Motiv för facklig anslutning

SND-ID: SND 0122

Skapare/primärforskare

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Undersökningen innehåller frågor om respondentens utbildning och nuvarande arbete; föräldrarnas fackliga aktivitet; fackliga organisationer på arbetsplatsen; uppdragsvillighet; anslutning; skäl till facklig anslutning; inställning till fackligt oorganiserade; facklig introduktion; fackliga möten; hjälp från facklig organisation.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Svärd, Sven-Erik (1982). Motiv för facklig anslutning: några resultat från en enkätundersökning. Organisationerna och samhällsutvecklingen. S. 43-57
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Motiv för facklig anslutning

Version 1.2

2014-01-30
https://doi.org/10.5878/001663

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Sven-Erik Svärd. Uppsala universitet (2014). Motiv för facklig anslutning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. https://doi.org/10.5878/001663

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

70

Antal individer/objekt

2430

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06