Motiv för facklig anslutning

Beställ data

Skapare/primärforskare

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Undersökningen innehåller frågor om respondentens utbildning och nuvarande arbete; föräldrarnas fackliga aktivitet; fackliga organisationer på arbetsplatsen; uppdragsvillighet; anslutning; skäl till facklig anslutning; inställning till fackligt oorganiserade; facklig introduktion; fackliga möten; hjälp från facklig organisation.

Ämnesområde

Förhållande/konflikter mellan arbetsmarknadens parter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0122

Beskrivning

Undersökningen innehåller frågor om respondentens utbildning och nuvarande arbete; föräldrarnas fackliga aktivitet; fackliga organisationer på arbetsplatsen; uppdragsvillighet; anslutning; skäl till facklig anslutning; inställning till fackligt oorganiserade; facklig introduktion; fackliga möten; hjälp från facklig organisation.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Förhållande/konflikter mellan arbetsmarknadens parter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Svärd, Sven-Erik (1982). Motiv för facklig anslutning: några resultat från en enkätundersökning. Organisationerna och samhällsutvecklingen. S. 43-57
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.2

2014-01-30
https://doi.org/10.5878/001663

Metadata tillagda

Version 1.1

2013-10-21
https://doi.org/10.5878/001571

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Motiv för facklig anslutning

Citering

Sven-Erik Svärd. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). <em>Motiv för facklig anslutning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. <a href="https://doi.org/10.5878/001663">https://doi.org/10.5878/001663</a>

Skapare/primärforskare

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

70

Antal individer/objekt

2430

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06