Kungstorgsockupationen i Göteborg 1976 - studier kring information och opinionsbildning

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Claes Lundgren - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

På initiativ av och med stöd från Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar genomfördes en undersökning av massmedias rapportering av händelserna i samband med ockupationen av Kungstorget under november 1976. Syftet med undersökningen var att studera information och opinionsbildning kring Kungstorgsockupationen, vilken roll massmedias utspel hade för aktivisternas möjligheter att påverka en bredare opinion och ett försök att kvantitativt undersöka vilket värde olika medier har som informationsunderlag för den enskilde medborgarens ställningstaganden.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Claes Lundgren - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0115

Beskrivning:

På initiativ av och med stöd från Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar genomfördes en undersökning av massmedias rapportering av händelserna i samband med ockupationen av Kungstorget under november 1976. Syftet med undersökningen var att studera information och opinionsbildning kring Kungstorgsockupationen, vilken roll massmedias utspel hade för aktivisternas möjligheter att påverka en bredare opinion och ett försök att kvantitativt undersöka vilket värde olika medier har som informationsunderlag för den enskilde medborgarens ställningstaganden.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Göteborg kommun

Nyckelord:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K. (1978) Kungstorgsockupationen i Göteborg : studier kring information och opinionsbildning. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, Nr 91. Stockholm.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-10-28 doi:10.5878/002491

Kungstorgsockupationen i Göteborg 1976 - studier kring information och opinionsbildning

Citeringsförslag:

Kent Asp, Claes Lundgren. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). <em>Kungstorgsockupationen i Göteborg 1976 - studier kring information och opinionsbildning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002491">https://doi.org/10.5878/002491</a>

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Claes Lundgren - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

114

Antal individer/objekt:

920

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06