Mediebarometern 1981

SND-ID: SND 0120

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges Radio

Ansvarig institution/enhet

Publik- och programforskning

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är riksomfattande och slumpmässigt, draget från registret över totalbefolkningen, och omfattar personer födda 1902-1972.

Tidsperiod(er) som undersökts

1981

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Weibull, Lennart (1984) Dagspress & etermedier i Sverige 1979-1983. Rapport nr 1. Göteborg: Avdelningen för masskommunikation.

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Report no. 18. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1981) PUB informerar December 1981. Mediebarometern 1981. Stockholm: Swedish Broadcasting Corporation.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mediebarometern 1981

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2000). Mediebarometern 1981. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000961

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-10-11–1981-10-17
  • Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

37

Antal individer/objekt

1090

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06