Mediebarometern 1981

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0120

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är riksomfattande och slumpmässigt, draget från registret över totalbefolkningen, och omfattar personer födda 1902-1972.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Rapport nr 18. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1981) PUB informerar December 1981. Mediebarometern 1981. Stockholm: Sveriges Radio.

Weibull, Lennart (1984) Dagspress & etermedier i Sverige 1979-1983. Rapport nr 1. Göteborg: Avdelningen för masskommunikation.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2000-05-01 doi:10.5878/000961

Tillgänglig dokumentation:

Mediebarometern 1981

Citering:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2000). Mediebarometern 1981. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000961

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-10-11 — 1981-10-17

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

37

Antal individer/objekt:

1090