Mediebarometern 1981

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0120

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1981

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är riksomfattande och slumpmässigt, draget från registret över totalbefolkningen, och omfattar personer födda 1902-1972.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Weibull, Lennart (1984) Dagspress & etermedier i Sverige 1979-1983. Rapport nr 1. Göteborg: Avdelningen för masskommunikation.

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Report no. 18. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1981) PUB informerar December 1981. Mediebarometern 1981. Stockholm: Swedish Broadcasting Corporation.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Mediebarometern 1981

Citering

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2000). <em>Mediebarometern 1981</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000961">https://doi.org/10.5878/000961</a>

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-10-11 — 1981-10-17

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

37

Antal individer/objekt

1090

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06