaluate the efficiency of planning, i.e. to study the effect of different planning on the buyer behavior and the satisfaction in the household.

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Lars Haglund - Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan

Identifierare

SND-ID: SND 0114

Beskrivning

The study was designed with a two-stage research approach. The first stage included a large sample, mail survey with about 1 200 households participating. The second stage consisted of personal interviews with a sub-sample of respondents from the mail survey. About 130 households were interviewed in this second survey. The purpose with the study is to describe the various planning activities that a household goes through when buying goods and services from a market system; to analyse the relationship between the situation and the characteristics of the household and the planning behaviour; to evaluate the efficiency of planning, i.e. to study the effect of different planning on the buyer behavior and the satisfaction in the household.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Ladda ner metadata

Publikationer

Haglund, L. (1980) Konsumtions- och köpplanering i hushåll. Kartläggning av planeringsprocesser samt analys av samband mellan hushålls resurser, planeringsbeteende och konsumtionsresultat. Göteborg: Department of Business Administration.
Libris Swepub Google Books Till lärosätets (kau) databas
ISBN: 9789172460379

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Konsumtions- och köpplanering i hushåll 1976-1977 - Enkätundersökningen

Skapare/primärforskare

Lars Haglund - Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

73

Antal individer/objekt

1871

Dataset 2

Konsumtions- och köpplanering i hushåll 1976-1977 - Intervjuundersökningen

Skapare/primärforskare

Lars Haglund - Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

144

Antal individer/objekt

128

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17