Lokalradions bevakning av valrörelsen 1979

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Ett nytt massmedium medverkade i 1979 års valrörelse: för första gången hade Sveriges Radio, i form av dotterbolaget Sveriges Lokalradio AB, möjlighet att med riksomfattande täckning bevaka vad som hände i de många lokala valrörelserna inför valen till landsting och kommunfullmäktige.
Uppgifterna i denna undersökning bygger på uppgifter insamlade före och under själva valrörelsen och gäller stationernas planerade sändningar. Undersökningen syftar i första hand till att urskilja hur mycket sändningstid som varje lokalradiostation ägnat åt rent kommunspecifika program. Avsikten har varit att avgränsa den mängd som uteslutande ägnats åt en enda lokal valrörelse, dvs ett val till en kommunfullmäktigeförsamling i en viss kommun. Alla programtyper som gällt mer än en kommun eller gällt mer än en valtyp har förts undan. På så sätt har en minimitid kunnat fastställas för var och en av landets 277 kommuner.

Syfte:

Belysa hur lokalradion gett utrymme för information om de tre samtidiga valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0116

Beskrivning:

Ett nytt massmedium medverkade i 1979 års valrörelse: för första gången hade Sveriges Radio, i form av dotterbolaget Sveriges Lokalradio AB, möjlighet att med riksomfattande täckning bevaka vad som hände i de många lokala valrörelserna inför valen till landsting och kommunfullmäktige.
Uppgifterna i denna undersökning bygger på uppgifter insamlade före och under själva valrörelsen och gäller stationernas planerade sändningar. Undersökningen syftar i första hand till att urskilja hur mycket sändningstid som varje lokalradiostation ägnat åt rent kommunspecifika program. Avsikten har varit att avgränsa den mängd som uteslutande ägnats åt en enda lokal valrörelse, dvs ett val till en kommunfullmäktigeförsamling i en viss kommun. Alla programtyper som gällt mer än en kommun eller gällt mer än en valtyp har förts undan. På så sätt har en minimitid kunnat fastställas för var och en av landets 277 kommuner.

Syfte:

Belysa hur lokalradion gett utrymme för information om de tre samtidiga valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-08 — 1979-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Svenska kommuner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Brantgärde, L. (1979) Sveriges lokalradios bevakning av valrörelsen 1979. Report series 1979:5. Göteborg: Department of Political Science.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2012-07-16 doi:10.5878/001114

Metadata tillagda

Version 1.0:

1997-05-28 doi:10.5878/001113

Lokalradions bevakning av valrörelsen 1979

Citeringsförslag:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2012). Lokalradions bevakning av valrörelsen 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001114

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Beskrivning av insamlingsmetod: Uppgifterna är hämtade från de 24 lokalradiostationernas på förhand angivna planer för valrörelsebevakning.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979 — 1979

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Insamlingsmetod:

Uppgifterna är hämtade från de 24 lokalradiostationernas på förhand angivna planer för valrörelsebevakning.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-08 — 1979-09

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

277

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17