Kungstorgsockupationen i Göteborg 1976 - studier kring information och opinionsbildning

Beställ data

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Claes Lundgren - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

På initiativ av och med stöd från Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar genomfördes en undersökning av massmedias rapportering av händelserna i samband med ockupationen av Kungstorget under november 1976. Syftet med undersökningen var att studera information och opinionsbildning kring Kungstorgsockupationen, vilken roll massmedias utspel hade för aktivisternas möjligheter att påverka en bredare opinion och ett försök att kvantitativt undersöka vilket värde olika medier har som informationsunderlag för den enskilde medborgarens ställningstaganden.

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Claes Lundgren - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0115

Beskrivning

På initiativ av och med stöd från Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar genomfördes en undersökning av massmedias rapportering av händelserna i samband med ockupationen av Kungstorget under november 1976. Syftet med undersökningen var att studera information och opinionsbildning kring Kungstorgsockupationen, vilken roll massmedias utspel hade för aktivisternas möjligheter att påverka en bredare opinion och ett försök att kvantitativt undersöka vilket värde olika medier har som informationsunderlag för den enskilde medborgarens ställningstaganden.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Ladda ner metadata

Publikationer

Asp, K. (1978) Kungstorgsockupationen i Göteborg : studier kring information och opinionsbildning. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, Nr 91. Stockholm.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Kungstorgsockupationen i Göteborg 1976 - studier kring information och opinionsbildning

Citering

Kent Asp, Claes Lundgren. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). <em>Kungstorgsockupationen i Göteborg 1976 - studier kring information och opinionsbildning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002491">https://doi.org/10.5878/002491</a>

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Claes Lundgren - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

114

Antal individer/objekt

920

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06