Motiv för facklig anslutning

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Undersökningen innehåller frågor om respondentens utbildning och nuvarande arbete; föräldrarnas fackliga aktivitet; fackliga organisationer på arbetsplatsen; uppdragsvillighet; anslutning; skäl till facklig anslutning; inställning till fackligt oorganiserade; facklig introduktion; fackliga möten; hjälp från facklig organisation.

Ämnesområde:

förhållande/konflikter mellan arbetsmarknadens parter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0122

Beskrivning:

Undersökningen innehåller frågor om respondentens utbildning och nuvarande arbete; föräldrarnas fackliga aktivitet; fackliga organisationer på arbetsplatsen; uppdragsvillighet; anslutning; skäl till facklig anslutning; inställning till fackligt oorganiserade; facklig introduktion; fackliga möten; hjälp från facklig organisation.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Ämnesområde:

förhållande/konflikter mellan arbetsmarknadens parter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Svärd, Sven-Erik (1982). Motiv för facklig anslutning: några resultat från en enkätundersökning. Organisationerna och samhällsutvecklingen. S. 43-57
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.2:

2014-01-30 doi:10.5878/001663

Metadata tillagda

Version 1.1:

2013-10-21 doi:10.5878/001571

Metadata tillagda

Version 1.0:

1988-10-01 doi:10.5878/001014

Motiv för facklig anslutning

Citeringsförslag:

Sven-Erik Svärd. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Motiv för facklig anslutning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. https://doi.org/10.5878/001663

Skapare/primärforskare:

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

70

Antal individer/objekt:

2430

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06